ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*affected*

AH0 F EH1 K T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: affected, -affected-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affected(adj) ได้รับผล, Syn. influenced
affected(adj) เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
unaffected(adj) ซึ่งไม่กระทบกระเทือน, See also: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
unaffected(adj) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ, See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน, Syn. unmoved, untouched, unstirred, Ant. affected
unaffected(adj) ที่แทัจริง, See also: ซึ่งปราศจากมารยา, ซึ่งมิได้เสแสร้ง, ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งใดชักจูงหรือมีอิทธิพลต่อ, Syn. genuine, unpretentious, sincere, Ant. pretentious
unaffected(adj) ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม, See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
disaffected(adj) ซึ่งไม่จงรักภักดี, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
unaffectedly(adv) อย่างไม่กระทบกระเทือน, Syn. simply
unaffectedness(n) การไม่กระทบกระเทือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat-affected zoneบริเวณกระทบร้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affectedApply a compress to the affected part every two hours.
affectedHe affected by heat.
affectedHe affected not to hear me.
affectedHer nature is neither affected nor pretentious.
affectedHe said that with an affected air.
affectedHe was much affected by the sad news.
affectedHis affected manner of speaking seemed very assured.
affectedHis health was affected by the great heat.
affectedHis speech deeply affected the audience.
affectedHis unhappy childhood affected his outlook on life.
affectedI affected not to understand what he was saying.
affectedI am easily affected by cold weather.
affectedI don't like his affected manner of speaking.
affectedIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
affectedIf this proposal is put into practice, the business world will be affected to a significant degree.
affectedI'll be deeply affected by his death.
affectedIntoxication is what happens when the brain is affected by certain stimulants.
affectedI was affected by the heat.
affectedI was affected by the summer heat.
affectedI was deeply affected by his speech.
affectedI was deeply affected when I heard of his death.
affectedI was much affected by the sad news.
affectedMost creatures in the sea are affected by pollution.
affectedMost living creatures in the sea are affected by pollution.
affectedOur character is affected by the environment.
affectedShe is affected with the gout.
affectedShe was quite unaffected by the death of her husband.
affectedSmoking has affected his health.
affectedSmoking has affected his lungs.
affectedSome plants are quickly affected by cold.
affectedThat decision, in turn, was affected by the geological structure of the hill itself.
affectedThe audience was deeply affected.
affectedThe changes resulting from the women's movement have affected both women and men.
affectedThe climate affected his health.
affectedThe climate affected the growth of trees and plants.
affectedThe cold climate affected his health.
affectedThe event affected his future.
affectedThe less it is affected by the weather the better clock it is.
affectedThe noise from the street affected our work.
affectedThere is nothing on earth that is not affected by the sun.
affectedThe soldiers were disaffected toward the government.
affectedThe speech deeply affected the audience.
affectedThe story affected us deeply.
affectedThe story of his brave struggle affected us deeply.
affectedThe strike affected the nation's economy.
affectedThe tax increases affected our lives greatly.
affectedThe war affected the way the Japanese view nuclear weapons.
affectedThe weakness of vinyl is that it is easily affected by heat.
