ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bad*

B AE1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bad, -bad-
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
got it bad(vt) to be very much in love, feels it very much, feel in deep

English-Thai: Longdo Dictionary
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, Syn. Synagouge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad(adj) ต่ำกว่ามาตรฐาน, See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ, Syn. inferior, poor, Ant. superior, good
bad(adj) เลว, See also: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย, Syn. wicked, immoral, Ant. moral
bad(adj) (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ, Syn. unsatisfactory, Ant. satisfactory
bad(adj) ไม่มีความสุข, See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. favorable, pleasant
bad(n) ความไม่ดี, See also: ความชั่ว, ความเลว
bade(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ bid
baddy(n) ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. goody
badge(n) เข็ม, See also: เครื่องหมาย, Syn. token, emblem
badge(vt) ติดเข็ม, See also: ติดเครื่องหมาย
badly(adv) เลว, See also: แย่, Syn. poorly, wrongly, Ant. well
badly(adv) ไม่มีความสุข, See also: ทรมาน, Syn. unhappily, unfavourably, Ant. happily, well
badly(adv) รุนแรง, Syn. severely, extremely
baddie(n) ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. bad guy, Ant. goody
badger(n) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา, Syn. hedgehog
badger(vt) รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. pester
go bad(phrv) เริ่มเน่าเสีย (อาหารเช่นนม, เนื้อสัตว์), See also: เริ่มเสีย, Syn. be off, go off
bad guy(n) ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. good guy, brick
bad-off(adj) จน, Syn. poor, Ant. rich
badness(n) ความเลว, See also: ความชั่วร้าย, Syn. evil, wickedness, Ant. goodness
lambada(n) การเต้นรำประเภทหนึ่งทางอเมริกาใต้
bad debt(n) หนี้เสีย, Syn. debt, loss
bad news(sl) ใบเสร็จเก็บเงิน
badinage(n) การพูดเล่น, See also: การพูดตลก, Syn. badinage, joke
badlands(n) ที่รกร้างว่างเปล่า, See also: ป่ารก, Syn. waste, wilderness
do badly(phrv) ไม่ประสบความสำเร็จ
go badly(phrv) ไม่สำเร็จ, See also: ดำเนินไปอย่างแย่ๆหรือไม่ดี, Ant. go well
look bad(phrv) มองดูไม่น่าไว้ใจ, See also: ดูเป็นคนไม่ดี, มีลักษณะไม่ดี, Ant. look good
look bad(phrv) ไม่น่าดึงดูดใจ, See also: ไม่เข้ากันกับ, ไม่สวยงาม, Ant. look good, look well
look bad(phrv) ไม่สด, See also: เสีย, ผุพัง, Ant. look good, look well
look bad(phrv) หมดหวัง, See also: ท้อแท้
look bad(phrv) ไม่เหมาะสม, Ant. look good
bad blood(n) ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. hatred, Ant. affection
bad-mouth(vt) พูดให้ร้ายคนอื่น
bad-mouth(sl) วิพากษ์วิจารณ์
badly-off(adj) จน, Syn. poor, Ant. rich
badminton(n) แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน
Islamabad(n) ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน, See also: กรุงอิสลามาบัด
bad feeling(n) ความเกลียดชัง, See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน, Syn. bad blood
badger into(phrv) รบเร้าให้, See also: รบเร้า
bad-tempered(adj) อารมณ์เสีย, See also: โมโหรุนแรง, Syn. petulant, Ant. mild-tempered
badly sussed(sl) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสุดท้ายปรากฎว่าสิ่งนั้นผิดพลาด, Syn. sussed
in a bad way(idm) ในช่วงวิกฤต, See also: ในช่วงลำบาก, ในช่วงคับขัน
in bad faith(idm) อย่างไม่จริงใจ, See also: อย่างไม่ซื่อ
in bad taste(idm) หยาบโลน
not half bad(idm) ไม่เลว, Syn. not half too bad, not half so bad, not half that bad, not half too bad, Ant. not half too bad, not half so bad, not half that bad, not half too bad
go to the bad(idm) กลายเป็นเสเพล, See also: ออกนอกลู่นอกทาง, ทำตัวเกเร
in a bad mood(idm) เศร้าซึม, See also: ซึมเศร้า
be in bad with(idm) เป็นศัตรูกับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. get in with
sheriffs badge(sl) ทวารหนัก
be badly off for(idm) มีเงินไม่เพียงพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aubade(โอบาด') n., fr. เพลงรุ่งอรุณ
bad(แบด) adj. เลว,ร้าย, Syn. evil, Ant. upright -Conf. bade, ill
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
badeอดีตกาลของbid
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield, emblem
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass, nag
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
forbad(ฟอร์เบด') v. อดีตกาลของ forbid
forbade(ฟอร์เบด') v. อดีตกาลของ forbid
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่

English-Thai: Nontri Dictionary
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
bade(vt pt ของ) bid
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
forbade(vt pt ของ) forbid
troubadour(n) จินตกวี,นักร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad debt reserveเงินสำรองหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad faith, inโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad motiveเจตนาร้าย, เจตนาทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baddeleyiteแบดเดเลย์ไอต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
badlandsภูมิประเทศแบดแลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carlsbad twinผลึกแฝดแบบคาลส์บาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
in bad faithโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
troubadourนักขับลำตรูบาดูร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film badgeกลักฟิล์ม, ฟิล์มแบ็ดจ์, กลักบรรจุฟิล์มบันทึกปริมาณรังสี ที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีใช้เพื่อให้ทราบว่าได้รับรังสีสะสมเป็นปริมาณเท่าใด, Example: [นิวเคลียร์]
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]
Medals, badges, decorations, etc.เหรียญตรา [TU Subject Heading]
Allowance for bad debtsค่าเผื่อหนี้สูญ [การบัญชี]
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]
Action, Badประพฤติผิด [การแพทย์]
Approach, Bailey and Badgleyวิธีผ่าตัดเข้าสู่กระดูกสันหลังระดับคอทางด้านหน้า [การแพทย์]
Arthrodesis, Badgleyวิธีผ่าตัดเชื่อมข้อเข่าแบบหนึ่ง [การแพทย์]
Environment, Badสิ่งแวดล้อมที่เลว [การแพทย์]
Film Badgeฟิล์มแบดจ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bad eggคนเลว, คนไม่ซื่อ, Syn. A bad person
bad trip[แบด-ทริป] สิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้น
badass(slang) คนที่เก่งสุดยอด,เก่งเวอร์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badHe has been suffering from a bad cold. She is very anxious about his health.
