ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*atavism*

AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: atavism, -atavism-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)

CMU English Pronouncing Dictionary
ATAVISM AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atavism (n) ˈætəvɪzəm (a1 t @ v i z @ m)
atavisms (n) ˈætəvɪzəmz (a1 t @ v i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  atavism
      n 1: a reappearance of an earlier characteristic [syn:
           {atavism}, {reversion}, {throwback}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top