ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*beep*

B IY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beep, -beep-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beep(n) เสียงเตือนแหลมสั้น, See also: เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์
beep(vt) ทำเสียงเตือนแหลมสั้น, See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
beep(vt) เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว
beeper(n) เครื่องวิทยุติดตามตัว, See also: เครื่องเพจเจอร์, Syn. bleeper, pager

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beep(บีพ) {beeped,beeping,beeps} n. เสียงปี๊บ ๆ (เช่นเสียงแตรรถยนต์) vi.,vt. ทำเสียงปี๊บ ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filters, Beep Depthการกรองแบบติดค้างลึกในสื่อกรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beepIs this beeper yours?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงเตือน(n) beep, See also: bleep, Example: อเมริกากำลังประดิษฐ์รถยนต์ที่มีเสียงเตือนเมื่อน้ำมันใกล้หมด, Count Unit: เสียง, Thai Definition: เสียงที่บอกให้รู้ตัว, เสียงที่บอกให้รู้ล่วงหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEP B IY1 P
BEEPS B IY1 P S
BEEPED B IY1 P T
BEEPER B IY1 P ER0
BEEPERS B IY1 P ER0 Z
BEEPING B IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beep (n) bˈiːp (b ii1 p)
beeps (n) bˈiːps (b ii1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼叫器[hū jiào qì, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, ] pager; beeper [Add to Longdo]
嘟嘟响[dū dū xiǎng, ㄉㄨ ㄉㄨ ㄒㄧㄤˇ, / ] onomat. toot; honk; beeping; tooting noise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
akustisches Zeichenbeep [Add to Longdo]
piepento beep [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビープ[bi-pu] (n) beep [Add to Longdo]
ビープコード[bi-puko-do] (n) {comp} beep code [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] (n) {comp} beep [Add to Longdo]
プチッ;プチっ[puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small [Add to Longdo]
ポケベル[pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper [Add to Longdo]
発信音[はっしんおん, hasshin'on] (n) tone; beep [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビープ[びーぷ, bi-pu] beep [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] beep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beep
   n 1: a short high tone produced as a signal or warning [syn:
      {beep}, {bleep}]
   v 1: make a loud noise; "The horns of the taxis blared" [syn:
      {honk}, {blare}, {beep}, {claxon}, {toot}]
   2: call, summon, or alert with a beeper

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top