badIt appears that her injury was pretty bad.
badMoney is good servant, but a bad master.
badThis chimney has begun to draw badly.
badSome eggs were good, but the others were bad.
badBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
badHe looked grave when told the bad news.
badDon't read under insufficient light, for it is bad for your eyes.
badSome of these apples are bad.
badTV programs have a bad influence on children.
badIt is bad manners to make noises at table.
badMy car was badly damaged in the accident.
badThanks to you getting him badly injured the whole of that kid's summer plans came to nothing!
badThe milk has gone bad.
bad"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."
badThey are going to put the bad law in force.
badThere is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.
badThe condition seems to be bad recently.
badShe all but wept when she heard the bad news.
badThey were badly injured in a car accident.
badHe has taken on bad ways.
badThe thought is not bad.
badWe will have to put off the soccer game because of the bad weather.
badIt is a fact that smoking bad for health.
badThat's too bad.
badFood goes bad easily in this season.
badShe felt very bad that day.
badI feel ashamed that I got such bad marks in the examination.
badIt is bad to steal.
badHe complained of the dish tasting bad.
badEach boy student has a school badge on his cap.
badI have a bad stiff neck.
badAll the eggs went bad.
badWe will miss you badly.
badHe is badly off, because his book don't sell well.
badWe should do away with those bad customs.
badHe is a bad boy.
badThe bad roads prohibit speeding.
badThe dentist pulled my bad tooth.
badMany men were badly wounded in the battle.
badNo matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances.
badI was embarrassed by his bad manners.
badBoth drinking and smoking are bad for the health.
badThere was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad.
badShe wants a new dress badly.
badI'm trying to rid myself of this bad habit.
badOh my, leaving the table in the middle of meal is bad manners, you know.
badI should have started but that the weather was bad.
badSome people are well off and others are badly off.
badI feel badly that she failed her test.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาไม่บริสุทธิ์(n) bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
ประพฤติมิชอบ(v) misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai Definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
วิบากกรรม(n) misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai Definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้
กิ๊กก๊อก(adj) poor, See also: bad, inferior, Syn. กระจอก, ชั้นเลว, ไม่ดี, Example: ตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเขาก็ทำตัวเป็นนักเลงกิ๊กก๊อกมาตลอด
คนผีทะเล(n) devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count Unit: คน
เช็คเด้ง(n) bounced cheque, See also: bounced check, bad cheque, Syn. เช็คสปริง, Example: ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง, Thai Definition: เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน, Notes: (ปาก)
ดวงจู๋(v) have bad luck, See also: down on one's luck, Syn. ดวงตก, ชะตาตก, Ant. ดวงดี, ดวงขึ้น, Example: หมอดูทำนายว่าปีนี้เขาจะดวงจู๋ ทำให้เขารีบทำบุญยกใหญ่
เดนนรก(adj) bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai Definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ห่วยแตก(adv) badly, See also: stingily, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ถ้าขืนพูดห่วยแตกแบบนี้อีก เราจะไม่รับฟังอีกแล้วนะ, Thai Definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
ห่วยแตก(v) stink, See also: be poor, be bad, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ผลงานชิ้นนี้ห่วยแตกที่สุด ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร, Thai Definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
สิ่งเลวร้าย(n) badness, See also: evil, Syn. เรื่องเลวร้าย
ประพฤติผิด(v) misbehave, See also: behave badly, Syn. ทำผิด, กระทำผิด, Ant. ประพฤติถูก, ทำถูก, Example: เพราะเขาประพฤติผิด เขาจึงได้รับการตำหนิติเตียน, Thai Definition: ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดี
ข่าวร้าย(n) bad news, Ant. ข่าวดี, Example: ผมไม่รู้ว่าจะแจ้งข่าวร้ายนี้ให้เธอทราบได้อย่างไร, Thai Definition: เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้าย หรือไม่ดี
