ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anet*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anet, -anet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planet(n) โลก, See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. sphere, globe, earth
Intranet(n) เครือข่ายที่คล้ายกับอินเตอร์เนตขนาดย่อม
castanets(n) เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง), Syn. bones, clappers
planetary(adj) เกี่ยวกับโลก, See also: ของโลก, ทางโลก, Syn. terrestrial
planetary(adj) เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary(adj) พเนจร, See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน, Syn. wandering
planetoid(n) วัตถุในอากาศ
planetarium(n) หอดูดาว
interplanetary(adj) ระหว่างดาวเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
guanethidine(กวาเนธ'ธิดิน) n. ยาลดความดันโลหิตชนิดหนึ่ง
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
panetella(แพนนะเทล'ละ) n. บุหรี่ซิก้ายาวเรียวชนิดหนึ่ง, Syn. panetela, panatella, panatele
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
carcanet(n) สายสร้อย
castanets(n) ฉิ่ง
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้หลายช่วง [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet gear; planet pinionเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet pinion; planet gearเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetsดาวเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง (อาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง (อาร์พาเน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monoplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้ช่วงเดียว [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Defense Advanced Research Projects Agency Network (DARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ดาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Defense Advanced Research Projects Agency Network (DARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ดาร์พาเน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้สองช่วง [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extranetเอกซ์ทราเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extranetเอกซ์ทราเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intranetอินทราเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intranetอินทราเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intranetอินทราเน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Extranetเครือข่ายภายนอกองค์กร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dianeticไดอะเนติกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Life on other planetsชีวิตบนโลกอื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dianeticsไดอะเนติกส์ [TU Subject Heading]
Interplanetary voyagesการท่องอวกาศ [TU Subject Heading]
Intranets (Computer networks)อินทราเน็ต (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Jupiter (Planet)ดาวพฤหัสบดี [TU Subject Heading]
Life on other planetsสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์อื่น [TU Subject Heading]
Mars (Planet)ดาวอังคาร [TU Subject Heading]
Neptune (Planet)ดาวพระเกตุ [TU Subject Heading]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]
Planetsดาวเคราะห์ [TU Subject Heading]
Pluto (Planet)ดาวพระยม [TU Subject Heading]
Saturn (Planet)ดาวเสาร์ [TU Subject Heading]
Uranus (Planet)ดาวมฤตยู [TU Subject Heading]
Venus (Planet)ดาวศุกร์ [TU Subject Heading]
Cells, Panethเซลล์พาเนท [การแพทย์]
Friction layer หรือ planetary boundary layerชั้นบรรยากาศที่มี แรงเสียดทาน [อุตุนิยมวิทยา]
inner planetดาวเคราะห์วงใน, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guanethidineกวาเนติดิน; [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anetNeptune is the eighth planet of the solar system.
anetThe earth is a planet, not a fixed star.
anetIt was Janet that won first prize.
anetJanet always lets me use her typewriter.
anetPlanets move around a fixed star.
anetJanet's dress is similar in appearance to her sister's.
anetWord got around that Jeanette and Dave were having an affair.
anetJ. Kepler, astronomer and mathematician, made a study of planets and their movements.
anetI wonder if life exists on other planets.
anetJanet was seeking for fame in the world of show business.
anetAstronomy deals with the stars and planets.
anetJanet sure knows how to stretch a dollar.
anetThe planets revolve around the sun.
anetState police spokeswoman Janet Welp says the truck wound up crashing into a bridge railing along Interstate 30.
anetJanet, tend to the baby, please.
anetThe surface of a planet is composed mostly of water.
anetThere are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.
anetAnimals and plants live on this planet.
anetUntil Manet painted this picture his female nudes were limited to goddesses.
anetA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
anetThe earth is one of the sun's planets.
anetHe is always writing about journey to other planets.
anetMars resembles our planet in some ways.
anetIf there's a world-wide all-out nuclear war it's said that there will be a "nuclear winter" all over the planet for several months.
anetThe world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.
anetIs there intelligent life on other planets?
anetThe earth is one of the planets.
anetWhat would you do if you saw a man from another planet?
anetFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
anetThe earth is a small but beautiful planet.
anetI can't imagine life on another planet.
