ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bead*

B IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bead, -bead-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bead(n) ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead(n) หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead(vt) ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beady(adj) เหมือนลูกปัด
beaded(adj) ตกแต่งด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
beading(n) ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม, Syn. astragal
prayer beads(n) สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root beadแนวเชื่อมฐาน, แนวเชื่อมราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stringer beadแนวเชื่อมเส้นเชือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึกเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Beadsลูกปัด [TU Subject Heading]
Beadworkงานลูกปัด [TU Subject Heading]
Glass beadsลูกปัดแก้ว [TU Subject Heading]
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]
Bead Sealsส่วนปลายสุด [การแพทย์]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Beaded Appearanceเป็นตุ่มแบบลูกปัด,เหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Chainเรียงกันเป็นเม็ดคล้ายลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Patternลักษณะเป็นเม็ดขนาดต่างๆ [การแพทย์]
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Beadlikeductsท่อโป่งออกทั่วไปเหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Beads, Coatedเม็ดลูกปัดเคลือบ [การแพทย์]
Beads, Scorbuticลักษณะเป็นตุ่มๆเหมือนลูกประคำ [การแพทย์]
Beads-Likeคล้ายเป็นเม็ดต่อกัน [การแพทย์]
Glass Beadลูกแก้ว, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
You dropped your beads.นายทำลูกปัดหล่น Blazing Saddles (1974)
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว Mannequin: On the Move (1991)
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
I can't get a bead on him.ฉันไม่สามารถรับลูกปัดบนเขา In the Name of the Father (1993)
Lifeless, beady eyes, clawed feet, huge grotesque wings. Even fangs.ดวงตาไร้ชีวิต นกมีหู หนูมีปีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
What about the beaded skirt with that beige... croched halter you have hanging in the closet?What about the beaded skirt with that beige... ...crocheted halter you have in the closet? Maid in Manhattan (2002)
hold still, or you'II have these beads all over the floor. Yeah.นั่งให้มันนิ่ง ๆ ไม่งั้นลูกปัดจาไมก้า เป็นกระจายเกลื่อนพื้นแน่ Bringing Down the House (2003)
I couldn't find some beads.ฉันหาลูกประคำบางส่วนไม่เจอน่ะ Love So Divine (2004)
Because the bead-eyed prince has returned.เจ้าชายตาสีหินอ่อนของเธอ กลับมาแล้วนี่ ใช่ไหม A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Or could it be, you're concerned about your bead-eyed Prince?เขาจะมาหาฉันทันที A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
The Buddhist prayer beads.ประคำสวดมนต์ของชาวพุทธ Loving Annabelle (2006)
Buddhist prayer beads are-ประคำสวดมนต์ของชาวพุทธเป็น Loving Annabelle (2006)
Hand over the beads.เอามาให้ฉันเสียดีๆ Loving Annabelle (2006)
You will wear this and add another one just like it for every day that you continue to wear those beads.เธอจะต้องใส่อันนี้ไว้ และเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทุกวัน ที่เธอยังใส่ประคำอันนั้นอยู่ Loving Annabelle (2006)
Thanks for taking off the beads.ขอบใจที่ถอดประคำออกนะ Loving Annabelle (2006)
A beaded doll.ตุ๊กตาลูกปัดนี่นา Dasepo Naughty Girls (2006)
The beaded doll, and even a transgender.ตุ๊กตาลูกปัด หรือแม้แต่ การแปลงเพศ Dasepo Naughty Girls (2006)
Strapless, sweetheart neckline, crystal beading- so pretty.เกาะอก ร้อยคริสตัลกับลูกปัดที่ขอบชุด มันสวยดี Kung Fu Fighting (2007)
The Beadle calls on her, all polite...เจ้าหน้าที่มารับเธอไป อย่างสุภาพยิ่ง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Will Beadle Bamford be the judge?เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ดจะกรุณาเป็นกรรมการให้ได้หรือไม่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You will be welcome, Beadle Bamford...ยินดีที่จะได้ต้อนรับคุณ เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Why doesn't the Beadle come?ทำไมไอ้เจ้าหน้าที่ไม่มาซะที Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
So, do we have a deal, or should I run down the street to me old pal Beadle Bamford?งั้น คุณจะรับข้อเสนอของผมมั้ย หรือว่าผมควรจะโร่ไปบอกเพื่อนผม เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
These premises are hardly prepossessing and yet the Beadle tells me...ที่นี่ออกจะไม่ค่อยน่าดู แต่เจ้าหน้าที่บอกฉันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Tell it to the Beadle and the police as well!ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ และแจ้งตำรวจด้วย! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We gotta find the Beadle and get the law here.เราต้องไปเรียกเจ้าหน้าที่ ให้กฎหมายมาจัดการ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle dear, Beadle...เจ้าหน้าที่ ที่รัก เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I need to report in. I got a bead on who our Mr. Hero is.มีแร๊พโย่วรู้ข้อมูลว่าไอ้ยอดขุนพลนั่นมันเป็นใคร Shoot 'Em Up (2007)