ไม่ดี(v) be bad, See also: be poor, terrible, Syn. ไม่เข้าที, แย่, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดหนักหน่อย, Thai Definition: ขาดคุณสมบัติที่ดี, ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการหรือไม่น่าพอใจ
ไม่ดี(adv) badly, See also: terribly, Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี, Example: นางเอกใหม่แสดงได้ไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งๆ ไม่เป็นธรรมชาติ, Thai Definition: อย่างไม่น่าพอใจ, อย่างขาดคุณสมบัติที่ดี
ไม่ได้ความ(adv) terribly, See also: bad, not as expected, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เขาโทษว่าครูสอนไม่ได้ความเขาถึงสอบตก, Thai Definition: ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้
แย่(adv) terribly, See also: badly, Syn. เลวร้าย, Example: เวลานี้คุณคือคนที่ทำงานแย่ที่สุด, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
กระจอก(adj) shoddy, See also: inferior, poor, low, base, bad, cheap, Syn. ห่วย, กระจอกงอกง่อย, Example: เทศบาลวางแผนจะรื้อบ้านกระจอกพวกนี้ให้หมดไป, Notes: (ปาก)
สะบักสะบอม(v) be badly bruised, See also: be battered, be beaten black and blue, Syn. บอบช้ำ, Example: คนไทยต้องสะบักสะบอมจากการต่อสู้กับเศรษฐกิจอย่างสาหัสสากรรจ์
อนาจาร(n) obscenity, See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour, Example: การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร, Thai Definition: ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลวร้าย(v) be bad, See also: be evil, be immoral, be wicked, be depraved, Syn. ไม่ดี, ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ทราม, Example: ถึงผู้หญิงคนนั้นจะเลวร้ายแค่ไหน เธอก็ยังรักลูกของเธออยู่, Thai Definition: มีนิสัยไม่ดีมากๆ
สิ่งร้าย(n) bad thing, See also: evil, Syn. สิ่งเลวร้าย, Ant. สิ่งดี, Example: ยายไปอาบน้ำมนต์เพื่อปัดสิ่งร้ายออกจากตัว
เหม็น(v) smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai Definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
เหม็น(adj) stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai Definition: มีกลิ่นไม่ดี
คราวเคราะห์(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย
ความเลวทราม(n) wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai Definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ความต่ำช้า(n) wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
ไม่ดี(adj) bad, See also: evil, mean, Syn. แย่, Example: เขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปสุงสิงกับเขามากนัก, Thai Definition: ที่ไม่น่าพอใจ, ที่ขาดคุณสมบัติที่ดี
แย่(v) be bad, Ant. ดี, เยี่ยม, Example: ผมนี่แย่จริงๆ ที่ทำให้เธอต้องร้องไห้, Thai Definition: มีคุณสมบัติไม่น่าพอใจ
ไพร่(adj) base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai Definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ขี้ถัง(adj) bad, See also: wicked, low-down, Syn. เลว, เลวทราม, Example: ที่นี่มีแต่มนุษย์ขี้ถัง ไปที่อื่นดีกว่า, Thai Definition: ที่มีนิสัยเลวทรามต่ำช้า, Notes: (ปาก)
ไข่เน่า(n) bad egg, See also: rotten egg, Example: เขาถูกขว้างด้วยไข่เน่า คาดว่าเป็นฝีมือของผู้มาชุมนุมประท้วง, Count Unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai Definition: ไข่ที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เคราะห์ร้าย(n) misfortune, See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้, Thai Definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์หามยามร้าย(n) misfortune, See also: unfortunate, bad luck, misadventure, mischance, Syn. เคราะห์ร้าย, ซวย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้, Thai Definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
งอมแงม(adv) badly, See also: severely, seriously, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ผมถูกหวัดกินเสียงอมแงมจนต้องหยุดงานไปหลายวัน, Thai Definition: แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก
งอมพระราม(adv) severely, See also: seriously, badly, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ถนนสายนี้เคยมีตำรวจจราจรถูกรถยนต์ชนหรือทับเสียงอมพระรามไปแล้วหลายคน, Thai Definition: มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่
ใฝ่ต่ำ(v) behave badly, See also: be in low taste, Ant. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี, Example: เขาไม่น่าใฝ่ต่ำแบบนี้ ทั้งที่การศึกษาก็ดี, Thai Definition: ประพฤติตัวในทางเลวทราม, นิยมไปในทางเลว