anetOur planet moves in space with the lightness of a bird in flight.
anetThe sun has nine planets.
anetGravity binds the planets to the sun.
anetIt looks like Janet's going to be kicked upstairs.
anetThe smaller planets hovering around the planet Jupiter reminded him of the guards surrounding a king when he walked outdoors, and Kepler called them satellites.
anetAs far as we know, the earth is the only planet to have oceans.
anetJanet bought a skirt and a blouse.
anetJanet and Bill are going to get hitched in June.
anetThey sent some people to live on the planet.
anetThe earth is a beautiful planet.
anetThe Earth, Mars and Jupiter are planets.
anetWe will explore every planet that goes around the sun.
anetThis chapter will focus on the riddles of the planets.
anetSeen through a telescope, the planets take on completely a new appearance.
anetIs there life on other planets?
anetThe earth is not a star but a planet.
anetScientists can easily compute the distance between planets.
anetNine planets including the earth are moving around the sun.
anetThe earth is different from the other planets in that it has water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระเคราะห์(n) planet, See also: star, Syn. ดาวนพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์, Ant. ดาวฤกษ์, Example: โหรจะทำนายทายทักโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของพระเคราะห์เป็นหลัก, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)
ศุภเคราะห์(n) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
ชีลาว(n) Anethum graveolens, Syn. ผักชีลาว, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Anethum graveolens Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ใบเป็นเส้นฝอยๆ ใช้เป็นผัก ดอกเล็กเป็นช่อสีเหลือง ผลแก่แห้งรูปไข่แบน เรียก เทียนตาตั๊กแตน ใช้ทำยาได้
ดาวเคราะห์(n) planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: ดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปตามวงรี, Thai Definition: ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 9 ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) ยม (Pluto)
ดาวนพเคราะห์(n) planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์, Example: มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวนพเคราะห์ต่างๆ, Count Unit: ดวง
ดาวพระเคราะห์(n) planet, Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: นักดาราศาสตร์โบราณได้ให้ชื่อชั่วโมงของวันตามดาวพระเคราะห์ 7 ดวง
นพเคราะห์(n) planet, See also: nine celestial bodies, Syn. นวเคราะห์, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)
นักษัตรจักร(n) map of fixed star, See also: map of the planetary system, Thai Definition: แผนที่หมู่ดาวที่ไม่เคลื่อนฐาน, Notes: (สันสกฤต)
นักษัตรบดี(n) mercury, See also: the planet mercury, Syn. ดาวพระพุธ, ดาวพุธ, Count Unit: ดวง, Notes: (สันสกฤต)
ราศี(n) zodiac, See also: the positions of the stars or planets, Example: ดาวฤกษ์บางดวงกำลังโคจรมาตกในราศีที่ให้คุณแก่ตัวเอง, Thai Definition: หมู่ดาวหมู่หนึ่งๆ
อรรธจักร(n) zodiacal condition when a planet is on one side, Thai Definition: ดวงชะตาของคนที่พระเคราะห์ไปร่วมกันอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์กระป๋อง[bīa krapǿng] (n, exp) EN: can of beer  FR: canette de bière [f]
ดาวแคระ[dāo khrae] (n) EN: dwarf  FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[dāokhrǿ] (n) EN: planet  FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน[dāokhrǿ channai] (n, exp) EN: inner planet  FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[dāokhrǿ channøk] (n, exp) EN: outer planet  FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[dāokhrǿ hin] (n, exp) FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[dāokhrǿ kāt] (n, exp) EN: gas planet  FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[dāokhrǿ khrae] (n, exp) EN: dwarf planet  FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[dāokhrǿ nai thaēp Khaipoē] (n, exp) EN: Kuiper belt planet  FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[dāokhrǿ nøi] (n, exp) EN: asteroid ; minor planet  FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[dāokhrǿ yøi] (n, exp) EN: minor planet
