ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anion*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anion, -anion-
Possible hiragana form: *あにおん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anion(n) ไอออนที่มีประจุลบ
companion(n) เพื่อน, Syn. friend, mate, comrade
companion(n) เพื่อนเดินทาง
companionable(adj) ที่เป็นเพื่อนได้ดี, Syn. sociable, friendly
companionship(n) ความเป็นเพื่อน, Syn. company, camaraderie, fellowship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anion(แอน' ไอออน) n. ไอออนที่มีประจุลบ, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบ. -anionic adj. (negatively charged ion)
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง
companion wayn. บันไดในตัวเรือ
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable, friendly, affable, Ant. reserved, distant

English-Thai: Nontri Dictionary
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
companionเพื่อน, เพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
companion cellเซลล์ประกบ [พืชดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
companionate marriageการสมรสฐานเพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anionsประจุลบ [TU Subject Heading]
Exchangeagle Anionแอนไอออนแลกเปลี่ยนได้, Example: แอนไอออนที่คอลลอยด์ดินดูดซับไว้ และสามารถถูกแทนที่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Alkyl Carbanionหมู่อัลคิลที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Anion Formที่แตกตัว [การแพทย์]
Anionicประจุลบ, มีประจุลบ, มีประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Anionicsสารที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Anionsประจุลบ, อิออนลบ, อิออนที่มีประจุลบ, ไอออนประจุลบ, อนุภาคที่มีประจุลบ, อิออนประจุลบ, แอนไอออน, แอนไออ้อน, ไอออนลบ, แอนอิออน, อีออนลบ [การแพทย์]
Anions, Complexอิออนเชิงซ้อนที่มีประจุลบ, สารเชิงซ้อนที่มีประจุลบ [การแพทย์]
Anions, Toxicอนุมูลเป็นพิษ [การแพทย์]
Detergents, Anionicสารชะล้างประจุลบ,สารชำระล้างประจุลบ [การแพทย์]
Emulsifiers, Anionicตัวทำอีมัลชั่นประจุลบ,สารทำให้เกิดอิมัลชั่นชนิดประจุลบ [การแพทย์]
companion cellคอมพาเนียนเซลล์, เซลล์พวกหนึ่งของเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ชิดด้านข้างของซีฟทิวบ์เมมเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anion [negative ion]แอนไอออน, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่แสดงอำนาจประจุไฟฟ้าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ligands, Anionicประจุลบของลิแกนด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anionThe criminal and his companions ran away while we took our eyes off.
anionMy companions were all asleep.
anionHis dog is his good companion.
anionHe and his companion asked me to come along with them.
anionHe wanted female companionship.
anionMy companion said that she was too tired to walk, let alone run.
anionHe found a good companion in his dog.
anionBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
anionShe will be a good companion for you.
anionHe matched his gait to his companion's.
anionHe fell among bad companions.
anionI started with two traveling companions.
anionWho were your companions on this trip?
anionObviously, his companions were jealous of his wealth.
anionMy companions, who weren't wearing hats, apparently had their noses and cheeks turn red.
anionPets offer us more than mere companionship.
anionCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
anionHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
anionThe selfish man was despised by his companions.
anionShe will be a good companion for him.
anionEnvy is the companion of honour.
anionHowever, although our companions were willing, they knew nothing about management or getting money.
anionHe has been a good companion to me.
anionMr Tanaka is one of my father's fishing companions.
anionThey were companions on the journey.
anionHis gross manners offended his companions.
anionThe companion succeeded and she won the election.
anionHe is the governor's longtime companion.
anionWhite wine is the usual companion of fish.