ฝันร้าย(n) nightmare, See also: bad dream, Ant. ฝันดี, Example: ฝันร้ายของเขาเกือบจะเป็นจริง เมื่อลูกน้องที่เขารู้ใจมากที่สุดถูกยิง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: นึกเห็นสิ่งที่ไม่ดีขณะหลับ
ใฝ่ต่ำ(v) behave badly, See also: be in bad taste, Ant. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี, Example: พระธรรมปิฎกได้กล่าวถึงสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันว่า คนในสังคมไทย มีลักษณะ 3 อย่างคือ มองแคบ คิดใกล้และ ใฝ่ต่ำ, Thai Definition: ประพฤติตัวในทางเลวทราม, นิยมไปในทางเลว
พอดูได้(adv) not bad, See also: so-so, Syn. พอใช้ได้, พอควร, Example: โฟล์กสวาเกนรุ่นนี้ ด้านท้ายไม่ค่อยสวย ด้านหน้าก็พอดูได้, Thai Definition: ไม่ถึงกับน่าเกลียด, น่าชม แต่ไม่อยู่ในขั้นดี
พอได้(adv) not bad, See also: moderately, passably, Syn. พอใช้ได้, Example: วุ้นถ่ายรูปพอได้ แต่ยังไม่นับว่าดี, Thai Definition: พอจะใช้การได้, พอใช้ได้บ้าง
พอไปได้(v) not too bad, See also: be passable, be moderate, Syn. พอได้, Example: แม้ธนาคารจะตัดวงเงินเรา ธุรกิจเราก็ยังพอไปได้, Thai Definition: พอจะใช้ได้บ้าง
พาล(adj) bad, See also: wicked, quarrelsome, Syn. เกเร, Example: ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย, Thai Definition: ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น, Notes: (บาลี)
แพ้ฟัน(v) lose one's teeth prematurely, See also: lose one's teeth unduly soon or early in life, have bad teeth, Thai Definition: ฟันหักเร็วกว่าธรรมดา
ฟันผุ(n) decayed tooth, See also: bad tooth, caries, Example: ปัญหาโรคฟันที่พบบ่อยในเด็กคือปัญหาฟันผุ เพราะเด็กๆ มักจะไม่ชอบแปรงฟัน, Thai Definition: โรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลายฟัน มีอาการปวด
ฟาดเคราะห์(v) drive off bad luck, See also: dispel misfortune, Example: เธอฟาดเคราะห์ไปด้วยเงิน 20,000 บาทเชียวหรือ เฮ้อ! ฉันเสียดายแทนจริงๆ, Thai Definition: ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป
มุ่งร้าย(v) bear ill will, See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody, Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ, Ant. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี, Example: มีคนมุ่งร้ายคอยใส่ความเขาอยู่เสมอ, Thai Definition: มุ่งจะทำร้าย
เป็นอันตราย(v) be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพย์ติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย, Thai Definition: ทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ, ให้โทษถึงชีวิต
เป็นโทษ(v) be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นอันตราย, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นโทษต่อร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศเลว[ākāt lēo] (n, exp) EN: bad weather ; foul weather  FR: la météo est médiocre
อกุศล[akuson] (n) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice  FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศล[akuson] (adj) EN: bad ; harmful
อกุศลกรรม[akusonlakam] (n) EN: sin ; bad deed ; evil
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์ร้าย[ārom rāi] (adj) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (n, exp) EN: bad mood  FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
แบด[baēt] (n) EN: badminton  FR: badminton [m]
แบดเจอร์[baētjoē] (n) EN: badger  FR: blaireau [m]
แบดมินตัน[baētmintan] (n) EN: badminton  FR: badminton [m]
บัญชีหนี้สูญ[banchī nī sūn] (n, exp) EN: bad debts
บาป[bāp] (n) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma  FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บาปเคราะห์[bāpkhrǿ] (n) EN: misfortune ; bad luck ; adversity  FR: malchance [f]
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
บริการไม่ดี[børikān mai dī] (n, exp) EN: bad service ; poor service  FR: service de mauvaise qualité [m]
บูด[būt] (v) EN: go bad ; become putrid ; go sour  FR: putréfier ; rancir
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ชะตาร้าย[chatā rāi] (n, exp) EN: bad luck  FR: malheur [m]
ชาติหมา[chāt mā] (n, exp) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
เช็คเด้ง[chek deng] (n, exp) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque  FR: chèque sans provision [m]
เช็คคืน[chek kheūn] (n, exp) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)
ชื่อเสีย[cheū sīa] (n, exp) EN: bad reputation ; infamy
ชื่อเสียงไม่ดี[cheūsīeng mai dī] (n, exp) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
