ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*betrayer*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: betrayer, -betrayer-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบถ(n) rebel, See also: insurgent, betrayer, traitor, Syn. กบฎ, ผู้ทรยศ, Example: รัฐบาลได้ปราบขบถทางภาคใต้ลงโดยรวดเร็ว, Thai Definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betrayer (n) bˈɪtrˈɛɪər (b i1 t r ei1 @ r)
betrayers (n) bˈɪtrˈɛɪəz (b i1 t r ei1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verräter {m}betrayer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
内通者[ないつうしゃ, naitsuusha] (n) betrayer [Add to Longdo]
密告者[みっこくしゃ, mikkokusha] (n) informer; betrayer [Add to Longdo]
裏切り者(P);裏切者[うらぎりもの, uragirimono] (n) betrayer; traitor; turncoat; informer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betrayer
   n 1: one who reveals confidential information in return for
      money [syn: {informer}, {betrayer}, {rat}, {squealer},
      {blabber}]
   2: a person who says one thing and does another [syn: {double-
     crosser}, {double-dealer}, {two-timer}, {betrayer},
     {traitor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top