ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bacillus*

B AH0 S IH1 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bacillus, -bacillus-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacillus(n) แบ็กทีเรียบาซิลลัส, Syn. bacteria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียรูปท่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacillus sphaericusบาซิลลัส สฟีริคัส [TU Subject Heading]
Lactobacillusแลกโตบาซิลลัส [TU Subject Heading]
Lactobacillus pantarumแลกโตบาซิลลัส แพนทารัม [TU Subject Heading]
Actinobacillusแอคติโนบาซิลลัส; แอกติโนบาซิลลัส, เชื้อ [การแพทย์]
Actinobacillus Infectionsแอกติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ; แอคติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ [การแพทย์]
Anthrax Bacillusแอนแธรกซ์เบซิลลัส [การแพทย์]
Bacillusบาซิลลัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัส;บัคเตรีรูปแท่ง;แบซิลลัส;บักเตรีเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Bacillus Calmette Guerin Vaccineวัคซีนป้องกันวัณโรค,วัคซีนบีซีจี [การแพทย์]
Bacillus Cereusบาซิลลัสเซรีอัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัสซีรีอุส [การแพทย์]
Bacillus Thuringiensisบาซิลลัสเธอรินจิเอนซิส [การแพทย์]
Bacillus, Acid-Fastแบคทีเรียชนิดย้อมติดสีทนกรด [การแพทย์]
Coccobacillusแบคทีเรียกรัมลบรูปไข่;บัคเตรีชนิดกรัมลบตัวป้อมยาว [การแพทย์]
bacillusบาซิลลัส, แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lactobacillusแล็กโทบาซิลลัส, เชื้อ; แลกโตบาซิลลัส; แบคทีเรียแลคโต-แบซิลัส [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาซิลลัส(n) bacillus, Thai Definition: แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACILLUS B AH0 S IH1 L AH0 S
LACTOBACILLUS L AE2 K T OW0 B AH0 S IH1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacillus (n) bˈəsˈɪləs (b @1 s i1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
炭疽[tàn jū, ㄊㄢˋ ㄐㄩ, ] anthrax; bacillus, #42,121 [Add to Longdo]
卡介苗[kǎ jiè miáo, ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄠˊ, ] BCG vaccine; bacillus Calmette-Guérin vaccine, #51,602 [Add to Longdo]
结核杆菌[jié hé gǎn jūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] tubercle bacillus, #60,987 [Add to Longdo]
枯草杆菌[kū cǎo gǎn jùn, ㄎㄨ ㄘㄠˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, / ] Bacillus subtilis, #85,348 [Add to Longdo]
嗜酸乳干菌[shì suān rǔ gān jūn, ㄕˋ ㄙㄨㄢ ㄖㄨˇ ㄍㄢ ㄐㄩㄣ, ] Lactobacillus acidophilus [Add to Longdo]
李斯特氏杆菌[Lǐ sī tè shì gǎn jūn, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] listeria bacillus [Add to Longdo]
李斯特氏菌[Lǐ sī tè shì jūn, ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] listeria bacillus [Add to Longdo]
炭疽杆菌[tàn jū gǎn jūn, ㄊㄢˋ ㄐㄩ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] the anthrax bacterium; Bacillus anthracis [Add to Longdo]
白喉杆菌[bái hóu gǎn jūn, ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Klebs-Loeddler bacillus (the diphteria bacterium) [Add to Longdo]
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, / ] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium [Add to Longdo]
结核菌素[jié hé jùn sù, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, / ] tubercule bacillus [Add to Longdo]
鼠疫杆菌[shǔ yì gǎn jūn, ㄕㄨˇ ㄧˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Yersinia pestis; the bubonic plage bacillus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bazillus {m}bacillus [Add to Longdo]
Bacillus {m} [med.]bacillus [Add to Longdo]
Tuberkelbazilus {m}; Tuberkel {m} [med.]tubercle bacillus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
チフス菌[チフスきん, chifusu kin] (n) typhoid bacillus [Add to Longdo]
バクテリア(P);バクテリヤ[bakuteria (P); bakuteriya] (n) (See 細菌) bacteria; bacillus; germ; (P) [Add to Longdo]
バチルス[bachirusu] (n,adj-no) bacillus (ger [Add to Longdo]
パラチフス菌[パラチフスきん, parachifusu kin] (n) paratyphoid bacillus [Add to Longdo]
ビヒズス[bihizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ビフィズス[bifizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus; (P) [Add to Longdo]
ビフィズス菌[ビフィズスきん, bifizusu kin] (n) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
ボツリヌス[botsurinusu] (n) botulinus (bacillus) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) (1) (See 菌類) fungus; (2) (See 細菌) germ; bacterium; bacillus; (P) [Add to Longdo]
結核菌[けっかくきん, kekkakukin] (n) tubercle bacillus; tuberculosis germ [Add to Longdo]
細菌[さいきん, saikin] (n) bacillus; bacterium; germ; (P) [Add to Longdo]
赤痢菌[せきりきん, sekirikin] (n) shigella (dysentery bacillus) [Add to Longdo]
炭疽菌[たんそきん, tansokin] (n) Bacillus anthracis (anthrax bacteria) [Add to Longdo]
納豆菌[なっとうきん, nattoukin] (n) bacillus subtilis natto [Add to Longdo]
破傷風菌[はしょうふうきん, hashoufuukin] (n) Clostridium tetani (tetanus bacillus) [Add to Longdo]
有胞子性乳酸菌[ゆうほうしせいにゅうさんきん, yuuhoushiseinyuusankin] (n) Bacillus coagulans, species of lactic acid-forming Bacillus bacteria [Add to Longdo]
桿菌[かんきん, kankin] (n) bacillus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacillus
   n 1: aerobic rod-shaped spore-producing bacterium; often
      occurring in chainlike formations; found primarily in soil
      [syn: {bacillus}, {B}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top