โชคไม่ดี[chōk mai dī] (v, exp) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated  FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคไม่ดี[chōk mai dī] (adj) EN: luckless ; unlucky ; bad spell  FR: malchanceux
โชคร้าย[chōkrāi] (n) EN: bad luck ; misfortune  FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
โฉด[chōt] (adj) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious  FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[chūa] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean  FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วร้าย[chūarāi] (adj) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful  FR: méchant ; malveillant
ดาวร้าย[dāo rāi] (n, exp) EN: bad character
ดวงจู๋[dūang jū] (v) EN: have bad luck ; down on one's luck  FR: manquer de chance
ฟันผุ[fan phu] (n, exp) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries  FR: carie (dentaire) [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
ฝันร้าย[fan rāi] (n, exp) EN: nightmare ; bad dream  FR: cauchemar [m] ; mauvais rêve [m] ; rêve affreux [m]
ฝันร้าย[fan rāi] (v, exp) EN: have a nightmare ; have bad dreams  FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
ฟาดเคราะห์[fāt khrǿ] (v, exp) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
หัวไม้[hūamāi] (adj) EN: bully ; rough ; rogue ; bad character  FR: rude ; mauvais caractère ; petit dur
หัวเสีย[hūasīa] (v) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable  FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
จำหน่ายหนี้สูญ[jamnāi nī sūn] (v, exp) EN: write off a bad debt
เจตนาทุจริต[jēttanā thutjarit] (n, exp) EN: bad faith
กาลกิณี[kālakinī] (n) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate  FR: heures sombres [fpl]
กาลี[kālī] (adj) EN: bad ; evil
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [f]
กรรมชั่ว[kam chūa] (n, exp) EN: bad deeds ; unwholesome action  FR: mauvaise action [f]
การขาดทุนจากหนี้สูญ[kānkhāt thun jāk nī sūn] (n, exp) EN: bad debt losses

CMU English Pronouncing Dictionary
BAD B AE1 D
BADY B EY1 D IY0
BADA B AA1 D AH0
BADU B AH0 D UW1
BADE B EY1 D
ABAD AH0 B AA1 D
BADIA B AA1 D IY0 AH0
BADGE B AE1 JH
BADEN B EY1 D AH0 N
BADER B EY1 D ER0
BADLY B AE1 D L IY0
BADER B AE1 D ER0
ABADI AH0 B AE1 D IY0
BADAL B EY1 D AH0 L
BADURA B AA0 D UH1 R AH0
BADOUR B AH0 D UH1 R
FORBAD F ER0 B AE1 D
BADGES B AE1 JH IH0 Z
BADGER B AE1 JH ER0
SHABAD SH AH0 B AE1 D
SINBAD S IH1 N B AE2 D
BADLEY B AE1 D L IY0
BADMAN B AE1 D M AH0 N
ABBADO AH0 B AA1 D OW0
ABADIE AH0 B AE1 D IY0
BADASS B AE1 D AE2 S
BADAMI B AA0 D AA1 M IY0
BADEAH B AH0 D IY1 AH0
BADEAU B AH0 D OW1
OBADIAH OW2 B AH0 D AY1 AH0
BAD-ASS B AE1 D AE2 S
FORBADE F ER0 B EY1 D
LABADIE L AE1 B AH0 D IY0
BADLAND B AE1 D L AE2 N D
BADEN'S B AA1 D AH0 N Z
BADILLO B AH0 D IH1 L OW0
BADGLEY B AE1 JH L IY0
BADGETT B AE1 JH IH0 T
BADGERS B AE1 JH ER0 Z
BADDERS B AE1 D ER0 Z
ABADAKA AH0 B AE1 D AH0 K AH0
BADEAUX B AH0 D OW1
BADNESS B AE1 D N AH0 S
BARBADOS B AA0 R B EY1 D OW0 S
CARLSBAD K AA1 R L S B AE0 D
BADOLATO B AA0 D OW0 L AA1 T OW0
BADAVATZ B AE1 D AH0 V AE2 T S
BADELAIN B AE1 D AH0 L EY2 N
BADGERED B AE1 JH ER0 D
BADGER'S B AE1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bad (n) bˈæd (b a1 d)
bade (v) bˈæd (b a1 d)
badge (n) bˈæʤ (b a1 jh)
badly (a) bˈædliː (b a1 d l ii)
Ibadan (n) ˈɪbˈædn (i1 b a1 d n)
badger (v) bˈæʤər (b a1 jh @ r)
badges (n) bˈæʤɪz (b a1 jh i z)
forbad (v) fˈəbˈæd (f @1 b a1 d)
Badajoz (n) bˈædəhɒz (b a1 d @ h o z)
badgers (v) bˈæʤəz (b a1 jh @ z)
badness (n) bˈædnəs (b a1 d n @ s)
forbade (v) fˈəbˈæd (f @1 b a1 d)
Badalona (n) bˌædəlˈounə (b a2 d @ l ou1 n @)
Barbados (n) bˈaːbˈɛɪdəs (b aa1 b ei1 d @ s)
Sabadeli (n) sˌæbədˈɛliː (s a2 b @ d e1 l ii)
badgered (v) bˈæʤəd (b a1 jh @ d)
badinage (n) bˈædɪnaːʒ (b a1 d i n aa zh)
badlands (n) bˈædlændz (b a1 d l a n d z)
Islamabad (n) ɪslˈæməbæd (i s l a1 m @ b a d)
Ahmedabad (n) ˈaːmˈɛdəbæd (aa1 m e1 d @ b a d)
Allahabad (n) ˌæləhəbˈaːd (a2 l @ h @ b aa1 d)
Barbadian (n) bˈaːbˈɛɪdɪəʳn (b aa1 b ei1 d i@ n)
Hyderabad (n) hˈaɪdrəbæd (h ai1 d r @ b a d)
Wiesbaden (n) vˈiːsbaːdn (v ii1 s b aa d n)
badgering (v) bˈæʤərɪŋ (b a1 jh @ r i ng)
badminton (n) bˈædmɪntən (b a1 d m i n t @ n)
Barbadians (n) bˈaːbˈɛɪdɪəʳnz (b aa1 b ei1 d i@ n z)
troubadour (n) trˈuːbədɔːr (t r uu1 b @ d oo r)
troubadours (n) trˈuːbədɔːz (t r uu1 b @ d oo z)
