ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*biotic*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: biotic, -biotic-
English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antibiotic(adj) ที่หยุดยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ
antibiotic(n) ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรค, Syn. antimicrobial, antitoxin
macrobiotic(n) เกี่ยวกับการรับประทานอาหารธรรมชาติ
macrobiotics(n) การรับประทานอาหารธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antibiotic(แอนทีไบออท' ทิค) n. สารหรือยาปฏิชีวนะ. -adj. เกี่ยวกับสารหรือยาปฏิชีวนะ
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life assemblage; biocoenosis; biotic community; community; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life community; biocoenosis; biotic community; community; life assemblageชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abioticอชีวนะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antibiotic๑. ยาปฏิชีวนะ๒. -ปฏิชีวนะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biotic-ชีวิต, ชีวนะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bioticชีวนะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biotic community; biocoenosis; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biotic componentองค์ประกอบทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biotic factorปัจจัยชีวนะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biocoenosis; biotic community; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
community; biocoenosis; biotic community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antibioticปฏิชีวนะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anti-bacterial agents ; Antibioticsปฏิชีวนะ [TU Subject Heading]
Antibiotic residuesปฏิชีวนะตกค้าง [TU Subject Heading]
Diet, Macrobioticการกำหนดอาหารแบบแมคโครไบโอติกส์ [TU Subject Heading]
Prebioticsพรีไบโอติก [TU Subject Heading]
Probioticsสารเสริมชีวนะ [TU Subject Heading]
Antibiotic Associatedยาต้านแบคทีเรีย [การแพทย์]
Antibiotic Dependentยังชีพอยู่ได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะเป็นอาหาร [การแพทย์]
Antibiotic Discกระดาษกรองชุบยาต้านจุลชีพ [การแพทย์]
Antibiotic Ointmentขี้ผึ้งปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Antibiotic Regimen, Prophylacticการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ [การแพทย์]
Antibiotic Sensitivity Testsการทดสอบความไวของแอนแอโรบส์ต่อปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Antibioticsแอนติไบโอติค, ยาปฏิชีวนะ, ยาพวกปฏิชีวนะ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาปฏิชีวนะสาร, สารปฏิชีวนะ, ปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Antibiotics, Aminoglycosideยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนกลัยโคไซด์ [การแพทย์]
Antibiotics, Antifungalปฏิชีวนะสารต้านเชื้อรา [การแพทย์]
Antibiotics, Antineoplasticปฏิชีวนะต้านเนื้องอก, ปฏิชีวนะสารต้านเนื้องอก [การแพทย์]
Antibiotics, Antitubercularปฏิชีวนะสารต้านเชื้อวัณโรค [การแพทย์]
Antibiotics, Bactericidalยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antibiotics, Broad Spectrumยาต้านจุลชีพพวกที่ทำลายแบคทีเรียได้หลายๆชนิด [การแพทย์]
Antibiotics, Ion Conductionยาปฎิชีวนะเป็นตัวนำไอออน [การแพทย์]
Antibiotics, Lactamปฏิชีวนะกลุ่มแลกแทม [การแพทย์]
Antibiotics, Lactam, Betaยาในกลุ่มเบต้าแลคแตม, ปฏิชีวนะประเภทเบต้าแล็คแตม [การแพทย์]
Antibiotics, Polypeptideยาปฏิชีวนะพวกโพลี่เพ็พไทด์ [การแพทย์]
Antibiotics, Prophylacticการให้ยาปฏิชีวนะในระยะแรก [การแพทย์]
Antibiotics, Topicalยาปฏิชีวนะภายนอก [การแพทย์]
Antimicrobial Agents, Non-Antibioticสารต้านจุลชีพที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Broad Spectrum-Antibiotic Coverageใช้ยาที่เน้นและครอบคลุมเชื้อได้กว้างไกล [การแพทย์]
antibioticยาปฏิชีวนะ, สารที่สกัดได้จากเชื้อราหรือแบคทีเรียบางชนิด  ในปัจจุบันนี้สามารถสังเคราะห์ได้จากสารเคมีหลายชนิด สามารถยับยั้งการเติบโตหรือฆ่าเชื้อได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการแพทย์ย่างมาก เช่น เพนิซิลลิน สเตร็ปโตไมซิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ProbioticsProbiotics

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bioticIf it had not been for antibiotics, medicine would not have made such remarkable progress.
bioticIf she's given antibiotics and sleeps she'll get better.
