ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*array*

ER0 EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: array, -array-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
array(n) การจัดเรียงตามลำดับ, Syn. arrangement, order
array(n) เครื่องแต่งกาย, Syn. full dress
array(vt) จัดระเบียบแถว, Syn. marshal
array(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว
disarray(n) ความอลหม่าน, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. clutter, confusion, Ant. order, organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange, apparel
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
extended graphic arrayขบวนปรับภาพแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XGA อ่านว่า เอกซ์จีเอ เป็นตัวปรับประเภทหนึ่ง ที่ทำให้จอภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าตัวปรับภาพของจอแบบเก่า
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
video graphics arrayขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ใช้ตัวย่อว่า VGA (อ่านว่า วีจีเอ) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (resolution) ของจอนั้นสามารถกำหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกำหนดความคมชัดได้สูงถึง 1,024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA นั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PAL (programmable array logic)พีเอแอล (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PLA (programmable logic array)พีแอลเอ (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable array logic (PAL)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable logic array (PLA)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีแอลเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrayแถวลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrayรายชื่อลูกขุนที่ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับเลือก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrayแถวลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
array antennaสายอากาศแถวลำดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gate arrayแถวลำดับประตูสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video graphics array (VGA)ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ (วีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VGA (video graphics array)วีจีเอ (ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
DNA microarrayดีเอ็นเอไมโครแอเรย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Video Graphics Arrayตัวปรับต่อภาพ, Example: ใช้กับเครื่องพีซี และสามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 640 คูณ 480 จัดภาพส่วน Super VGA เป็นตัวปรับต่อภาพที่สามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 1024 คูร 768 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Field programmable gate arraysเอฟพีจีเอ [TU Subject Heading]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [TU Subject Heading]
Arrayการเรียงลำดับค่าตัวเลข [การแพทย์]
video graphics array (VGA)วีจีเอ, มาตรฐานความละเอียดของพิกเซลที่สามารถแสดงบนจอภาพ โดยจะแสดงผลกว้าง 640 พิกเซล สูง 480 พิกเซล หรือ ประมาณ 3 แสนพิกเซล ด้วยความละเอียดสีสูงสุด 256 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Muscle Fiber Disarrayการเรียงตัวของเซลล์กล้ามเนื้อไม่เป็นปกติ [การแพทย์]
Myocardial Disarrayการเรียงตัวอย่างผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrayThe troops were in battle array.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห่(n) parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count Unit: ขบวน, Thai Definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ถอยกรูด(v) move back, See also: retreat in disarray, recede, Example: ได้ว่าเพียงเห็นเขา หล่อนก็ถอยกรูดเบียดตัวเองเข้ากับซอกตึกเพื่อไม่ให้เขาเห็น, Thai Definition: ถอยอย่างไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด
รี้พล(n) army, See also: troops, an array of soldiers or forces, battalions, Syn. กระบวนทหาร, กองทหาร, Example: สมเด็จพระนเรศวรกรีธารี้พล เพื่อต่อต้านข้าศึก ที่กำลังรุดเข้ามา
กระบวน(n) line, See also: procession, parade, array, cavalcade, caravan, Syn. ขบวน, Count Unit: แถว, กระบวน
ความระส่ำระสาย(n) disorganization, See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray, Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย, Example: การวางมือของหัวหน้าพรรคสร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาลูกพรรค
ต้นแก้ว(n) China box-tree, See also: Marraya paniculata, Example: ต้นแก้วออกดอกจนขาวไปหมดทั้งต้น, Count Unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
ถอยกรูด[thøikrūt] (v) EN: flee ; retreat in disarray
ถอยร่น[thøiron] (v) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRAY ER0 EY1
ARRAYS ER0 EY1 Z
ARRAYED ER0 EY1 D
ARRAYING ER0 EY1 IH0 NG
DISARRAY D IH2 S ER0 EY1
DISARRAY D IH2 S AH0 R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
array (v) ˈərˈɛɪ (@1 r ei1)
arrays (v) ˈərˈɛɪz (@1 r ei1 z)
arrayed (v) ˈərˈɛɪd (@1 r ei1 d)
arraying (v) ˈərˈɛɪɪŋ (@1 r ei1 i ng)
disarray (v) dˌɪsərˈɛɪ (d i2 s @ r ei1)
disarrays (v) dˌɪsərˈɛɪz (d i2 s @ r ei1 z)
disarrayed (v) dˌɪsərˈɛɪd (d i2 s @ r ei1 d)
disarraying (v) dˌɪsərˈɛɪɪŋ (d i2 s @ r ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m), #6,295 [Add to Longdo]
矩阵[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, / ] array; matrix (math.), #16,555 [Add to Longdo]
方阵[fāng zhèn, ㄈㄤ ㄓㄣˋ, / ] matrix (rectangular array of numbers), #26,776 [Add to Longdo]
数组[shù zǔ, ㄕㄨˋ ㄗㄨˇ, / ] array, #64,111 [Add to Longdo]
乱窜[luàn cuàn, ㄌㄨㄢˋ ㄘㄨㄢˋ, / ] to flee in disarray; to scatter [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] great array of spears and chariots [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressfeld {n}address array [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Aufstellung {f}; Feld {n}; Matrix {f}; Bereich {m}; Reihe {f}array [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Array {n}array [Add to Longdo]
Bereichsvariable {f}array variable [Add to Longdo]
Bereichsvereinbarung {f}; Matrixvereinbarung {f}array declaration [Add to Longdo]
Feld {n}; Datenfeld {n}; Array {n} [comp.] | Felder {pl}array | arrays [Add to Longdo]
Feldelement {n}array element [Add to Longdo]
Feldrechner {m}; Matrixrechner {m}; Vektorrechner {m}array processor [Add to Longdo]
Filterreihe {f}filter array [Add to Longdo]
Fragenkomplex {m} | der ganze Fragenkomplex um(problem) area; topic; subject | the whole array of questions concerning [Add to Longdo]
Indexgrenzen {pl}array bounds [Add to Longdo]
Kurvenschar {f}array of curves [Add to Longdo]
Produktpalette {f}; Produktangebot {n}array of products [Add to Longdo]
Scheibenfilter {m} [techn.]planar array filter; transverse monolith filter [Add to Longdo]
Spektrum {n}array [Add to Longdo]
in Unordnung bringento disarray [Add to Longdo]
in Unordnung bringenddisarraying [Add to Longdo]
aufstellen; in Aufstellung bringen; ordnen | aufstellend; ordnend | aufgestellt; ordnete | stellt auf; ordnet | stellte auf; ordneteto array | arraying | arrayed | arrays | arrayed [Add to Longdo]
schmücken; herausputzento array [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
アレイ[arei] (n) (1) array; (2) alley [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[areikonpyu-ta] (n) {comp} array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
ゲートアレイ[ge-toarei] (n) {comp} gate array [Add to Longdo]
シストリックアレイ[shisutorikkuarei] (n) systaltic array [Add to Longdo]
セル配列[セルはいれつ, seru hairetsu] (n) {comp} cell array [Add to Longdo]
ディスクアレイ[deisukuarei] (n) {comp} disk array [Add to Longdo]
ベクトル処理機構[ベクトルしょりきこう, bekutoru shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
ベクトル処理装置[ベクトルしょりそうち, bekutoru shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays [Add to Longdo]
位相配列レーダー[いそうはいれつレーダー, isouhairetsu re-da-] (n) phased-array radar [Add to Longdo]
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp,v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] (n) {comp} dummy array [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] (n) {comp} pel array [Add to Longdo]
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] (n) {comp} allocatable array [Add to Longdo]
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
居並ぶ[いならぶ, inarabu] (v5b,vi) to sit in a row; to be arrayed [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] (n) {comp} explicit-shape array [Add to Longdo]
傑作揃い[けっさくぞろい, kessakuzoroi] (n) full array of masterpieces [Add to Longdo]
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
襲い攻める[おそいせめる, osoisemeru] (v1) to array against [Add to Longdo]