ดาวนพเคราะห์[dāonopphakhrǿ] (n) EN: planet  FR: planète [f]
ดาวยูเรนัส[dāo Yūrēnas] (n, prop) EN: planet Uranus  FR: planète Uranus [f]
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]  FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
โค้กแคน[khōk khaēn] (n, exp) EN: can of Coke  FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
กระป๋อง[krapǿng] (n) EN: tin ; tincan ; can ; canister  FR: boîte de conserve [f] ; canette [f] ; boîte-boisson [f] ; boîte en fer blanc [m]
โลกพระศุกร์[lōk phra suk] (x) EN: Venus (planet)  FR: Vénus (planète) [f]
โมกมัน[mōkman] (n) EN: Ivory ; Darabela ; Karingi ; Lanete
ปัญหาโลก[panhā lōk] (n, exp) EN: worlwide problem  FR: problème mondial [m] ; question planétaire [f]]
เป็ดปีกเขียว[pet pīk khīo] (n, exp) EN: Common Teal  FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]
ผักชีลาว[phakchī Lāo] (n, exp) EN: Dill ; Anethum graveolens
ท้องฟ้าจำลอง[thøng fājamløng] (n) EN: planetarium  FR: planétarium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANET B AE1 N IH0 T
MANET M AA0 N EY1
MANET M AE0 N EY1
JANET JH AE1 N IH0 T
JANET JH AE1 N AH0 T
ANETTE AH0 N EH1 T
PLANET P L AE1 N AH0 T
LANETE L AH0 N IY1 T
ZANETA Z AA0 N EH1 T AH0
PLANETS P L AE1 N AH0 T S
ARPANET AA1 R P AH0 N EH2 T
PANETTA P AH0 N EH1 T AH0
NANETTE N AH0 N EH1 T
MANETTE M AH0 N EH1 T
JANET'S JH AE1 N IH0 T S
JANETTE JH AH0 N EH1 T
JANET'S JH AE1 N AH0 T S
DANCANET D AE2 NG K AH0 N EH1 T
VANETTEN V AE1 N EH1 T AH0 N
JEANETTE JH AH0 N EH1 T
PLANET'S P L AE1 N AH0 T S
PLANETARY P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0
DIANETICS D AY2 AH0 N EH1 T IH0 K S
PANETTA'S P AH0 N EH1 T AH0 Z
GIOVANETTI JH OW0 V AA0 N EH1 T IY0
PLANETARIUM P L AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 M
INTERPLANETARY IH2 N T ER0 P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manet (n) mænˈɛɪ (m a n ei1)
Janet (n) ʤˈænɪt (jh a1 n i t)
planet (n) plˈænɪt (p l a1 n i t)
planets (n) plˈænɪts (p l a1 n i t s)
castanets (n) kˌæstənˈɛts (k a2 s t @ n e1 t s)
planetary (j) plˈænɪtriː (p l a1 n i t r ii)
planetarium (n) plˌænɪtˈɛəʳrɪəʳm (p l a2 n i t e@1 r i@ m)
planetariums (n) plˌænɪtˈɛəʳrɪəʳmz (p l a2 n i t e@1 r i@ m z)
interplanetary (j) ˌɪntəplˈænɪtriː (i2 n t @ p l a1 n i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地球[dì qiú, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] the Earth; planet, #2,689 [Add to Longdo]
火星[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] Mars (planet), #7,484 [Add to Longdo]
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body, #8,644 [Add to Longdo]
行星[xíng xīng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] planet, #13,002 [Add to Longdo]
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, ] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc), #13,734 [Add to Longdo]
五星[wǔ xīng, ㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星, #15,778 [Add to Longdo]
星际[xīng jì, ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interstellar; interplanetary, #16,946 [Add to Longdo]
水星[shuǐ xīng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ, ] Mercury (planet), #23,452 [Add to Longdo]
土星[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] Saturn (planet), #24,731 [Add to Longdo]
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, ] Jupiter (planet), #24,946 [Add to Longdo]
冥王星[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Pluto (planet), #26,177 [Add to Longdo]
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] asteroid; minor planet, #26,895 [Add to Longdo]
海王星[Hǎi wáng xīng, ㄏㄞˇ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Neptune (planet), #41,564 [Add to Longdo]
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, / ] celestial body (planet, satellite etc), #45,241 [Add to Longdo]
天王星[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Uranus (planet), #46,193 [Add to Longdo]
