ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agitated*

AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agitated, -agitated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitated(adj) ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated(adj) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitatedA sudden wind agitated the surface of the pond.
agitatedHe was agitated by the news.
agitatedHe was deeply agitated by the news.
agitatedI feel tense and agitated when I have too much work to do.
agitatedShe agitated herself about her son's safety.
agitatedShe was agitated by the news of her lover's death.
agitatedShe was very agitated at the news of her lover's death.
agitatedThe leaders of the Union agitated for higher wages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพล่าน(v) be agitated, See also: be perturbed, Example: เขาปล่อยความคิดและอารมณ์ให้พุ่งพล่านไป
น่าตื่นตาตื่นใจ(v) be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก
น่าตื่นตาตื่นใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น(v) be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมน่าตื่นเต้นมาก
น่าตื่นเต้น(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าระทึกใจ(v) be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
น่าเร้าใจ(v) be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
รำจวน(v) be agitated, See also: pine for love, yearn for, Syn. รัญจวน, ป่วนใจ, Thai Definition: กระวนกระวายด้วยความกระสันถึง
รัญจวน(v) be agitated, See also: pine for love, yearn for, Syn. ป่วนใจ, รำจวน, Example: เธอรู้สึกรัญจวนใจยามได้อ่านกวีนิพนธ์โรแมนติก, Thai Definition: กระวนกระวายใจด้วยความกระสันถึง
กระวนกระวายใจ(adj) anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
ปั่นป่วน(v) be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai Definition: สับสนวุ่นวายผิดปกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ
ล่อกแล่ก(v) be restless, See also: be agitated, have a restless and shifting manners or eyes, Syn. หลุกหลิก, Ant. สุขุม, อยู่เฉย, Example: เธอยืนเงียบๆ รอรถของทางวิทยาลัย ไม่ล่อกแล่กเหมือนผม, Thai Definition: เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
ปั่นป่วน(v) be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai Definition: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (adj) EN: agitated ; frantic ; anxious  FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
น่าตื่นเต้น[nāteūnten] (adv) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled  FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[ngūn-ngān] (adj) EN: agitated ; restless  FR: énervé ; agité
พล่าน[phlān] (adv) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly
ร้อนใจ[rønjai] (adj) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset  FR: anxieux ; angoissé ; affligé

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITATED AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitated (v) ˈæʤɪtɛɪtɪd (a1 jh i t ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发慌[fā huāng, ㄈㄚ ㄏㄨㄤ, / ] to become agitated; to feel nervous, #42,448 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated, #128,045 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] distressed, agitated, #363,535 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated, #613,065 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed, #652,510 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless, agitated [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] agitated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
agitieren; sich stark machen | agitierend | agitiert | er/sie agitiert | ich/er/sie agitierte | er/sie hat/hatte agitiertto agitate | agitating | agitated | he/she agitates | I/he/she agitated | he/she has/had agitated [Add to Longdo]
unaufgeregtunagitated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P) [Add to Longdo]
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated [Add to Longdo]
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitated
   adj 1: troubled emotionally and usually deeply; "agitated
       parents" [ant: {unagitated}]
   2: physically disturbed or set in motion; "the agitated mixture
     foamed and bubbled" [ant: {unagitated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top