anionHe is not much of a companion for his wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนกันเอง(n) one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
คู่ซี้(n) boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count Unit: คู่, Notes: (ปาก)
ช่องทางเดิน(n) companionway
มิตร(n) friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
สหาย(n) friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เพื่อน(n) friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เกลอ(n) comrade, See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy, Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย, Ant. ศัตรู, Example: เขาได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนต่างถิ่น ที่เคยดื่มน้ำสาบานเป็นเกลอกันมาตั้งแต่วัยฉกรรจ์, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนสนิท
เพื่อนสนิท(n) intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
คู่หู(n) intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่หูของเขาหายหน้าไปสองเดือนโดยไม่ติดต่อมาเลย, Thai Definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
พวกพ้อง(n) friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
เพื่อนเดินทาง(n) fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai Definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน
ไอออนลบ(n) anion, Syn. แอนไอออน, Notes: (อังกฤษ)
แอนไอออน(n) anion, Syn. ไอออนลบ, Notes: (อังกฤษ)
เพื่อนร่วมทาง(n) fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอออนลบ[ai-øn lop] (n, exp) EN: anion  FR: anion [m]
ช่องทางเดิน[chǿngthāngdoēn] (n) EN: companionway  FR: escalier [m]
คู่ซี้[khūsī] (n) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion  FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
มิตร[mit] (n) EN: friend ; companion ; fellow  FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [f]
เป็นเพื่อน[pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion  FR: accompagner ; tenir compagnie
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนเดินทาง[pheūoen doēnthāng] (n, exp) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion  FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนเล่น[pheūoen len] (n, exp) EN: playmate ; companion at play ; friend  FR: camarade de jeux [m] ; compagnon de jeu [m]
เพื่อนร่วมทาง[pheūoen rūam thāng] (n, exp) EN: fellow traveler ; companion  FR: compagnon de voyage [m]
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ซอยหอม[søi høm] (v, exp) EN: chop up a anion  FR: émincer un oignon
เหยี่ยวขาว[yīo khāo] (n, exp) EN: Black-shouldered Kite ; Black-winged Kite  FR: Élanion blac [m] ; Élanion blanc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANION K AE1 N Y AH0 N
MANION M AA0 N Y AO1 N
OBANION OW0 B AE1 N Y AH0 N
O'BANION OW0 B AE1 N Y AH0 N
COMPANION K AH0 M P AE1 N Y AH0 N
COMPANIONS K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z
COMPANIONWAY K AH0 M P AE1 N Y AH0 N W EY2
COMPANIONSHIP K AH0 M P AE1 N Y AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companion (n) kˈəmpˈænɪəʳn (k @1 m p a1 n i@ n)
companions (n) kˈəmpˈænɪəʳnz (k @1 m p a1 n i@ n z)
companionway (n) kˈəmpˈænɪəʳnwɛɪ (k @1 m p a1 n i@ n w ei)
companionable (j) kˈəmpˈænɪəʳnəbl (k @1 m p a1 n i@ n @ b l)
companionship (n) kˈəmpˈænɪəʳnʃɪp (k @1 m p a1 n i@ n sh i p)
companionways (n) kˈəmpˈænɪəʳnwɛɪz (k @1 m p a1 n i@ n w ei z)
stable-companion (n) stˈɛɪbl-kəmpˌænɪəʳn (s t ei1 b l - k @ m p a2 n i@ n)
stable-companion (n) stˈɛɪbl-kəmpˌænɪəʳnz (s t ei1 b l - k @ m p a2 n i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] a partner; companion or associate; to accompany; comrade, #3,174 [Add to Longdo]
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow, #8,837 [Add to Longdo]
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] comrade-in-arms; battle companion, #9,156 [Add to Longdo]
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] companion; mate; partner, #9,416 [Add to Longdo]
结伴[jié bàn, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, / ] form companionships, #18,992 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] companion, #21,421 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions, #41,513 [Add to Longdo]
良友[liáng yǒu, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄡˇ, ] good friend; companion, #49,598 [Add to Longdo]
[chái, ㄔㄞˊ, / ] a class; a company; companion, #72,969 [Add to Longdo]
就伴[jiù bàn, ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢˋ, ] to act as companion, #128,196 [Add to Longdo]
伴星[bàn xīng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄥ, ] companion (star) [Add to Longdo]
夥伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner; companion [Add to Longdo]
阴离子部位[yīn lí zǐ bù wèi, ㄧㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] anionic site [Add to Longdo]
面首[miàn shǒu, ㄇㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] handsome male companion; gigolo [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] TH: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน  EN: companion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussflansch {m} [techn.]companion flange [Add to Longdo]
Begleiter {m}; Begleiterin {f}; Gefährte {m}; Gefährtin {f} | Begleiter {pl}; Gefährten {pl}companion | companions [Add to Longdo]
Begleit...companion [Add to Longdo]
ohne Gefährtecompanionless [Add to Longdo]
in enger Gemeinschaft leben (mit)to live in close companionship (with) [Add to Longdo]