badly-behaved (j) bˌædlɪ-bɪhˈɛɪvd (b a2 d l i - b i h ei1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute, #141 [Add to Longdo]
不错[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] correct; right; not bad; pretty good, #555 [Add to Longdo]
[huài, ㄏㄨㄞˋ, / ] bad; spoiled; broken; to break down, #2,047 [Add to Longdo]
可惜[kě xī, ㄎㄜˇ ㄒㄧ, ] it is a pity; what a pity; (it's) too bad, #2,218 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc, #2,233 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] to violate; to offend; to assault; criminal; crime; to make a mistake; recurrence (of mistake or sth bad), #2,518 [Add to Longdo]
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy, #2,920 [Add to Longdo]
还好[hái hǎo, ㄏㄞˊ ㄏㄠˇ, / ] not bad; tolerable; fortunately, #3,306 [Add to Longdo]
恶心[è xīn, ㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] bad habit; vicious habit; vice, #3,869 [Add to Longdo]
[ě, ㄜˇ, / ] bad; queasy; nausea, #4,184 [Add to Longdo]
运气[yùn qi, ㄩㄣˋ ㄑㄧ˙, / ] luck (good or bad), #4,598 [Add to Longdo]
[chòu, ㄔㄡˋ, ] stench; stink; smelly; to smell (bad), #4,650 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] sense of smell; smell bad, #4,650 [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic, #4,810 [Add to Longdo]
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for, #5,538 [Add to Longdo]
糟糕[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]
复发[fù fā, ㄈㄨˋ ㄈㄚ, / ] to recur (of a disease); to reappear; to relapse (into a former bad state), #6,892 [Add to Longdo]
备受[bèi shòu, ㄅㄟˋ ㄕㄡˋ, / ] to fully experience (good or bad), #6,949 [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] an earthwork; castle; position of defense; stronghold; used in place names, often as phonetic bao for "burg" or "bad", #6,990 [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate, #7,073 [Add to Longdo]
倒霉[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, ] have bad luck; be out of luck, #7,628 [Add to Longdo]
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton, #9,115 [Add to Longdo]
好坏[hǎo huài, ㄏㄠˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] good and bad; advantageous and disadvantageous, #9,152 [Add to Longdo]
刹车[shā chē, ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] to brake (when driving); to stop; to switch off; to check (bad habits); a brake, #9,174 [Add to Longdo]
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch, #9,242 [Add to Longdo]
坏事[huài shì, ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ, / ] to ruin sth; to spoil; to sour; to make things bad; evil deed; bad action; dishonesty; criminality; corruption, #9,319 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #11,899 [Add to Longdo]
长短[cháng duǎn, ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˇ, / ] length; duration; accident; right and wrong; good and bad, #12,114 [Add to Longdo]
变质[biàn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] go bad; deteriorate; metamorphism, #12,443 [Add to Longdo]
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot, #12,580 [Add to Longdo]
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, ] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive, #12,719 [Add to Longdo]
不赖[bù lài, ㄅㄨˋ ㄌㄞˋ, / ] not bad; good; fine, #13,342 [Add to Longdo]
好歹[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever, #13,642 [Add to Longdo]
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, ] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile, #13,943 [Add to Longdo]
行径[xíng jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] bad act; misdeed, #15,834 [Add to Longdo]
引诱[yǐn yòu, ㄧㄣˇ ㄧㄡˋ, / ] to coerce (sb into doing sth bad); to lure (into a trap); to seduce, #17,535 [Add to Longdo]
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc), #18,272 [Add to Longdo]
坏蛋[huài dàn, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄢˋ, / ] bad egg; scoundrel; bastard, #18,358 [Add to Longdo]
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, / ] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck, #18,861 [Add to Longdo]
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble, #19,476 [Add to Longdo]