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis, #121,718 [Add to Longdo]
企业内网路[qǐ yè nèi wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄋㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] intranet; company-internal network [Add to Longdo]
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] extranet; company-external network [Add to Longdo]
内部网[nèi bù wǎng, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄨㄤˇ, / ] intranet [Add to Longdo]
公网[gōng wǎng, ㄍㄨㄥ ㄨㄤˇ, / ] open net; public website (as opposed to intranet) [Add to Longdo]
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, ] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] planet Venus in the morning [Add to Longdo]
惑星[huò xīng, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ, ] planet [Add to Longdo]
日月五星[rì yuè wǔ xīng, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] sun, moon and the five visible planets [Add to Longdo]
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, ] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets) [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] planet Jupiter; vomit [Add to Longdo]
矮行星[ǎi xíng xīng, ㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] dwarf planet [Add to Longdo]
谷神星[Gǔ shén xīng, ㄍㄨˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] Ceres, dwarf planet in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1801 by G. Piazzi [Add to Longdo]
行星际[xíng xīng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interplanetary [Add to Longdo]
开普勒[Kāi pǔ lè, ㄎㄞ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, / ] Johannes Kepler (1571-1630), German astronomer and formulator of Kepler's laws of planetary motion [Add to Longdo]
开普勒定律[Kāi pǔ lè dìng lǜ, ㄎㄞ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, / ] Kepler's laws of planetary motion (1609, 1618) [Add to Longdo]
类地行星[lèi dì xíng xīng, ㄌㄟˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] terrestrial planet [Add to Longdo]
类木行星[lèi mù xíng xīng, ㄌㄟˋ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] Jovian planet [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intranet {n} [comp.]intranet [Add to Longdo]
Kastagnette {f} [mus.] | Kastagnetten {pl}castanet | castanets [Add to Longdo]
Planet {m} | Planeten {pl}planet | planets [Add to Longdo]
Planetarium {n}planetarium [Add to Longdo]
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel [Add to Longdo]
Schrittgerät {n}planetary camera [Add to Longdo]
interplanetarischinterplanetary [Add to Longdo]
Grauschnabelarassari {m} [ornith.]Blue-banded Toucanet [Add to Longdo]
Derbyarassari {m} [ornith.]Chestnut-tipped Toucanet [Add to Longdo]
Blutbürzelarassari {m} [ornith.]Crimson-rumped Toucanet [Add to Longdo]
Gelbbrauenarassari {m} [ornith.]Yellow-browed Toucanet [Add to Longdo]
Laucharassari {m} [ornith.]Emerald Toucanet [Add to Longdo]
Blauzügelarassari {m} [ornith.]Groove-billed Toucanet [Add to Longdo]
Goldtukan {m} [ornith.]Saffron Toucanet [Add to Longdo]
Pfefferfresser {m} [ornith.]Guianan Toucanet [Add to Longdo]
Gouldarassari {m} [ornith.]Gould's Toucanet [Add to Longdo]
Fleckenarassari {m} [ornith.]Spot-billed Toucanet [Add to Longdo]
Nattererarassari {m} [ornith.]Tawny-tufted Toucanet [Add to Longdo]
Reinwardtarassari {m} [ornith.]Golden-collared Toucanet [Add to Longdo]
Gelbohrarassari {m} [ornith.]Yellow-eared Toucanet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かねてから[kanetekara] (exp) for some time [Add to Longdo]
アーパネット[a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
イーサネット[i-sanetto] (n) {comp} Ethernet [Add to Longdo]
イーサネットアドレス[i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address [Add to Longdo]
インターネット(P);インタネット[inta-netto (P); intanetto] (n,adj-no) {comp} the Internet; (P) [Add to Longdo]
イントラ[intora] (n) (abbr) (See イントラネット) Intranet [Add to Longdo]
イントラネット[intoranetto] (n) {comp} Intranet [Add to Longdo]
イントラネットウェア[intoranettouea] (n) {comp} IntranetWare [Add to Longdo]