The faithful would emerge from their homes in their sunday best... with their family bibles... and their rosary beads... and they would head off to their various houses of worship, passing by a certain nonbeliever who had never taken an interest in their ritual.ผู้ที่ศรัทธาจะออกจากบ้าน ในวันอาทิตย์ กับไบเบิลประจำตระกูล Sunday (2008)
I like this one. JESSICA: Yeah, I like the beading, and you wouldn't need jewelry.แต่ฉันไม่แน่ใจเรื่อง ชุดไหล่เดียวนี่ซิ Twilight (2008)
Do we have a bead on Scylla yet?พวกเราได้ทุ่มเทให้กับซิลล่ากันหรือยัง ? Deal or No Deal (2008)
Glass microbeads.เหมือนผงแก้วน่ะ Page Turner (2008)
There's only one way these beads could make me feel good... love.มีเพียงสิ่งเดียว ลูกปัดพวกนี้ อาจทำให้ฉันรู้สึกดี ... ความรัก Better Half (2008)
Looks like I'm gonna have to shove these love beads someplace special.สงสัยว่าฉันจะต้องฝั่งศพ ไอ้ฮิปปี้บางตัวซะแล้ว The Love Guru (2008)
Glow-in-the-dark thunder beads? These are terrific.สร้อยคอเรืองแสงยามราตรี Made of Honor (2008)
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย Made of Honor (2008)
Or a Worm, or a fucking anal bead, okay?ไม่ก็หนอน ไม่ก็เป็นที่สวนก้น Pineapple Express (2008)
Maybe the anal bead. Might... Depending on who it belongs to.อาจจะเป็นที่สวนก้น ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นของใคร Pineapple Express (2008)
And what I do is I let them style me hair. Like put beads into it and braid it, make me look all real sexy.เอาลูกปัดมาร้อยผมฉัน และถักเปีย ทำให้ฉันดูเซ็กซี่ อย่างวานิลา Bedtime Stories (2008)
Bird. Beady eyes.ที่ตาวาวๆ น่ะ Up (2009)
And I just want toet a bead on what they're working on.และฉันต้องการรู้ ในสิ่งที่พวกเขาทำ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
I got a bead on Charlie Fields for C.F.O.ฉันปาดเหงื่อกับชาร์ลี ฟิลด์สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเลยทีเดียว The Story of Lucy and Jessie (2009)
- All my beads are in there.- หยาดเหงื่อทุกเม็ดของฉันอยู่ในนั้น Balm (2009)
They're very rare. I'm a bead weaver, how I make money.กว่าที่พวกเขาจะมาได้เเสนบำบาก ฉันเป็นช่างทอผ้าลูกปัด ฉันจะทำมาหากินยังไง Balm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beadBeads of sweat stood on his forehead.
beadHe drew a bead on a stag at bay.
beadThere were beads of sweat on his forehead.
beadHer brow was beaded with perspiration.
beadThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.
beadHis naked back and arms were beaded with sweat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคำ(n) rosary, See also: string of beads, Syn. ลูกประคำ, Example: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
กรอง(v) string (garland-flower), See also: bead (into necklace), Syn. ร้อย, Example: แม่ตื่นแต่เช้ามานั่งกรองมาลัย
ปัด(v) glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai Definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ปัด(v) glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai Definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
กุดั่น(n) filigree jewelry decorated with fake diamonds, See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads, Syn. ทองแกมแก้ว, Thai Definition: เครื่องประดับเพชรพลอยหรือกระจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ง[leng] (v) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target  FR: viser ; pointer
ลูกปัด[lūk pat] (n) EN: bead  FR: perle de verre [f]
ลูกประคำ[lūk prakham] (n) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads  FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[prakham] (x) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet  FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAD B IY1 D
BEADS B IY1 D Z
BEADY B IY1 D IY0
BEADED B IY1 D IH0 D
BEADLE B IY1 D AH0 L
BEADLES B IY1 D AH0 L Z
BEADLING B IY1 D L IH0 NG
BEADWORK B IY1 D W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bead (n) bˈiːd (b ii1 d)
beads (n) bˈiːdz (b ii1 d z)
beady (j) bˈiːdiː (b ii1 d ii)
beadle (n) bˈiːdl (b ii1 d l)
beading (n) bˈiːdɪŋ (b ii1 d i ng)
beadles (n) bˈiːdlz (b ii1 d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, ] bead; pearl, #3,619 [Add to Longdo]
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] bead, #24,020 [Add to Longdo]
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, ] beads of sweat, #28,929 [Add to Longdo]
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads, #29,502 [Add to Longdo]
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, ] beads of sweat, #121,566 [Add to Longdo]
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment), #126,035 [Add to Longdo]
圆珠[yuán zhū, ㄩㄢˊ ㄓㄨ, / ] ball; bead; ballpoint [Add to Longdo]
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] bead-type ion exchanger [Add to Longdo]
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / 滿] brow beaded with sweat; perspiring freely [Add to Longdo]