凑合[còu hé, ㄘㄡˋ ㄏㄜˊ, / ] to bring together; to make do in a bad situation; to improvise; passable; not too bad, #19,542 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, ] badger, #19,668 [Add to Longdo]
淘气[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, / ] naughty; bad, #20,604 [Add to Longdo]
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, / ] badly damaged; shattered, #22,333 [Add to Longdo]
雪上加霜[xuě shàng jiā shuāng, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄕㄨㄤ, ] to add hail to snow (成语 saw); one disaster on top of another; to make things worse in a bad situation, #22,490 [Add to Longdo]
沉沦[chén lún, ㄔㄣˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] to sink into bad habits, #23,711 [Add to Longdo]
恶习[è xí, ㄜˋ ㄒㄧˊ, / ] bad habit; vice, #26,976 [Add to Longdo]
差劲[chà jìn, ㄔㄚˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] bad; no good; below average; disappointing, #27,570 [Add to Longdo]
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, ] depressed; bad mood; low spirit, #28,179 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
腐る[くさる, kusaru] TH: ชั่วร้าย  EN: to go bad
残念[ざんねん, zannen] TH: โชคไม่ดี  EN: bad luck

German-Thai: Longdo Dictionary
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ, Syn. Badezimmer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent [Add to Longdo]
Abzeichen {n}; Plakette {f}; Dienstgradabzeichen {f}badge [Add to Longdo]
keinen Anklang findento be badly received [Add to Longdo]
Aromabad {n}aromatic bath [Add to Longdo]
Ausweisleser {m}badge reader [Add to Longdo]
Babybadewanne {f}baby bathtub [Add to Longdo]
Bad {n} | Bäder {pl} | türkisches Bad | ein Bad nehmen | ein Bad nehmen; in der Wanne badenbath | baths; bathhouses | Turkish bath | to take a bath | to have a bath [Add to Longdo]
... mit Bad und WCen suite [Add to Longdo]
Bad {n}; Mineralquelle {f}; Heilquelle {f}; Badeort {m}; Heilbad {n}spa [Add to Longdo]
Bad in der Mengewalkabout [Add to Longdo]
Badeanstalt {f}baths [Add to Longdo]
Badeanstalt {f}public baths [Add to Longdo]
Badeanzug {m} | Badeanzüge {pl}swimsuit | swimsuits [Add to Longdo]
Badeanzug {m}bathing costume [Add to Longdo]
Badeanzug {m}bathing suit [Add to Longdo]
Badegast {m} | Badegäste {pl}bather | bathers [Add to Longdo]
Badehaus {n}bathhouse [Add to Longdo]
Badehose {f}swimming trunks [Add to Longdo]
Badekabine {f}bathing hut [Add to Longdo]
Badekappe {f} | Badekappen {pl}bathing cap | bathing caps [Add to Longdo]
Badelandschaft {f}swimming complex [Add to Longdo]
Bademantel {m} | Bademäntel {pl}bath robe; bathrobe | bath robes [Add to Longdo]
Bademantel {m}dressing gown [Add to Longdo]
Badematte {f}bathtub mat [Add to Longdo]
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant [Add to Longdo]
Baden {n}bathing; swimming [Add to Longdo]
Badeort {m}bathing resort; swimming resort [Add to Longdo]
Badesalz {n}bath salts [Add to Longdo]
Badeschuh {m}sandal [Add to Longdo]
Badeschuh {m}, Badelatsch {m} | Badeschuhe {pl}, Badelatschen {pl}flip flop | flip flops [Add to Longdo]
Badesee {m}swimming pond [Add to Longdo]
Badesteg {m}swimming pier [Add to Longdo]
Badestelle {f}swimming spot; bathing area [Add to Longdo]
Badestrand {m}; Strand {m} | Badestrände {pl}; Strände {pl}beach | beaches [Add to Longdo]
Badeteich {m}; Badeweiher {m}swimming pond [Add to Longdo]
Badetuch {n} | Badetücher {pl}bath towel; swimming towel | bath towels [Add to Longdo]
Badewärter {m}bath attendant [Add to Longdo]
Badewanne {f} | Badewannen {pl}bath; bathtub; bath tub | bath tubs [Add to Longdo]
Badewasser {n}bath water [Add to Longdo]
Badezimmer {n} | Badezimmer {pl}bathroom; bath room | bathrooms; bath rooms [Add to Longdo]
Badtür {f}bath door [Add to Longdo]
Blutbad {n}; Massaker {n} | Blutbäder {pl}massacre | massacres [Add to Longdo]
Blutbad {n}carnage [Add to Longdo]
Bösewicht {m} | Bösewichte {pl}badman [Am.] | badmen [Add to Longdo]
Dachshetze {f}badger baiting [Add to Longdo]
Dampfbad {n} | Dampfbäder {pl}steam bath | steam baths [Add to Longdo]
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten {pl} | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Dienstmarke {f}badge of office [Add to Longdo]
Dubiose {n}; Dubiosesbad debt [Add to Longdo]
Duschbad {n}shower bath [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.

