ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*artz*

AA1 R T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: artz, -artz-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quartz(n) แร่ควอทซ, See also: แร่ชนิดหนึ่งมีหลายสี เหลือบวาว
quartzite(n) หินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartzitic(n) ซึ่งเป็นหินที่มีส่วนประกอบของแร่ควอท์ซ, See also: หินที่มีลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วยแร่ควอท์ซ
quartziferous(adj) ที่ประกอบด้วยแร่ควอทซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quartz(ควอร์ทซ) v. แร่ซิลิคอนไดออกไซค์ที่มีหลายชนิด,หินเขี้ยวหนุมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
quartz(n) หินเขี้ยวหนุมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low quartzควอตซ์อุณหภูมิต่ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
orthoquartziteหินออร์โทควอร์ตไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpha quartz; α quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
α quartz; alpha quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
β quartz; beta quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartzควอตซ์, แร่เขี้ยวหนุมาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz monzoniteหินควอตซ์มอนโซไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz plate; quartz wedgeแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz trachyteหินควอตซ์แทรไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz wedge; quartz plateแผ่นลิ่มควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quartz-halogen bulbหลอดไฟควอตซ์-แฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quartziteหินควอร์ตไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beta quartz; β quartzบีตาควอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buck quartz; bastard quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bastard quartz; buck quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bull quartz; bastard quartz; buck quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
high quartzควอตซ์อุณหภูมิสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quartzแร่ควอทซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quartzควอร์ตซ์ [TU Subject Heading]
Quartz crystalsหินเขี้ยวหนุมาน [TU Subject Heading]
Quartzควอร์ตซ์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายชนิด พวกผลึกใสพบที่จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ระนอง พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สีม่วงพบที่ลำปาง ตาก นครนายก สีชมพูพบที่ จันทบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต ประโยชน์ - ใช้เป็นรัตนชาติและหินประดับ ควอร์ตซ์ที่อยู่ในรูปของทราย สบู่ และเติมลงไปในไม้ สำหรับควอร์ตไวต์และหินทรายถูกใช้เป็นหินก่อสร้าง และทำอิฐปูทางเท้า [สิ่งแวดล้อม]
quartzควอรตซ์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของซิลิคอน (SiO2) ส่วนมากเป็นผลึกใส ไม่มีสี หรือสีขาวขุ่น อาจพบมีสีม่วง ชมพู เขียว เป็นต้น มีความแข็งประมาณ7 ความถ่วงจำเพาะ = 2.6 โดยทั่วไปเรียกว่า แร่เขี้ยวหนุมาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quartziteควอร์ตไซต์, หินแปรชนิดหนึ่งประกอบด้วยเม็ดทรายอัดกันแน่น เกิดจากหินทรายถูกแปรสภาพภายใต้ความกดดันและความร้อนสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวหนุมาน(n) quartz, Syn. หินเขี้ยวหนุมาน, Example: เขี้ยวหนุมานเป็นชื่อหินแร่ที่มีครบทุกสี, Thai Definition: แร่ชนิดหนึ่งมีรูปเป็นผลึกหกเหลี่ยมหัวท้าย แต่ละเหลี่ยมมีด้านสามเหลี่ยมเอนเข้าไปบรรจบกันเป็นยอดแหลม
โป่งข่าม(n) kind of quartz, See also: quartz crystal, Example: บ่อยครั้งที่เขาจะยกแหวนทองชุบมีหัวโป่งข่ามสีดำเม็ดโตเท่าไข่นกกระทาขึ้นพร้อมกับมือเรียวเหมือนผู้หญิง, Count Unit: เม็ด, ก้อน, Thai Definition: ชื่อเรียกแร่เขี้ยวหนุมาน
ผลึก(n) crystal, See also: quartz, Syn. หินผลึก, Example: การทำนาเกลือต้องใช้เวลาให้เกิดผลึกเกลือขึ้น, Count Unit: ก้อน, เม็ด, Thai Definition: ชื่อแก้วอย่างหนึ่งมีสีใสขาว, สิ่งมีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว, Notes: (บาลี)
ทรายแก้ว(n) kind of sand-sized white and clear quartz, See also: small quartz used for making glass, Example: แก้วที่เราใช้ในปัจจุบันมีส่วนประกอบของทรายแก้วอยู่ด้วย, Thai Definition: แร่ควอตซ์ที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายมีลักษณะเป็นสีขาวใส ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว
