ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ashen*

AE1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ashen, -ashen-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashen(adj) ซีดเผือด, See also: ถอดสี, ซีด, Syn. pale, pallid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashen 2(แอช'เชน) adj. เกี่ยวกับต้น ash หรือไม้ของมัน

English-Thai: Nontri Dictionary
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาวซีด(adj) pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai Definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
เผือด(adj) pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai Definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
ถอดสี(v) look pale, See also: blanch, turn white or ashen, Syn. ซีด, หน้าซีด, Example: หน้าของเธอถอดสีด้วยความกลัว, Thai Definition: แสดงอาการหวาดหวั่นครั่นคร้ามให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีด[sīt] (adj) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded  FR: pâle ; blafard ; blême ; livide

CMU English Pronouncing Dictionary
ASHEN AE1 SH AH0 N
CASHEN K AE1 SH AH0 N
ASHENBERG AE1 SH AH0 N B ER0 G
ASHENFELTER AE1 SH AH0 N F EH2 L T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ashen (j) ˈæʃən (a1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁青[tiě qīng, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄧㄥ, / ] ashen, #26,692 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esche {f} [bot.] | Eschen {pl}ash; ash tree | ashen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
灰色[はいいろ, haiiro] (n,adj-no) grey; gray; ashen; (P) [Add to Longdo]
顔面蒼白[がんめんそうはく, ganmensouhaku] (n,adj-no) one's face turning pale (ashen); the color being drained from one's face [Add to Longdo]
土気色[つちけいろ, tsuchikeiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale [Add to Longdo]
土色[つちいろ, tsuchiiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ashen
   adj 1: anemic looking from illness or emotion; "a face turned
       ashen"; "the invalid's blanched cheeks"; "tried to speak
       with bloodless lips"; "a face livid with shock";
       "lips...livid with the hue of death"- Mary W. Shelley;
       "lips white with terror"; "a face white with rage" [syn:
       {ashen}, {blanched}, {bloodless}, {livid}, {white}]
   2: made of wood of the ash tree

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top