ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*berrie*

B EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: berrie, -berrie-
Possible hiragana form: *べっりえ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berries(sl) เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berriesเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Strawberriesสตรอเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Berries, Blueลูกเบอร์ลี่สีน้ำเงิน [การแพทย์]
Berries, Miracleมิราเคิลเบอรี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berrieBirds feed on berries and corn seeds.
berrieHe has a basket full of strawberries.
berrieI associate strawberries with shortcake.
berrieI love all berries, but especially strawberries.
berrieI love strawberries on Christmas cake.
berrieShe likes strawberries and her sister apples.
berrieStrawberries are in season at the moment.
berrieStrawberries are in season now.
berrieStrawberries are made into jam.
berrieStrawberries are now in season.
berrieStrawberries sell at high price in winter.
berrieThe basket was filled with strawberries.
berrieThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
berrieThe lovers roamed around the fields in search of wild berries.
berrieThey grow strawberries in their greenhouse.
berrieWe went picking strawberries.

CMU English Pronouncing Dictionary
BERRIE B EH1 R IY0
BERRIEN B EH1 R IY0 AH0 N
BERRIER B EH1 R IY0 ER0
BERRIES B EH1 R IY0 Z
RASPBERRIES R AE1 Z B EH2 R IY0 Z
CRANBERRIES K R AE1 N B EH2 R IY0 Z
BLUEBERRIES B L UW1 B EH2 R IY0 Z
GOOSEBERRIES G UW1 S B EH2 R IY0 Z
BLACKBERRIES B L AE1 K B EH2 R IY0 Z
STRAWBERRIES S T R AO1 B EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berries (n) bˈɛrɪz (b e1 r i z)
Burberries (n) bˈɜːʳbərɪz (b @@1 b @ r i z)
bilberries (n) bˈɪlbərɪz (b i1 l b @ r i z)
mulberries (n) mˈʌlbrɪz (m uh1 l b r i z)
blaeberries (n) blˈɛɪbərɪz (b l ei1 b @ r i z)
cranberries (n) krˈænbərɪz (k r a1 n b @ r i z)
raspberries (n) rˈaːzbərɪz (r aa1 z b @ r i z)
snowberries (n) snˈoubɛrɪz (s n ou1 b e r i z)
blackberries (n) blˈækbərɪz (b l a1 k b @ r i z)
gooseberries (n) gˈuzbərɪz (g u1 z b @ r i z)
loganberries (n) lˈougənbɛrɪz (l ou1 g @ n b e r i z)
strawberries (n) strˈɔːbrɪz (s t r oo1 b r i z)
huckleberries (n) hˈʌklbərɪz (h uh1 k l b @ r i z)
rowan-berries (n) rˈouən-bɛrɪz (r ou1 @ n - b e r i z)
spindle-berries (n) spˈɪndl-bɛrɪz (s p i1 n d l - b e r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beere {f} | Beeren {pl}berry | berries [Add to Longdo]
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren {pl}blackberry; dewberry | blackberries [Add to Longdo]
Erdbeere {f} [bot.] | Erdbeeren {pl}strawberry | strawberries [Add to Longdo]
Heidelbeere {f}; Blaubeere {f} | Heidelbeeren {pl}; Blaubeeren {pl}bilberry; blueberry; whortleberry | bilberries; blueberries; whortleberries [Add to Longdo]
Schwarzbeere {f}; Heidelbeere {f} | Schwarzbeeren {pl}; Heidelbeeren {pl}huckleberry [Am.] | huckleberries [Add to Longdo]
Himbeere {f} | Himbeeren {pl}raspberry | raspberries [Add to Longdo]
Moosbeere {f}; Kranbeere {f}; Kronsbeere {f}; Preiselbeere {f} [bot.] | Moosbeeren {pl}; Kranbeeren {pl}; Kronsbeeren {pl}; Preiselbeeren {pl}cranberry | cranberries [Add to Longdo]
Stachys {f}; chinesische Artischocke {f}; Japanknolle {f} [bot.] [cook.] | Stachelbeeren {pl}Chinese artichoke | gooseberries [Add to Longdo]
Vogelbeere {f} [bot.] | Vogelbeeren {pl}rowan berry | rowan berries [Add to Longdo]
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren {pl}juniper berry | juniper berries [Add to Longdo]
Walderdbeere {f} [bot.] | Walderdbeeren {pl}woodstrawberry; wild strawberry | woodstrawberries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハスカップ[hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis) [Add to Longdo]
生り物[なりもの, narimono] (n) farm products (fruit, berries, etc.) [Add to Longdo]
精進物[しょうじんもの;そうじもの, shoujinmono ; soujimono] (n) (obsc) (See 生臭物) vegetable-based food (inc. nuts, berries, etc., but excluding all meat and fish) [Add to Longdo]
接骨木[せっこつぼく;にわとこ, sekkotsuboku ; niwatoko] (n) red-berried elder tree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top