ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*beef cattle*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beef cattle, -beef cattle-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beef cattlen. วัวหรือควายสำหรับฆ่าเป็นอาหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beef cattleโคเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beef cattleโคเนื้อ [TU Subject Heading]
Beef cattle breedsพันธุ์โคเนื้อ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคเนื้อ(n) beef cattle, See also: beef, cattle, cow, Syn. วัวเนื้อ, Example: ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีผู้นิยมทำฟาร์มโคเนื้อมากนักในประเทศไทย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรับประทานเนื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัวเนื้อ[wūa neūa] (n, exp) EN: beef cattle

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菜牛[cài niú, ㄘㄞˋ ㄋㄧㄡˊ, ] beef cattle (grown for meat), #103,108 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肉牛[にくぎゅう, nikugyuu] (n) beef cattle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beef cattle
      n 1: cattle that are reared for their meat [syn: {beef}, {beef
           cattle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top