ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*berries*

B EH1 R IY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: berries, -berries-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berries(sl) เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berriesเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Strawberriesสตรอเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Berries, Blueลูกเบอร์ลี่สีน้ำเงิน [การแพทย์]
Berries, Miracleมิราเคิลเบอรี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berriesBirds feed on berries and corn seeds.
berriesHe has a basket full of strawberries.
berriesI associate strawberries with shortcake.
berriesI love all berries, but especially strawberries.
berriesI love strawberries on Christmas cake.
berriesShe likes strawberries and her sister apples.
berriesStrawberries are in season at the moment.
berriesStrawberries are in season now.
berriesStrawberries are made into jam.
berriesStrawberries are now in season.
berriesStrawberries sell at high price in winter.
berriesThe basket was filled with strawberries.
berriesThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
berriesThe lovers roamed around the fields in search of wild berries.
berriesThey grow strawberries in their greenhouse.
berriesWe went picking strawberries.

CMU English Pronouncing Dictionary
BERRIES B EH1 R IY0 Z
BLUEBERRIES B L UW1 B EH2 R IY0 Z
CRANBERRIES K R AE1 N B EH2 R IY0 Z
RASPBERRIES R AE1 Z B EH2 R IY0 Z
BLACKBERRIES B L AE1 K B EH2 R IY0 Z
GOOSEBERRIES G UW1 S B EH2 R IY0 Z
STRAWBERRIES S T R AO1 B EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berries (n) bˈɛrɪz (b e1 r i z)
Burberries (n) bˈɜːʳbərɪz (b @@1 b @ r i z)
bilberries (n) bˈɪlbərɪz (b i1 l b @ r i z)
mulberries (n) mˈʌlbrɪz (m uh1 l b r i z)
blaeberries (n) blˈɛɪbərɪz (b l ei1 b @ r i z)
cranberries (n) krˈænbərɪz (k r a1 n b @ r i z)
raspberries (n) rˈaːzbərɪz (r aa1 z b @ r i z)
snowberries (n) snˈoubɛrɪz (s n ou1 b e r i z)
blackberries (n) blˈækbərɪz (b l a1 k b @ r i z)
gooseberries (n) gˈuzbərɪz (g u1 z b @ r i z)
loganberries (n) lˈougənbɛrɪz (l ou1 g @ n b e r i z)
strawberries (n) strˈɔːbrɪz (s t r oo1 b r i z)
huckleberries (n) hˈʌklbərɪz (h uh1 k l b @ r i z)
rowan-berries (n) rˈouən-bɛrɪz (r ou1 @ n - b e r i z)
spindle-berries (n) spˈɪndl-bɛrɪz (s p i1 n d l - b e r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beere {f} | Beeren {pl}berry | berries [Add to Longdo]
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren {pl}blackberry; dewberry | blackberries [Add to Longdo]
Erdbeere {f} [bot.] | Erdbeeren {pl}strawberry | strawberries [Add to Longdo]
Heidelbeere {f}; Blaubeere {f} | Heidelbeeren {pl}; Blaubeeren {pl}bilberry; blueberry; whortleberry | bilberries; blueberries; whortleberries [Add to Longdo]
Schwarzbeere {f}; Heidelbeere {f} | Schwarzbeeren {pl}; Heidelbeeren {pl}huckleberry [Am.] | huckleberries [Add to Longdo]
Himbeere {f} | Himbeeren {pl}raspberry | raspberries [Add to Longdo]
Moosbeere {f}; Kranbeere {f}; Kronsbeere {f}; Preiselbeere {f} [bot.] | Moosbeeren {pl}; Kranbeeren {pl}; Kronsbeeren {pl}; Preiselbeeren {pl}cranberry | cranberries [Add to Longdo]
Stachys {f}; chinesische Artischocke {f}; Japanknolle {f} [bot.] [cook.] | Stachelbeeren {pl}Chinese artichoke | gooseberries [Add to Longdo]
Vogelbeere {f} [bot.] | Vogelbeeren {pl}rowan berry | rowan berries [Add to Longdo]
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren {pl}juniper berry | juniper berries [Add to Longdo]
Walderdbeere {f} [bot.] | Walderdbeeren {pl}woodstrawberry; wild strawberry | woodstrawberries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生り物[なりもの, narimono] (n) farm products (fruit, berries, etc.) [Add to Longdo]
精進物[しょうじんもの;そうじもの, shoujinmono ; soujimono] (n) (obsc) (See 生臭物) vegetable-based food (inc. nuts, berries, etc., but excluding all meat and fish) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top