ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*beret*

B EH1 R AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beret, -beret-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beret(n) หมวกกลม

CMU English Pronouncing Dictionary
BERET B EH1 R AH0 T
BERET B EH1 R EY0 T
BERETS B EH1 R AH0 T S
BERETS B EH1 R EY0 Z
BERETTA B ER0 EH1 T AH0
BERETTAS B ER0 EH1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beret (n) bˈɛrɛɪ (b e1 r ei)
berets (n) bˈɛrɛɪz (b e1 r ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝雷帽[bèi léi mào, ㄅㄟˋ ㄌㄟˊ ㄇㄠˋ, / ] beret [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baskenmütze {f}beret [Add to Longdo]
Blauhelm {m}blue beret; blue helmet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンベレー[guri-nbere-] (n) green beret [Add to Longdo]
ノベレット[noberetto] (n) novelette [Add to Longdo]
ベレー[bere-] (n) beret (fre [Add to Longdo]
ベレー帽[ベレーぼう, bere-bou] (n) beret [Add to Longdo]
ベレッタ[beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beret
      n 1: a cap with no brim or bill; made of soft cloth

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top