ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*asperse*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: asperse, -asperse-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย,ป้ายร้าย,พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ

CMU English Pronouncing Dictionary
CASPERSEN K AE1 S P ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asperse (v) ˈəspˈɜːʳs (@1 s p @@1 s)
aspersed (v) ˈəspˈɜːʳst (@1 s p @@1 s t)
asperses (v) ˈəspˈɜːʳsɪz (@1 s p @@1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verleumden | verleumdendto asperse | aspersing [Add to Longdo]
verleumdeteaspersed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asperse
   v 1: charge falsely or with malicious intent; attack the good
      name and reputation of someone; "The journalists have
      defamed me!" "The article in the paper sullied my
      reputation" [syn: {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse},
      {denigrate}, {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top