ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*axilla*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: axilla, -axilla-
English-Thai: Longdo Dictionary
axillary(adj) แห่งรักแร้, See also: axilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maxilla(n) ขากรรไกรบน, Syn. jaw
maxillary(adj) เกี่ยวกับขากรรไกรบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maxilla(แมกซิล'ละ) n. ขากรรไกร (โดยเฉพาะขากรรไกรบน) pl. maxillae

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pterygomaxillary fissureรอยแยกเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fissure] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygomaxillary fossaแอ่งเทอริโกแมกซิลลา [มีความหมายเหมือนกับ pterygopalatine fossa] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior dental canal; alveolar canal of maxillaคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior suface of body of maxilla; infratemporal surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatine process of maxillaขากรรไกรบนส่วนเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacrimal sulcus of maxillaร่องท่อน้ำตาขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
region, infra-axillaryบริเวณใต้รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, axillary; armpit; axillaรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superior dental arch; maxillary archส่วนโค้งแนวฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinusitis, maxillaryโพรงอากาศขากรรไกรบนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submaxilla; mandibleขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subaxillaryใต้รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antrum, maxillaryโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertures of alveolar canals of maxilla; alveolar foramenรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
axilla; armpit; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axilla thermometerเทอร์มอมิเตอร์รักแร้, ปรอทวัดอุณหภูมิรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary-รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillaryตามง่าม, ตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary budตาตามง่าม, ตาตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary flowerดอกตามง่าม, ดอกตามซอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axillary foldขอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axillary space; armpit; axillaรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolar border of maxilla; alveolar arch of maxilla; inferior free border of alveolar process of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar canal of maxilla; posterior dental canalคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar foramen; apertures of alveolar canals of maxillaรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
armpit; axilla; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolar arch of maxilla; alveolar border of maxilla; inferior free border of alveolar process of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar process of maxillaส่วนยื่นเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
body of maxilla; maxillary bodyขากรรไกรบนส่วนลำตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandible; submaxillaขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary arch; superior dental archส่วนโค้งแนวฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary body; body of maxillaขากรรไกรบนส่วนลำตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary hiatus; hiatus maxillaris; hiatus of maxillary sinusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary sinusitisโพรงอากาศขากรรไกรบนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary tooth; tooth, upperฟันบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillaขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxilla; upper jawขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary-ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary antrumโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumaxillary-รอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conchal crest of maxillaสันขากรรไกรบนยึดกระดูกก้นหอย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fold, axillaryขอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal process of maxillaส่วนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกหน้าผาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethmoidal crest of maxillaสันขากรรไกรบนยึดกระดูกเอทมอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior free border of alveolar process of maxilla; alveolar arch of maxilla; alveolar border of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infra-axillary regionบริเวณใต้รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infratemporal surface of body of maxilla; posterior surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
zygomatic process of maxillaส่วนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกโหนกแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maxillary fracturesขากรรไกรบนหัก [TU Subject Heading]
Maxillary nerveประสาทขากรรไกรบน [TU Subject Heading]
Axillaรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Approachฉีดเข้าทางรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Arteryหลอดเลือดแดงรักแร้, หลอดเลือดแดงบริเวณรักแร้, เส้นเลือดแดงรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Blockวิธีทำให้แขนขาชาโดยการสกัดความรู้สึกของประสาท [การแพทย์]
