ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*backhanded*

B AE1 K HH AE2 N D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: backhanded, -backhanded-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded(adj) พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backhanded(adj) อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKHANDED B AE1 K HH AE2 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backhanded (j) bˈækhændɪd (b a1 k h a n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backhanded
   adj 1: (of racket strokes) made across the body with back of
       hand facing direction of stroke [syn: {backhand(a)},
       {backhanded}] [ant: {forehand(a)}, {forehanded}]
   2: roundabout or ambiguous; "attacks from that source amounted
     to a backhanded compliment to his integrity"; "a backhanded
     and dishonest way of reaching his goal"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top