affectedWorry affected his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาดำๆ(adj) innocent, See also: simple and unaffected, Example: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ, Thai Definition: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
ท่ามาก(v) hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai Definition: ทำกระบิดกระบวน
วางฟอร์ม(v) put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai Definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
วางท่า(v) put on airs, See also: put on an affected pose, assume affectedly, Syn. ไว้ยศ, Example: เขากล้าวางท่าแบบนี้เพราะถือว่ามีพรรคพวกหนุนหลัง, Thai Definition: ทำกิริยาว่าเหนือกว่าผู้อื่น
สะดีดสะดิ้ง(v) behave affectedly, Syn. สะดิ้ง, Example: หล่อนสะดีดสะดิ้งราวกับว่าหล่อนไม่ชอบเขา, Thai Definition: มีกริยาที่ปรุงแต่งจนเกินงาม, Notes: (ปาก)
สะบัดสะบิ้ง(v) behave affectedly, Example: อย่าสะบัดสะบิ้งไปนักเลย, Thai Definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
สะบัดสะบิ้ง(adv) affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai Definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
มีจริต(v) be affected, See also: put on an act, be artificial, Syn. มีจริตจะก้าน, Thai Definition: มีกิริยาที่ปรุงแต่งให้น่าดู
เป็นธรรมชาติ(v) has the natural manner, See also: has an unaffected or spontaneous manner, Example: ท่าทางของเด็กๆ แต่ละคนเป็นธรรมชาติมาก
แป๋ว(adj) innocent, See also: unaffected, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: ทารกน้อยในเปลลืมตาแป๋วมองดูของเล่นชิ้นใหม่, Thai Definition: ที่ไร้เดียงสา
มีจริต(v) be affected, See also: put on an act, be artificial, Syn. มีจริตจะก้าน, Thai Definition: มีกิริยาที่ปรุงแต่งให้น่าดู
แดะ(v) reform one's conduct, See also: be affected, feign or pretend in manner, be brassy enough to, dare, be unshamed, Syn. กระแดะ, ดัดจริต, Example: ผู้หญิงคนท่าทางกระแดะมากจนคนหมั่นไส้
ตาถั่ว(n) eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai Definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ทำปากทำคอ(v) assume an attitude in speaking, See also: speak in an affected way, Example: เธอมักถูกแม่ตำหนิเมื่อทำปากทำคอ, Thai Definition: จีบปากจีบคอเวลาพูด
ชดช้อย(adj) gentle, See also: affectedly graceful, soothing, fine, Syn. อ่อนช้อย, Example: เธอมีท่าทางชดช้อยน่าเอ็นดู
กระตุ้งกระติ้ง(adj) girlish, See also: coquettish, affected, Syn. ตุ้งติ้ง, Example: ท่าทางกระตุ้งกระติ้งของเขาทำให้เพื่อนล้ออยู่เสมอ, Thai Definition: ที่มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
กระตุก(v) have a spasm, See also: jerk, twitch, be affected by spasms, Syn. ชักกระตุก, Example: เราช่วยหามผู้ป่วยขึ้นรถแท็กซี่อย่างยากลำบาก เพราะมีอาการชักกระตุกบิดงอตลอดเวลา, Thai Definition: อาการที่กล้ามเนื้อหดและยืดตัวขึ้นมาเองทันที
กระเทือนใจ(v) be affected, See also: be touched, be moved, strike one's mind, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: ทุกครั้งที่มีเรื่องทำให้กระเทือนใจหล่อนต้องร้องไห้, Thai Definition: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างรุนแรง เพราะมีสิ่งอื่นมากระทบจิตใจ
กระชดกระช้อย(adj) graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
กระแดะ(v) be affected, See also: be unnatural, be artificial, be insincere, Syn. ดัดจริต, กระแดะกระแด๋, Example: ผู้หญิงคนนี้กระแดะเหลือเกิน
กระดุ้งกระดิ้ง(adv) girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง
ช้อยชด(adj) affectedly graceful, See also: graceful in manner
ดูดดื่ม(v) impressively, See also: deeply affected, absorbed mentally, absorbed emotionally, Syn. ซาบซึ้ง, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม
เหียน(v) feel nauseous, See also: feel sick, be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, Example: ระยะนี้เธอมักจะคลื่นเหียนอาเจียนบ่อยๆ จนผิดสังเกต
เหียนราก(v) feel like vomiting, See also: be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นเหียน, คลื่นไส้, Example: เธอตื่นเช้ามาเหียนรากทุกเช้า, Thai Definition: ทำอาการจะอาเจียน
ดีดดิ้น(v) to be artificial, See also: be affected, be boastful, be impudent, seeking or asking no favours, play hard to get, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดุ้งดิ้ง, ตุ้งติ้ง, Ant. งอนง้อ, อ้อนวอน, Example: หล่อนดีดดิ้นจนเขารู้สึกรำคาญ, Thai Definition: สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว
