ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*at the present time*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at the present time, -at the present time-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at the present time(idm) ปัจจุบันนี้, See also: ขณะนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at the present timeFifty of the machines are running at the present time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่นี้(adv) recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
ปัจจุบันนี้(adv) nowadays, See also: at present, now, today, at the present time, Syn. ปัจจุบัน, Example: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศมหาอำนาจเช่น อเมริกาแล้ว, Thai Definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
หมู่(n) at the present time, See also: recently, during this time, lately, Syn. ระยะเวลา, Example: หมู่นี้ผมไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน เพราะงานเยอะมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่นี้[mū nī] (adv) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately  FR: récemment
สมัยนี้[samai nī] (adv) EN: currently ; nowadays ; at the present time ; at present ; now  FR: aujourd'hui ; à présent ; actuellement ; de nos jours

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目前[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, ] at the present time; currently, #137 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegenwärtig; derzeitig; augenblicklich {adj}at the present time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現在のところ[げんざいのところ, genzainotokoro] (n) at the present time [Add to Longdo]
現時点[げんじてん, genjiten] (n) present point (i.e. in history); at the present time; (P) [Add to Longdo]
現時点においては[げんじてんにおいては, genjitennioiteha] (n) at the present time; at present [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現時点[げんじてん, genjiten] at the present time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top