bioticKeep taking this antibiotic until it is gone.
bioticThe doctor dosed the girl with antibiotics.
bioticThe relationship is convenient and symbiotic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai Definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาปฏิชีวนะ(n) antibiotics, Syn. ยาต้านจุลชีพ, Example: ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ และอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น, Thai Definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai Definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai Definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาฆ่าเชื้อ(n) antibiotic, See also: disinfectant, germicide, Example: กระเทียมเป็นยารักษาโรคผิวหนัง ยาฆ่าเชื้อ และช่วยลดโคเลสเตอรอล, Thai Definition: ยาสำหรับฆ่าเชื้อโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาปฏิชีวนะ[yā pathichīwana] (n) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin  FR: antibiotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREBIOTIC P R IY2 B AY2 AO1 T IH0 K
SYMBIOTIC S IH2 M B IY0 AA1 T IH0 K
ANTIBIOTIC AE2 N T IY0 B AY0 AA1 T IH0 K
ANTIBIOTIC AE2 N T AY0 B AY0 AA1 T IH0 K
SYNBIOTICS S IH2 N B IY0 AA1 T IH0 K S
SYNBIOTICS S IH2 M B IY0 AA1 T IH0 K S
ANTIBIOTICS AE2 N T IY0 B AY0 AA1 T IH0 K S
ANTIBIOTICS AE2 N T AY0 B AY0 AA1 T IH0 K S
ANTIBIOTICOS AE2 N T IY0 B AY0 AA1 T IH0 K OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antibiotic (n) ˌæntɪbaɪˈɒtɪk (a2 n t i b ai o1 t i k)
antibiotics (n) ˌæntɪbaɪˈɒtɪks (a2 n t i b ai o1 t i k s)
macrobiotic (j) mˌækroubaɪˈɒtɪk (m a2 k r ou b ai o1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗生素[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #7,679 [Add to Longdo]
庆大霉素[qìng dà méi sù, ㄑㄧㄥˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] gentamycin (antibiotic), #28,182 [Add to Longdo]
抗菌素[kàng jūn sù, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #36,283 [Add to Longdo]
亮菌甲素[liàng jūn jiǎ sù, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨˋ, ] armillarisin (fungal enzyme used as antibiotic) [Add to Longdo]
抗抗生素[kàng kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic resistance [Add to Longdo]
消炎药[xiāo yán yào, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] antibiotic medicine [Add to Longdo]
阿的平[ā dì píng, ㄚ ㄉㄧˋ ㄆㄧㄥˊ, ] atabrine or quinacrine, used as antimalarial drug and antibiotic against intestinal parasite giardiasis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Makrobiotik {f}macrobiotics [Add to Longdo]
Symbiose {f} (zwischen) [biol.] | eine Symbiose eingehensymbiosis (of) | to for a symbiotic relationship [Add to Longdo]
abiotisch {adj}abiotic [Add to Longdo]
mikrobiotischmacrobiotic [Add to Longdo]
symbiotischsymbiotic [Add to Longdo]
symbiotisch {adv}symbiotically [Add to Longdo]
Antibiose {f}; Antiobiotikatherapie {f} [med.]antibiotherapy; treatment with antibiotics [Add to Longdo]
Antibiotikum {n} [med.] | Antibiotika {pl} [med.]antibiotic | antibiotics [Add to Longdo]
bakteriostatisch; keimhemmend [med.]bacteriostatic; antibiotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベータラクタム系[ベータラクタムけい, be-tarakutamu kei] (n) beta-lactam (var. of antibiotic) [Add to Longdo]
マクロビオティック[makurobioteikku] (n,adj-no) macrobiotics (fre [Add to Longdo]
共存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] (n) {comp} symbiotic service element [Add to Longdo]
抗生剤[こうせいざい, kouseizai] (n) antibiotic [Add to Longdo]
抗生物質[こうせいぶっしつ, kouseibusshitsu] (n,adj-no) antibiotic; antibiotics; (P) [Add to Longdo]
耐性[たいせい, taisei] (n,adj-no) resistance (e.g. to antibiotics); (P) [Add to Longdo]
耐性菌[たいせいきん, taiseikin] (n) antibiotic-resistant bacteria [Add to Longdo]
複合抗生物質製剤[ふくごうこうせいぶっしつせいざい, fukugoukouseibusshitsuseizai] (n) mixed antibiotic preparations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] symbiotic service element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  biotic
      adj 1: of or relating to living organisms

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top