สะเทือนใจ(v) be touched, See also: be deeply moved or affected, , Example: เขาหวั่นไหวและสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai Definition: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)
สะเทือนใจ(v) be touched, See also: be deeply moved or affected, be struck deeply, Example: ภาพแม่ลูกนอนกอดกันตายชวนให้สะเทือนใจ, Thai Definition: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)
สะเทือนใจ(adj) moved, See also: touched, affected, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจเมื่อมันเป็นข่าวขึ้นมา, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)
เมา(v) be affected by motion sickness, See also: have motion sickness (e.g. car sick, sea sick etc.), Example: หากรู้สึกเมาคลื่น ให้มองออกไปไกลๆ สุดสายตา อย่ามองคลื่น, Thai Definition: มีอาการคลื่นเหียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ได้รับผล[dāirap phon] (adj) EN: affected
ดัดจริต[datjarit] (v) EN: be affected  FR: être maniéré ; affecter
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
กระเทือนใจ[kratheūoenjai] (v) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt
กระตุก[kratuk] (v) EN: be affected by spasms
กระตุ้งกระติ้ง[kratungkrating] (adj) EN: coquettish ; girlish ; affected  FR: coquet
กรีด[krīt] (v) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner
กรีดนิ้ว[krīt niū] (v, exp) EN: do a thing in an affected manner
สะบัดสะบิ้ง[sabatsabing] (v) EN: behave affectedly  FR: minauder
สะบัดสะบิ้ง[sabatsabing] (adv) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally
สะเทือนใจ[satheūoenjai] (v) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt   FR: être ému ; être touché
วางท่า[wāngthā] (v) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose  FR: frimer ; prendre de grands airs

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFECTED AH0 F EH1 K T IH0 D
UNAFFECTED AH2 N AH0 F EH1 K T IH0 D
DISAFFECTED D IH2 S AH0 F EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affected (v) ˈəfˈɛktɪd (@1 f e1 k t i d)
unaffected (j) ˌʌnəfˈɛktɪd (uh2 n @ f e1 k t i d)
disaffected (j) dˌɪsəfˈɛktɪd (d i2 s @ f e1 k t i d)
ill-affected (j) ˌɪl-əfˈɛktɪd (i2 l - @ f e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, #26 [Add to Longdo]
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, / ] free and easy; unaffected, #13,046 [Add to Longdo]
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, ] affected; artificial, #17,788 [Add to Longdo]
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, ] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected, #19,373 [Add to Longdo]
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, / ] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy, #19,936 [Add to Longdo]
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase), #25,963 [Add to Longdo]
作假[zuò jiǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˇ, ] to counterfeit; to falsify; to cheat; to defraud; fraudulent; to behave affectedly, #28,634 [Add to Longdo]
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally), #36,141 [Add to Longdo]
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, / ] affected; to put on an act; to indulge in histrionics, #38,574 [Add to Longdo]
无恙[wú yàng, ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease), #40,079 [Add to Longdo]
受潮[shòu cháo, ㄕㄡˋ ㄔㄠˊ, ] damp; affected by damp and cold, #42,957 [Add to Longdo]
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, ] affectedly shy, #49,773 [Add to Longdo]
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, ] affected by cold; to catch cold, #58,772 [Add to Longdo]
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, ] affectedly shy, #64,533 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] soaked; to wetten; see 淪浹|沦浃, deeply affected, #113,448 [Add to Longdo]
拔毒[bá dú, ㄅㄚˊ ㄉㄨˊ, ] draw out pus by applying a plaster to the affected area, #116,497 [Add to Longdo]
怪声怪气[guài shēng guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] strange voice; affected manner of speaking, #125,816 [Add to Longdo]
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally), #207,082 [Add to Longdo]
沦肌浃髓[lún jī jiā suǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄟˇ, / ] lit. penetrates to the marrow; deeply affected; moved to the core, #612,503 [Add to Longdo]
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] affected (usually adversely); to suffer [Add to Longdo]