Japanese-English: EDICT Dictionary
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
きめえ[kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
せがむ[segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
ならともかく[naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
へぼい[heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
エルサルバドル[erusarubadoru] (n) El Salvador; (P) [Add to Longdo]
オバデヤ書;オバデア書[オバデヤしょ(オバデヤ書);オバデアしょ(オバデア書), obadeya sho ( obadeya kaki ); obadea sho ( obadea kaki )] (n) Obadiah (book of the Bible) [Add to Longdo]
カルバドス[karubadosu] (n) calvados (fre [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
ゴルノバダフシャン自治州[ゴルノバダフシャンじちしゅう, gorunobadafushan jichishuu] (n) Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Badakhshanskaya Autonomous Region; Gorno-Badakhshanskaya AO [Add to Longdo]
スキューバダイビング[sukyu-badaibingu] (n) scuba diving [Add to Longdo]
スクーバダイバー;スクーバ・ダイバー[suku-badaiba-; suku-ba . daiba-] (n) scuba diver [Add to Longdo]
スクーバダイビング[suku-badaibingu] (n) scuba diving [Add to Longdo]
チョベリバ[choberiba] (exp) (sl) (from 超, ベリー, バッド) very, very bad (teen slang) [Add to Longdo]
トマスカップ[tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
トルバドール;トルバドゥール[torubado-ru ; torubadou-ru] (n) troubadour (fre [Add to Longdo]
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n,adj-na) attractive body (wasei [Add to Longdo]
ネバダ[nebada] (n) Nevada [Add to Longdo]
バッジ[bajji] (n) badge; (P) [Add to Longdo]
バッジシステム[bajjishisutemu] (n) BADGE system [Add to Longdo]
バッジテスト[bajjitesuto] (n) badge test [Add to Longdo]
バッド[baddo] (adj-no) bad [Add to Longdo]
バッドウェア[baddouea] (n) {comp} badware [Add to Longdo]
バッドエンド[baddoendo] (n) bad ending (film, novel) [Add to Longdo]
バッドキアリー症候群[バッドキアリーしょうこうぐん, baddokiari-shoukougun] (n) Budd-Chiari syndrome [Add to Longdo]
バッドマーク[baddoma-ku] (n) bad mark; (P) [Add to Longdo]
バディシステム[badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other [Add to Longdo]
バド[bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
バルバドス[barubadosu] (n) Barbados [Add to Longdo]
ヒール役[ヒールやく, hi-ru yaku] (n) someone who plays the part of a 'heel' (bad guy) in wrestling, films, etc. [Add to Longdo]
フィルムバッジ[firumubajji] (n) film badge [Add to Longdo]
ボディー(P);ボディ(P);ボデー;バディー;バディ[bodei-(P); bodei (P); bode-; badei-; badei] (n) (1) body; (2) (esp. バディー) buddy; (P) [Add to Longdo]
マスター・スクーバ・ダイバー;マスタースクーバダイバー[masuta-. suku-ba . daiba-; masuta-suku-badaiba-] (n) master scuba diver [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
[わる, waru] (n) bad thing; bad person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブアドレス[さぶあどれす, sabuadoresu] subaddress [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入浴[にゅうよく, nyuuyoku] das_Baden, -Bad [Add to Longdo]
日光浴[にっこうよく, nikkouyoku] Sonnenbaden [Add to Longdo]
水泳[すいえい, suiei] das_Schwimmen, das_Baden [Add to Longdo]
浴びる[あびる, abiru] -baden [Add to Longdo]
浴室[よくしつ, yokushitsu] Badezimmer [Add to Longdo]
浴槽[よくそう, yokusou] Badewanne [Add to Longdo]
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] Badestrand [Add to Longdo]
湯ぶね[ゆぶね, yubune] Badewanne [Add to Longdo]
湯上がり[ゆあがり, yuagari] nach_dem_Bad [Add to Longdo]
湯殿[ゆどの, yudono] Badezimmer, Baderaum [Add to Longdo]
湯治[とうじ, touji] Badekur [Add to Longdo]
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] Bombadierung, Feuerueberfall [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] Gemetzel, Blutbad [Add to Longdo]
銭湯[せんとう, sentou] Badehaus, Badeanstalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bad
   adv 1: with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for
       `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were
       badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad" [syn:
       {badly}, {bad}]
   2: very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard
     for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in
     need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
     [syn: {badly}, {bad}]
   adj 1: having undesirable or negative qualities; "a bad report
       card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a
       bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut";
       "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were
       bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading";
       "the movie was a bad choice" [ant: {good}]
   2: very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big
     (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" [syn:
     {bad}, {big}]
   3: feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally
     used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she
     felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless
     night" [syn: {bad}, {tough}]
   4: (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad
     meat"; "a refrigerator full of spoilt food" [syn: {bad},
     {spoiled}, {spoilt}]
   5: feeling or expressing regret or sorrow or a sense of loss
     over something done or undone; "felt regretful over his
     vanished youth"; "regretful over mistakes she had made"; "he
     felt bad about breaking the vase" [syn: {regretful}, {sorry},
     {bad}] [ant: {unregretful}, {unregretting}]
   6: not capable of being collected; "a bad (or uncollectible)
     debt" [syn: {bad}, {uncollectible}]
   7: below average in quality or performance; "a bad chess
     player"; "a bad recital"
   8: nonstandard; "so-called bad grammar"
   9: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high
     risk investments"; "anything that promises to pay too much
     can't help being risky"; "speculative business enterprises"
     [syn: {bad}, {risky}, {high-risk}, {speculative}]
   10: physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad
     heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth"
     [syn: {bad}, {unfit}, {unsound}]
   11: capable of harming; "bad air"; "smoking is bad for you"
   12: characterized by wickedness or immorality; "led a very bad
     life"
   13: reproduced fraudulently; "like a bad penny..."; "a forged
     twenty dollar bill" [syn: {bad}, {forged}]
   14: not working properly; "a bad telephone connection"; "a
     defective appliance" [syn: {bad}, {defective}]
   n 1: that which is below standard or expectations as of ethics
      or decency; "take the bad with the good" [syn: {bad},
      {badness}] [ant: {good}, {goodness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top