ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anarchy*

AE1 N ER0 K IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anarchy, -anarchy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anarchy(n) สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos
anarchy(n) อนาธิปไตย, See also: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล, Syn. absence of government, political nihilism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anarchyอนาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anarchyอนาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anarchyThe country was in a state of anarchy at that time.
anarchyWhile the civil war went on, the country was in a state of anarchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนาธิปไตย(n) anarchy, Syn. ระบอบอนาธิปไตย, Example: เราคงไม่ต้องการให้ประเทศไทยอยู่ในระบอบอนาธิปไตยเป็นแน่, Thai Definition: ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีรัฐบาลปกครอง ไม่มีกฎหมายและไม่มีระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
ความโกลาหล[khwām kōlahon] (n) EN: confusion ; chaos ; anarchy  FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANARCHY AE1 N ER0 K IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anarchy (n) ˈænəkiː (a1 n @ k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anarchie {f} | Anarchien {pl}anarchy | anarchies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナーキー[ana-ki-] (n,adj-na) anarchy [Add to Longdo]
無警察[むけいさつ, mukeisatsu] (n) (the state of) anarchy [Add to Longdo]
無政府[むせいふ, museifu] (n) anarchy; (P) [Add to Longdo]
無政府状態[むせいふじょうたい, museifujoutai] (n) anarchy; state of anarchy [Add to Longdo]
乱麻[らんま, ranma] (n) anarchy; chaos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anarchy
      n 1: a state of lawlessness and disorder (usually resulting from
           a failure of government) [syn: {anarchy}, {lawlessness}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top