エキストラネット[ekisutoranetto] (n) {comp} extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet) [Add to Longdo]
エリス[erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
オープンコンピュータネットワーク[o-punkonpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} Open Computer Network; OCN [Add to Longdo]
オルタネーター;オルタネタ[orutane-ta-; orutaneta] (n) alternator [Add to Longdo]
カスタネット[kasutanetto] (n) castanets [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ギガビットイーサネット[gigabittoi-sanetto] (n) {comp} Gigabit Ethernet [Add to Longdo]
クレバネット[kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]
ケレス;セレス[keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
コンピュータネットワーク[konpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} computer network [Add to Longdo]
サイバネティックス;サイバネティクス;サイベネティックス[saibaneteikkusu ; saibaneteikusu ; saibeneteikkusu] (n) {comp} cybernetics [Add to Longdo]
シロガネツバメウオ[shiroganetsubameuo] (n) Atlantic spadefish (Chaetodipterus faber, species of Western Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
シロガネツバメウオ属[シロガネツバメウオぞく, shiroganetsubameuo zoku] (n) Chaetodipterus (genus of 3 species of spadefishes in the family Ephippidae) [Add to Longdo]
ジャネット[janetto] (n) {comp} Janet [Add to Longdo]
ダイアネティックス;ダイアネティクス[daianeteikkusu ; daianeteikusu] (n) dianetics [Add to Longdo]
ネットワーク内[ネットワークない, nettowa-ku nai] (n,adj-no) {comp} intranetwork [Add to Longdo]
パーソナルエリアネットワーク[pa-sonaruerianettowa-ku] (n) {comp} Personal Area Network [Add to Longdo]
パネトーネ[paneto-ne] (n) panettone (ita [Add to Longdo]
ピアトゥーピアネットワーク[piatou-pianettowa-ku] (n) peer-to-peer network (P2P network) [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[fa-sutoi-sanetto] (n) {comp} fast Ethernet [Add to Longdo]
プラネタリウム[puranetariumu] (n) planetarium; (P) [Add to Longdo]
プラネット[puranetto] (n) planet [Add to Longdo]
ヘアネット[heanetto] (n) hairnet [Add to Longdo]
マイクロ波加熱[マイクロはかねつ, maikuro hakanetsu] (n) microwave heating [Add to Longdo]
マネタイズ[manetaizu] (vs,vt) to monetize [Add to Longdo]
マネタリスト[manetarisuto] (n) monetarist [Add to Longdo]
マネタリズム[manetarizumu] (n) monetarism [Add to Longdo]
メガネっ娘;眼鏡っ娘;メガネっ子;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘[めがねっこ(眼鏡っ娘;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘);メガネっこ(メガネっ娘;メガネっ子), meganekko ( megane tsu musume ; megane tsu ko ; meganetsu musume ; megane musume );] (n) (m-sl) girl (usu. attractive) with glasses; glasses-wearing girl [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[metoroporitan'erianettowa-ku] (n) {comp} Metropolitan Area Network; MAN [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ro-karuerianettowa-ku] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
ロゼッタネット[rozettanetto] (n) {comp} rosettanet [Add to Longdo]
ワイドエリアネットワーク[waidoerianettowa-ku] (n) {comp} wide area network; WAN [Add to Longdo]
亜熱帯[あねったい, anettai] (n) subtropics; (P) [Add to Longdo]
亜熱帯ジェット気流[あねったいジェットきりゅう, anettai jietto kiryuu] (n) subtropical jet stream [Add to Longdo]
亜熱帯気候[あねったいきこう, anettaikikou] (n) subtropical climate [Add to Longdo]
亜熱帯高気圧[あねったいこうきあつ, anettaikoukiatsu] (n) subtropical anticyclone [Add to Longdo]
亜熱帯植物[あねったいしょくぶつ, anettaishokubutsu] (n,adj-no) subtropical plants [Add to Longdo]
亜熱帯多雨林[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest [Add to Longdo]
亜熱帯林[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest [Add to Longdo]
異星人[いせいじん, iseijin] (n) alien (from another planet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
ネットワーク内[ネットワークない, nettowa-ku nai] intranetwork (a-no) [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
公衆データネットワーク[こうしゅうデータネットワーク, koushuu de-tanettowa-ku] public data network [Add to Longdo]
アーパネット[あーぱねっと, a-panetto] ARPANET [Add to Longdo]
ジャネット[じゃねっと, janetto] Janet [Add to Longdo]
イントラネットウェア[いんとらねっとうえあ, intoranettouea] IntranetWare [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
惑星[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]
羽根突き[はねつき, hanetsuki] Federball, Federballspiel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top