ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*barmherzig*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: barmherzig, -barmherzig-
German-Thai: Longdo Dictionary
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barmherzigkeit {f}lovingness [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}mercy [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}remorsefulness [Add to Longdo]
Engel {m} | Engel {pl} | ein barmherziger Engelangel | angels | a ministering angel [Add to Longdo]
Unbarmherzigkeit {f}pitiableness [Add to Longdo]
Unbarmherzigkeit {f}pitilessness [Add to Longdo]
Unbarmherzigkeit {f}ruthlessness [Add to Longdo]
Unbarmherzigkeit {f}unmercifulness [Add to Longdo]
barmherzigmerciful [Add to Longdo]
barmherzig {adv}mercifully [Add to Longdo]
erbarmungslos; unbarmherzig; mitleidlos {adj} | erbarmungsloser; unbarmherziger; mitleidloser | am erbarmungslosesten; am unbarmherzigsten; am mitleidlosestenmerciless | more merciless | most merciless [Add to Longdo]
unbarmherzigmerciless [Add to Longdo]
unbarmherzig {adv}mercilessly [Add to Longdo]
unbarmherzigpitiless [Add to Longdo]
unbarmherzig {adv}pitilessly [Add to Longdo]
unbarmherzigrelentless [Add to Longdo]
unbarmherzig {adv}relentlessly [Add to Longdo]
unbarmherzigremorseless [Add to Longdo]
unbarmherzigruthless [Add to Longdo]
unbarmherzigunremorseful [Add to Longdo]
unbarmherzig {adj} | unbarmherziger | am unbarmherzigstenunmerciful | more unmerciful | most unmerciful [Add to Longdo]
unbarmherzig {adv}remorselessly [Add to Longdo]
unbarmherzig {adv}ruthlessly [Add to Longdo]
unbarmherzig {adv}unmercifully [Add to Longdo]
unbarmherzig {adv}unremorsefully [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情け深い[なさけぶかい, nasakebukai] mitleidsvoll, barmherzig [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] Barmherzigkeit, Mitleid [Add to Longdo]
酷暑[こくしょ, kokusho] unbarmherzige_Hitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top