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] (n) {comp} many-one array section [Add to Longdo]
陣容[じんよう, jinyou] (n) battle array; (P) [Add to Longdo]
勢揃い;勢ぞろい;勢揃(io)[せいぞろい, seizoroi] (n,vs) array; muster; line-up; full force [Add to Longdo]
斉列[せいれつ, seiretsu] (n) array; line-up; parade [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりとりがそはいれつ, kiritorigasohairetsu] (n) {comp} clipped pel array [Add to Longdo]
戦陣[せんじん, senjin] (n) battle array or formation; battlefield [Add to Longdo]
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] (n) {comp} whole array [Add to Longdo]
素っ頓狂[すっとんきょう;スットンキョー, suttonkyou ; suttonkyo-] (adj-na,n) wild; in disarray; harum-scarum; hysteric [Add to Longdo]
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] (n) {comp} multidimensional array [Add to Longdo]
隊伍[たいご, taigo] (n) ranks of troops; (parading in) formation; line array [Add to Longdo]
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] (n) {comp} assumed-size array [Add to Longdo]
地震観測網[じしんかんそくもう, jishinkansokumou] (n) seismic network; seismic array [Add to Longdo]
同位列[どういれつ, douiretsu] (n) {comp} array [Add to Longdo]
頓狂[とんきょう, tonkyou] (adj-na,n) wild; in disarray [Add to Longdo]
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞうがたアレイプロセッサー, naizougata areipurosessa-] (n) {comp} IAP; Integrated Array Processor [Add to Longdo]
配列(P);排列[はいれつ, hairetsu] (n,vs) (1) arrangement; disposition; (2) {comp} array (programming, programing); (P) [Add to Longdo]
配列ポインタ[はいれつポインタ, hairetsu pointa] (n) {comp} array pointer [Add to Longdo]
配列値[はいれつち, hairetsuchi] (n) {comp} array-valued [Add to Longdo]
配列分割[はいれつぶんかつ, hairetsubunkatsu] (n) {comp} array partitioning [Add to Longdo]
配列名[はいれつめい, hairetsumei] (n) {comp} array name [Add to Longdo]
配列要素[はいれつようそ, hairetsuyouso] (n) {comp} array element [Add to Longdo]
品揃え;品ぞろえ[しなぞろえ, shinazoroe] (n) complete set; all items; array of versions (e.g. in a product line) [Add to Longdo]
部分配列[ぶぶんはいれつ, bubunhairetsu] (n) {comp} array section [Add to Longdo]
並列処理[へいれつしょり, heiretsushori] (n) {comp} parallel processing; array processing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array [Add to Longdo]
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ディスクアレイ[でいすくあれい, deisukuarei] disk array [Add to Longdo]
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
ベクトル処理装置[べくとるしょりそうち, bekutorushorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array [Add to Longdo]
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array [Add to Longdo]
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array [Add to Longdo]
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array [Add to Longdo]
同位列[どういれつ, douiretsu] array [Add to Longdo]
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor [Add to Longdo]
配列[はいれつ, hairetsu] array (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
配列ポインタ[はいれつポインタ, hairetsu pointa] array pointer [Add to Longdo]
配列値[はいれつち, hairetsuchi] array-valued [Add to Longdo]
配列分割[はいれつぶんかつ, hairetsubunkatsu] array partitioning [Add to Longdo]
配列名[はいれつめい, hairetsumei] array name [Add to Longdo]
配列要素[はいれつようそ, hairetsuyouso] array element [Add to Longdo]
部分配列[ぶぶんはいれつ, bubunhairetsu] array section [Add to Longdo]
並列処理[へいれつしょり, heiretsushori] parallel processing, array processing [Add to Longdo]
連想配列[れんそうはいれつ, rensouhairetsu] associative array [Add to Longdo]
アレイプロセッサ[あれいぷろせっさ, areipurosessa] array processor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 array
   n 1: an orderly arrangement; "an array of troops in battle
      order"
   2: an impressive display; "it was a bewildering array of books";
     "his tools were in an orderly array on the basement wall"
   3: especially fine or decorative clothing [syn: {array},
     {raiment}, {regalia}]
   4: an arrangement of aerials spaced to give desired directional
     characteristics
   v 1: lay out orderly or logically in a line or as if in a line;
      "lay out the clothes"; "lay out the arguments" [syn:
      {range}, {array}, {lay out}, {set out}]
   2: align oneself with a group or a way of thinking [syn:
     {align}, {array}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top