ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*barbarity*

B AA0 R B AE1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: barbarity, -barbarity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarity(n) อนารยธรรม, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดเหี้ยม, ความไม่มีวัฒนธรรม, Syn. atrocity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARITY B AA0 R B AE1 R AH0 T IY0
BARBARITY B AA0 R B EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarity (n) bˈaːbˈærɪtiː (b aa1 b a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbarei {f}; Unmenschlichkeit {f}barbarity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarity
   n 1: the quality of being shockingly cruel and inhumane [syn:
      {atrocity}, {atrociousness}, {barbarity}, {barbarousness},
      {heinousness}]
   2: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality}, {barbarity},
     {barbarism}, {savagery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top