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, ] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke [Add to Longdo]
沦浃[lún jiā, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄚ, / ] to be deeply affected; moved to the core [Add to Longdo]
无做作[wú zuò zuo, ㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, / ] unaffected (i.e. behaving naturally) [Add to Longdo]
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit {f}unaffectedness [Add to Longdo]
Befallenheit {f}affectedness [Add to Longdo]
Betroffene {m,f}; Betroffenerperson affected; person concerned [Add to Longdo]
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood [Add to Longdo]
Krieg {m} | Kriege {pl} | Krieg führen gegen | Krieg führend | im Krieg | vom Krieg betroffenwar | wars | to make war on | waring | at war | war-affected [Add to Longdo]
in Mitleidenschaft ziehen; beeinträchtigen | in Mitleidenschaft ziehend; beeinträchtigend | in Mitleidenschaft gezogen; beeinträchtigtto affect | affecting | affected [Add to Longdo]
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected [Add to Longdo]
affektiert {adv}affectedly [Add to Longdo]
beigefügtaffected [Add to Longdo]
betroffen {adj} (von) | von Arbeitslosigkeit betroffenaffected; concerned (by) | affected by unemployment [Add to Longdo]
gekünsteltaffected [Add to Longdo]
unberührtunaffected [Add to Longdo]
unberührt {adv}unaffectedly [Add to Longdo]
ungekünstelt {adj} | ungekünstelter | am ungekünsteltstenunaffected | more unaffected | most unaffected [Add to Longdo]
ungekünstelt {adv}unaffectedly [Add to Longdo]
unzufriedendisaffected [Add to Longdo]
unzuverlässig {adv}disaffectedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
すかす[sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
とっぽい[toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit [Add to Longdo]
患部[かんぶ, kanbu] (n) affected part; (P) [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
関係当事者[かんけいとうじしゃ, kankeitoujisha] (exp) affected party; party concerned [Add to Longdo]
気取り屋[きどりや, kidoriya] (n) snob; affected person [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving [Add to Longdo]
貴腐ワイン[きふワイン, kifu wain] (n) wine made with grapes affected by noble rot [Add to Longdo]
局部[きょくぶ, kyokubu] (n,adj-no) (1) part; section; (2) affected region; (3) genitals; private parts [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]
豪放[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) largehearted; frank; unaffected [Add to Longdo]
作り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face [Add to Longdo]
似非笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile [Add to Longdo]
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour) [Add to Longdo]
芝居掛かった;芝居がかった[しばいがかった, shibaigakatta] (exp) affected; theatrical; pompous [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
峻酷;峻刻[しゅんこく, shunkoku] (n) severe (personality); unaffected by love [Add to Longdo]
飾り気の無い;飾り気のない[かざりけのない, kazarikenonai] (adj-i) plain; unaffected [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]
態とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
痛痒を感じない[つうようをかんじない, tsuuyouwokanjinai] (exp) to neither itch nor feel pain; to not be affected by something; to not feel the effects of something [Add to Longdo]
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed [Add to Longdo]
被災地区[ひさいちく, hisaichiku] (n) stricken area; affected district [Add to Longdo]
不自然[ふしぜん, fushizen] (adj-na,n) unnatural; artificial; affected; strained; (P) [Add to Longdo]
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive [Add to Longdo]
磊々落々;磊磊落落[らいらいらくらく, rairairakuraku] (n,adj-na) openhearted; unaffected; free and easy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affected
   adj 1: acted upon; influenced [ant: {unaffected}]
   2: speaking or behaving in an artificial way to make an
     impression [syn: {affected}, {unnatural}] [ant: {unaffected}]
   3: being excited or provoked to the expression of an emotion;
     "too moved to speak"; "very touched by the stranger's
     kindness" [syn: {moved(p)}, {affected}, {stirred}, {touched}]
     [ant: {unaffected}, {unmoved(p)}, {untouched}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top