Genosse {m}companion [Add to Longdo]
Genossenschaft {f}companionship [Add to Longdo]
Geselligkeit {f}companionability [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}companion [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl}companionship | companionships [Add to Longdo]
Kamerad {m}; Kameradin {f}; Freund {m}; Freundin {f}companion [Add to Longdo]
Kameradschaftsehe {f}companionate marriage [Add to Longdo]
Lebensgefährte {m}; Lebensgefährtin {f}; Lebenspartner {m}; Lebenspartnerin {f}(life) companion; partner in life [Add to Longdo]
Niedergang {m} (auf einem Schiff)companionway [Add to Longdo]
Pendant {n} (zu)companion piece (to) [Add to Longdo]
Ratgeber {m}; Ratgeberbuch {n}; Handbuch {n}companion [Add to Longdo]
Reisebegleiter {m}; Reisebegleiterin {f}travelling companion [Add to Longdo]
Ritter {m}; Angehöriger des Ritterordens [hist.]companion of the order of knighthood [Add to Longdo]
Saufkumpan {m}; Saufbruder {m} [ugs.]boozing companion [Add to Longdo]
Umgänglichkeit {f}companionableness [Add to Longdo]
Umgänglichkeit {f}companionable qualities [Add to Longdo]
Urlaubsgefährte {m}; Urlaubsgefährtin {f}holiday companion [Add to Longdo]
anionisch {adj}anionic [Add to Longdo]
gesellig {adv}companionably [Add to Longdo]
kameradschaftlichcompanionate [Add to Longdo]
kameradschaftlich; umgänglich {adj} | kameradschaftlicher | am kameradschaftlichstencompanionable | more companionable | most companionable [Add to Longdo]
passend {adj}companion [Add to Longdo]
Ein gutes Buch ist ein großartiger Kumpel.A good book is a great companion. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
アニオン[anion] (n) (See 陰イオン) anion [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
キャニオン[kyanion] (n) canyon [Add to Longdo]
コンパニオン[konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
コンパニオンアニマル[konpanion'animaru] (n) (See コンパニオンプラント,ペット・1) companion animal; pet [Add to Longdo]
コンパニオンプランツ;コンパニオン・プランツ[konpanionpurantsu ; konpanion . purantsu] (n) companion plant [Add to Longdo]
コンパニオンプラント[konpanionpuranto] (n) companion plant [Add to Longdo]
バニオン[banion] (n) bunion [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
悪友[あくゆう, akuyuu] (n,adj-no) bad companion [Add to Longdo]
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
飲み仲間;飲仲間[のみなかま, nominakama] (n) drinking companion [Add to Longdo]
陰イオン[いんイオン, in ion] (n,adj-no) anion [Add to Longdo]
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]
供(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お供・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
供人[ともびと, tomobito] (n) companion [Add to Longdo]
交友[こうゆう, kouyuu] (n) friend; companion; (P) [Add to Longdo]
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
構い手[かまいて, kamaite] (n) companion [Add to Longdo]
合い棒[あいぼう, aibou] (n) companion [Add to Longdo]
姉妹編[しまいへん, shimaihen] (n) companion (sister) volume (to); sequel (to) [Add to Longdo]
酒徒[しゅと, shuto] (n) drinker; drinking companions [Add to Longdo]
常連(P);定連[じょうれん, jouren] (n,adj-no) (1) regular customer; regular patron; frequenter; (2) constant companion; (P) [Add to Longdo]
寝淋しい[ねさびしい, nesabishii] (exp) missing a sleeping companion [Add to Longdo]
随伴植物[ずいはんしょくぶつ, zuihanshokubutsu] (n) (See コンパニオンプランツ) companion plants [Add to Longdo]
先方[せんぽう(P);さきかた, senpou (P); sakikata] (n) (1) companion; other party (side); he; she; they; (2) destination; (3) person in front; (P) [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P) [Add to Longdo]
相方[あいかた, aikata] (n) partner; companion [Add to Longdo]
尊君[そんくん, sonkun] (n) (pol) someone's father; one's companion [Add to Longdo]
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship [Add to Longdo]
仲間受け[なかまうけ, nakamauke] (n) being popular among one's companions [Add to Longdo]
徒輩[とはい, tohai] (n) set; company; companions; fellows [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) [Add to Longdo]
同志的[どうしてき, doushiteki] (adj-na) companionable [Add to Longdo]
同伴[どうはん, douhan] (vs) (1) to accompany; to go with; (n,adj-f) (2) company; companion; (P) [Add to Longdo]
同伴者[どうはんしゃ, douhansha] (n) companion [Add to Longdo]
同朋[どうぼう;どうほう, doubou ; douhou] (n) companions; fellows [Add to Longdo]
同侶[どうりょ;どうりょう, douryo ; douryou] (n) companion [Add to Longdo]
道楽仲間[どうらくなかま, dourakunakama] (n) companion in one's pleasures; companion in hobby activities [Add to Longdo]
内攻[ないこう, naikou] (n,vs) (1) (disease) settling in internal organs; (2) quarreling among companions; quarrelling among companions [Add to Longdo]
伴い[ともない, tomonai] (n,adj-f) companion; accompaniment [Add to Longdo]
伴星[ばんせい, bansei] (n) companion star [Add to Longdo]
伴侶[はんりょ, hanryo] (n) partner; companion; (P) [Add to Longdo]
不良仲間[ふりょうなかま, furyounakama] (n) gang of hoodlums (hooligans); bad company; companion in gang activities [Add to Longdo]
友(P);朋[とも, tomo] (n) friend; companion; comrade; pal; (P) [Add to Longdo]
友つ人[ともつひと, tomotsuhito] (n) (arch) friend; comrade; companion [Add to Longdo]
友愛結婚[ゆうあいけっこん, yuuaikekkon] (n) companionate marriage [Add to Longdo]
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship [Add to Longdo]
友子[ともこ, tomoko] (n) (arch) friend; comrade; companion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャニオン[きゃにおん, kyanion] CAN24 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anion
      n 1: a negatively charged ion

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top