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, ] fluent with words; words flowing like pearl beads [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebetsperlen {pl}prayer beads [Add to Longdo]
Glasperle {f} | Glasperlen {pl}glass bead | glass beads [Add to Longdo]
Kimme und Kornnotch and bead sights [Add to Longdo]
Kirchendiener {m} | Kirchendiener {pl}beadle | beadles [Add to Longdo]
Leiste {f} (halbrund)beading [Add to Longdo]
Melonenperle {f}melon bead [Add to Longdo]
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Schweißperle {f} | Schweißperlen {pl}bead of sweat | beads of sweat [Add to Longdo]
Schweißtropfen {m}bead of sweat [Add to Longdo]
Sicke {f} [techn.]bead; beading; corrugation; creasing; rip [Add to Longdo]
Sicken {n} [techn.]beading [Add to Longdo]
Sickenmaschine {f}beading machine [Add to Longdo]
Standlappen {m} (von Gefäß)beaded feet [Add to Longdo]
Wulst {m}; Reifenwulst {f} | deformierter Wulstbead | distorted bead [Add to Longdo]
aufreihen | aufreihend | aufgereihtto bead | beading | beaded [Add to Longdo]
bördeln; mit Rand versehento border; to bead; to flange [Add to Longdo]
kriechende Glasur {f}beading (crawling) glaze [Add to Longdo]
perlendbeady [Add to Longdo]
abnehmbarer geschlitzter Schrägschulterringspring tapered bead seat ring [Add to Longdo]
abnehmbarer geschlossener Schrägschulterringdetachable endless tapered bead seat ring [Add to Longdo]
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour [Add to Longdo]
Anscheuerung {f} (Wulst)chafing (bead) [Add to Longdo]
Doppelkernwulst {f}twin bead [Add to Longdo]
Doppelwulst {f}double bead [Add to Longdo]
Felgenschulter {f}bead seat (of rim) [Add to Longdo]
Felgenschulterradius {m}bead seat radius [Add to Longdo]
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius [Add to Longdo]
Kabelkern {m}cable bead [Add to Longdo]
Kernbruch {m}bead wire break [Add to Longdo]
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter [Add to Longdo]
Kerngummierung {f}bead wire rubber [Add to Longdo]
Kernreiter {m}apex; bead filler [Add to Longdo]
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead) [Add to Longdo]
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping [Add to Longdo]
Montagehilfe {f} (Paste)tyre bead lubricant [Add to Longdo]
Montagepaste {f}fitting lubricant; tyre bead lubricant [Add to Longdo]
Reifenwulstabdrücken {n}tyre bead unseating [Add to Longdo]
Reifenwulstablösung {f}tyre bead separation [Add to Longdo]
Runderneuerung {f} (von Wulst zu Wulst)bead-to-bead remould; full retreading [Add to Longdo]
Schrägschulter {f} | feste Schrägschultertapered bead seat | fixed taper bead seat [Add to Longdo]
Schrägschulterfelge {f}tapered bead seat rim [Add to Longdo]
Schrägschulterring {m}bead seat ring [Add to Longdo]
Schulterbreite {f}bead seat width [Add to Longdo]
Schulterkontur {f} (Felge)bead seat contour (rim) [Add to Longdo]
Schulterschräge {f}bead seat inclination [Add to Longdo]
Schulterwinkel {m}bead seat angle [Add to Longdo]
Wulstabdrücken {n}bead unseating; unseating (bead) [Add to Longdo]
Wulstabdrückversuch {m}bead unseating test [Add to Longdo]
Wulstanscheuerung {f}bead chafing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble [Add to Longdo]
テグス[tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ビーズ[bi-zu] (n) beads; (P) [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat [Add to Longdo]
玉の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life [Add to Longdo]
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm [Add to Longdo]
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate [Add to Longdo]
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]
数珠一連[じゅずいちれん, juzuichiren] (n) a rosary; a string of beads [Add to Longdo]
青蔓藤[あおつづらふじ, aotsudurafuji] (n) queen coralbead (Cocculus orbiculatus) [Add to Longdo]
栴檀;楝[せんだん, sendan] (n) (1) (uk) chinaberry; Japanese bead tree (Melia azedarach L.); (2) Indian sandalwood (Santalum album) [Add to Longdo]
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout [Add to Longdo]
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard) [Add to Longdo]
南京玉[なんきんだま, nankindama] (n) glass beads [Add to Longdo]
[つぶ(P);つび(ok);つぼ(ok), tsubu (P); tsubi (ok); tsubo (ok)] (n,n-suf) (1) (See 滴・しずく) grain; bead; drop; (ctr) (2) counter for small round objects including grains, seeds, pills, drops; (P) [Add to Longdo]
連珠毛[れんじゅもう, renjumou] (n) monilethrix (medical); moniliform hair; beaded hair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bead
   n 1: a small ball with a hole through the middle
   2: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes
     of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead"
     [syn: {drop}, {bead}, {pearl}]
   3: a beaded molding for edging or decorating furniture [syn:
     {beading}, {bead}, {beadwork}, {astragal}]
   v 1: form into beads, as of water or sweat, for example
   2: decorate by sewing beads onto; "bead the wedding gown"
   3: string together like beads

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top