Axillary Borderขอบรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Groupกลุ่มรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Left Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ข้างซ้าย, แนวขอบหน้าของรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Axillary Line, Midแนวดิ่งผ่านกลางรักแร้, แนวกลางรักแร้, เส้นกลางรักแร้, แนวกึ่งกลางของรักแร้, เส้นลากจากกึ่งกลางของรักแร้, แนวราบเส้นกลางรักแร้, แนวดิ่งกลางรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Line, Posteriorแนวขอบรักแร้หลังแนวเส้นตรงลากจากขอบหลังรักแร้, แนวเส้นที่ลากจากมุมหลังของรักแร้, เส้นดิ่งรักแร้ข้างหลัง, แนวขอบหลังของรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Nervesเส้นประสาทรักแร้ [การแพทย์]
Axillary Nodesต่อมที่รักแร้ [การแพทย์]
Axillary Segment, Midช่วงกลาง [การแพทย์]
Axillary Veinหลอดเลือดดำรักแร้ [การแพทย์]
Axillary, Midครึ่งหนี่งของลำตัว [การแพทย์]
Breast, Axillaryเต้านมบริเวณรักแร้ [การแพทย์]
Crutches, Axillaryไม้ยันรักแร้,ไม้ค้ำยันรักแร้ [การแพทย์]
Fixation, Intermaxillaryการยึดขากรรไกรบนและล่างเข้าหากัน [การแพทย์]
Fractures, Nasomaxillary, Unilateralการแตกที่ขอบล่างของกระบอกตา [การแพทย์]
Freckling, Axillaryจุดกระที่ห้วงรักแร้ [การแพทย์]
Left Mid-Axillary Lineเส้นกึ่งกลางรักแร้ข้างซ้าย, แนวกึ่งกลางรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Lymph Nodes, Axillaryต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ [การแพทย์]
Maxillaขากรรไกรบน, กระดูกขากรรไกรบน, กระดูกกรามบน, ฟันแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxilla Boneกระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxilla Indexดัชนีกรามบน [การแพทย์]
Maxilla, Floatingกระดูกแมกซิลลาส่วนล่างลอย [การแพทย์]
Maxilla, Fracture ofการหักของกระดูกแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxillaryขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Antrumโพรงอากาศขนาดใหญ่, แมกซิลลารีแอนทรัม, โพรงกระดูกแก้ม [การแพทย์]
Maxillary Arteryหลอดเลือดแดงขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Boneกระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Branchesแขนงแมกซิลลารี [การแพทย์]
Maxillary Diseasesขากรรไกรบน, โรค [การแพทย์]
Maxillary Divisionประสาทสมองเส้นที่ 5 แขนงที่ 2 [การแพทย์]
Maxillary Fracturesขากรรไกรบนหัก, การหักหรือแตกที่กระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Neoplasmsขากรรไกรบน, เนื้องอก [การแพทย์]
Maxillary Nerveประสาทขากรรไกรบน, ประสาทแมกซิลลารีย์ [การแพทย์]
Maxillary Processส่วนที่ยื่นของแมกซิลลา [การแพทย์]
Maxillary Sinusโพรงกระดูกขากรรไกรบน, โพรงอากาศขากรรไกรบน, แมกซิลลารีไซนัส, โพรงอากาศใต้แก้ม [การแพทย์]
Maxillary Sinusitisโพรงจมูกอักเสบ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกรบน[khākankrai bon] (n, exp) EN: maxilla ; upper jaw  FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[khākankrai lāng] (n, exp) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior  FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกร[kradūk khākankrai] (n, exp) EN: jawbones  FR: maxillaire [m]
กระดูกขากรรไกรบน[kradūk khākankrai bon] (n, exp) EN: maxilla  FR: maxillaire supérieur [m]
กระดูกขากรรไกรล่าง[kradūk khākankrai lāng] (n, exp) EN: mandible  FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAXILLA M AE0 K S IH1 L AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, / ] maxilla and mandible, #21,851 [Add to Longdo]
上颌[shàng hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, / ] maxilla (upper jaw), #55,846 [Add to Longdo]
上颌骨[shàng hé gǔ, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] maxilla (upper jaw), #70,910 [Add to Longdo]
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, ] axillary bud; bud growing from axil of plant, #98,300 [Add to Longdo]
下颌下腺[xià hé xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] submandibular gland; submaxillary saliva gland [Add to Longdo]
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, ] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achselhöhle {f} [anat.]axillary [Add to Longdo]
Backenknochen {m}; Kinnbackenknochen {m} [anat.]maxillary bone [Add to Longdo]
Kieferhöhle {f} [anat.]maxillary sinus [Add to Longdo]
Kinnbacke {f}; Kinnlade {f} [anat.]maxilla [Add to Longdo]
Kinnbacken...; Kinnladen... [anat.]maxillary [Add to Longdo]
maxillar {adj} [anat.]maxillary [Add to Longdo]
Meerbrasse {f} [zool.]axillary seabream [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラビアンクロミス[arabiankuromisu] (n) Arabian chromis (Chromis flavaxilla) [Add to Longdo]
スミツキベラ[sumitsukibera] (n) axilspot hogfish (Bodianus axillaris) [Add to Longdo]
プリステラ[purisutera] (n) pristella tetra (Pristella maxillaris) (lat [Add to Longdo]
顎下腺[がっかせん, gakkasen] (n) submandibular gland; submaxillary gland [Add to Longdo]
顎動脈[がくどうみゃく, gakudoumyaku] (n) maxillary artery [Add to Longdo]
上顎骨[じょうがくこつ, jougakukotsu] (n) maxilla; upper jawbone [Add to Longdo]
脇の下;わきの下;腋の下[わきのした, wakinoshita] (n) armpit; axilla [Add to Longdo]
腋芽[えきが;わきめ, ekiga ; wakime] (n) axillary bud [Add to Longdo]
腋生[えきせい, ekisei] (n,vs) axillary growth [Add to Longdo]
腋窩腺[えきかせん, ekikasen] (n) axillary gland [Add to Longdo]
腋窩動脈[えきかどうみゃく, ekikadoumyaku] (n) axillary artery; arteria axillaris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axilla
   n 1: the hollow under the arm where it is joined to the
      shoulder; "they were up to their armpits in water" [syn:
      {armpit}, {axilla}, {axillary cavity}, {axillary fossa}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top