โมรา(n) moonstone, See also: quartz, chalcedony, agate, Thai Definition: หินลายชนิดหนึ่ง นับเข้าในพวกหินมีค่า
มณีศิลา(n) quartz, See also: jeweled stone, Syn. หินแก้ว, ศิลามณี, Notes: (ถิ่นเหนือ)
แก้วผลึก(n) milky quartz, See also: crystal, Thai Definition: แก้วหินสีขาวสลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินควอร์ตไซต์[hin khwøtsai] (n, exp) EN: quartzite   FR: quartzite [m]
แก้วหิน[kaēohin] (n) EN: crystalline quartz  FR: quartz [m]
แก้วผลึก[kaēophaleuk] (n) EN: milky quartz ; crystal  FR: cristal [m]
ควอตซ์[khwøts] (n) EN: quartz  FR: quartz [m]
ผลึก[phaleuk] (n) EN: crystal ; quartz  FR: cristal [m] ; quartz [m]
พลอยสีชมพู[phløi sī chomphū] (n, exp) EN: rose quartz
ศิลามณี[silāmanī] (x) EN: quartz

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTZ AA1 R T S
ARTZT AA1 R T S T
BARTZ B AA1 R T S
MARTZ M AA1 R T S
HARTZ HH AA1 R T S
QUARTZ K W AO1 R T S
SPARTZ S P AA1 R T S
SWARTZ S W AO1 R T S
SWARTZ SH W AO1 R T S
HARTZOG HH AA1 R T Z AH0 G
HARTZEL HH AA1 R T Z AH0 L
GARTZKE G AA1 R T S K IY0
MARTZ'S M AA1 R T S IH0 Z
GARTZKE G AA1 R T S K
SCHARTZ SH AA1 R T S
SHARTZER SH AA1 R T Z ER0
WARTZMAN W AO1 R T S M AH0 N
HARTZLER HH AA1 R T S L ER0
SCHWARTZ SH W AO1 R T S
LENNARTZ L EH1 N AA0 R T S
HARTZELL HH AA1 R T Z AH0 L
SWARTZBAUGH S W AO1 R T S B AA0
SCHWARTZMAN SH W AO1 R T S M AH0 N
SWARTZWELDER S W AO1 R T S W EH2 L D ER0
SWARTZLANDER S W AO1 R T S L AE2 N D ER0
SCHWARTZBERG SH W AO1 R T S B ER0 G
SCHWARTZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 F
SCHWARTZKOPF SH W AO1 R T S K AO0 P F
SCHWARTZCHILD SH W AO1 R T S CH AY2 L D
SWARTZENDRUBER S W AO1 R T S AH0 N D R UW0 B ER0
SWARTZENTRUBER S W AO1 R T S AH0 N T R UW0 B ER0
SCHWARTZBERG'S SH W AO1 R T S B ER0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quartz (n) kwˈɔːts (k w oo1 t s)
Schwartz (n) ʃwˈɔːtz (sh w oo1 t z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石英[shí yīng, ㄕˊ ㄧㄥ, ] quartz, #20,613 [Add to Longdo]
索罗斯[Suǒ luó sī, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Soros (name); George Soros or György Schwartz (1930-), Hungarian American financial speculator and millionaire philanthropist, #37,273 [Add to Longdo]
石英钟[shí yīng zhōng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄓㄨㄥ, / ] quartz clock, #94,341 [Add to Longdo]
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan, #126,610 [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]
石英卤素灯[shí yīng lǔ sù dēng, ㄕˊ ㄧㄥ ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ ㄉㄥ, / ] quartz halogen lamp [Add to Longdo]
茶晶[chá jīng, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄥ, ] yellow quartz; topaz [Add to Longdo]
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlaufzeit {f}; Startzeit {f}acceleration time [Add to Longdo]
Bauartzulassung {f}design approval [Add to Longdo]
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz [Add to Longdo]
Quarz {m}quartz [Add to Longdo]
Quarzit {n} [min.]quartzite [Add to Longdo]
Quarzsand {m}arenaceous quartz; quartz sand; quartzose sand [Add to Longdo]
Quarzsprung {m}quartz inversion [Add to Longdo]
Startzeile {f}startline [Add to Longdo]
Startzeit {f} | zur Startzeitstart time | at start time [Add to Longdo]
Bartzaunkönig {m} [ornith.]Spotted Wren [Add to Longdo]
Bartzeisig {m} [ornith.]Black-chinned Siskin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォーツ;クオーツ[kuo-tsu ; kuo-tsu] (n) quartz [Add to Longdo]
シトリン[shitorin] (n) (See 黄水晶) citrine; citrine quartz; false topaz [Add to Longdo]
煙水晶[けむりずいしょう, kemurizuishou] (n) smoky quartz; cairngorm; morion [Add to Longdo]
黄水晶[きずいしょう, kizuishou] (n) citrine; yellow quartz [Add to Longdo]
珪岩[けいがん, keigan] (n) quartzite [Add to Longdo]
黒水晶[くろすいしょう, kurosuishou] (n) black quartz [Add to Longdo]
水晶時計[すいしょうどけい, suishoudokei] (n) crystal or quartz timepiece [Add to Longdo]
石英[せきえい, sekiei] (n) quartz; (P) [Add to Longdo]
石英ガラス[せきえいガラス, sekiei garasu] (n) fused silica; fused quartz; quartz glass; silica glass [Add to Longdo]
乳石英[にゅうせきえい, nyuusekiei] (n) milky quartz [Add to Longdo]
玻璃;頗梨[はり, hari] (n) (1) {Buddh} (See 七宝) quartz; (2) glass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top