ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*berri*

B EH1 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: berri, -berri-
Possible hiragana form: *べっり*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berries(sl) เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uberrima fidesความสุจริตใจอย่างยิ่ง มีความหมายเหมือนกับ utmost good faith [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berriesเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Strawberriesสตรอเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Berries, Blueลูกเบอร์ลี่สีน้ำเงิน [การแพทย์]
Berries, Miracleมิราเคิลเบอรี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berriStrawberries are made into jam.
berriStrawberries are in season now.
berriBirds feed on berries and corn seeds.
berriStrawberries are in season at the moment.
berriThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
berriThe lovers roamed around the fields in search of wild berries.
berriI associate strawberries with shortcake.
berriShe likes strawberries and her sister apples.
berriThe basket was filled with strawberries.
berriStrawberries are now in season.
berriThey grow strawberries in their greenhouse.
berriStrawberries sell at high price in winter.
berriHe has a basket full of strawberries.
berriI love all berries, but especially strawberries.
berriI love strawberries on Christmas cake.
berriWe went picking strawberries.

CMU English Pronouncing Dictionary
BERRI B EH1 R IY0
BERRIS B EH1 R IY0 Z
BERRIE B EH1 R IY0
BERRILL B EH1 R AH0 L
BERRIES B EH1 R IY0 Z
BERRIER B EH1 R IY0 ER0
BERRIEN B EH1 R IY0 AH0 N
BERRIAN B EH1 R IY0 AH0 N
BERRIOS B EH0 R IY1 OW0 Z
BERRIGAN B EH1 R IH0 G AH0 N
BERRIDGE B EH1 R IH0 JH
BERRINGER B EH1 R IH0 NG ER0
BLUEBERRIES B L UW1 B EH2 R IY0 Z
CRANBERRIES K R AE1 N B EH2 R IY0 Z
RASPBERRIES R AE1 Z B EH2 R IY0 Z
BLACKBERRIES B L AE1 K B EH2 R IY0 Z
GOOSEBERRIES G UW1 S B EH2 R IY0 Z
STRAWBERRIES S T R AO1 B EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berries (n) bˈɛrɪz (b e1 r i z)
Burberries (n) bˈɜːʳbərɪz (b @@1 b @ r i z)
bilberries (n) bˈɪlbərɪz (b i1 l b @ r i z)
mulberries (n) mˈʌlbrɪz (m uh1 l b r i z)
blaeberries (n) blˈɛɪbərɪz (b l ei1 b @ r i z)
cranberries (n) krˈænbərɪz (k r a1 n b @ r i z)
raspberries (n) rˈaːzbərɪz (r aa1 z b @ r i z)
snowberries (n) snˈoubɛrɪz (s n ou1 b e r i z)
blackberries (n) blˈækbərɪz (b l a1 k b @ r i z)
gooseberries (n) gˈuzbərɪz (g u1 z b @ r i z)
loganberries (n) lˈougənbɛrɪz (l ou1 g @ n b e r i z)
strawberries (n) strˈɔːbrɪz (s t r oo1 b r i z)
huckleberries (n) hˈʌklbərɪz (h uh1 k l b @ r i z)
rowan-berries (n) rˈouən-bɛrɪz (r ou1 @ n - b e r i z)
spindle-berries (n) spˈɪndl-bɛrɪz (s p i1 n d l - b e r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beere {f} | Beeren {pl}berry | berries [Add to Longdo]
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren {pl}blackberry; dewberry | blackberries [Add to Longdo]
Erdbeere {f} [bot.] | Erdbeeren {pl}strawberry | strawberries [Add to Longdo]
Heidelbeere {f}; Blaubeere {f} | Heidelbeeren {pl}; Blaubeeren {pl}bilberry; blueberry; whortleberry | bilberries; blueberries; whortleberries [Add to Longdo]
Schwarzbeere {f}; Heidelbeere {f} | Schwarzbeeren {pl}; Heidelbeeren {pl}huckleberry [Am.] | huckleberries [Add to Longdo]
Himbeere {f} | Himbeeren {pl}raspberry | raspberries [Add to Longdo]
Moosbeere {f}; Kranbeere {f}; Kronsbeere {f}; Preiselbeere {f} [bot.] | Moosbeeren {pl}; Kranbeeren {pl}; Kronsbeeren {pl}; Preiselbeeren {pl}cranberry | cranberries [Add to Longdo]
Stachys {f}; chinesische Artischocke {f}; Japanknolle {f} [bot.] [cook.] | Stachelbeeren {pl}Chinese artichoke | gooseberries [Add to Longdo]
Vogelbeere {f} [bot.] | Vogelbeeren {pl}rowan berry | rowan berries [Add to Longdo]
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren {pl}juniper berry | juniper berries [Add to Longdo]
Walderdbeere {f} [bot.] | Walderdbeeren {pl}woodstrawberry; wild strawberry | woodstrawberries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハスカップ[hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis) [Add to Longdo]
生り物[なりもの, narimono] (n) farm products (fruit, berries, etc.) [Add to Longdo]
精進物[しょうじんもの;そうじもの, shoujinmono ; soujimono] (n) (obsc) (See 生臭物) vegetable-based food (inc. nuts, berries, etc., but excluding all meat and fish) [Add to Longdo]
接骨木[せっこつぼく;にわとこ, sekkotsuboku ; niwatoko] (n) red-berried elder tree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top