ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*adamant*

AE1 D AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adamant, -adamant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant(adj) แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant(n) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamant(แอด'- ,แอดดะ

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamantBill was adamant that she should obey him.
adamantHe was so adamant in his refusal.
adamantI am adamant that he undertake it.
adamantI'm adamant that you should go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก(v) decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai Definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ใจแข็ง(adj) hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใจเพชร(adj) resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ลดลาวาศอก[lotlāwāsøk] (n) EN: give quarter ; decrease adamant

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAMANT AE1 D AH0 M AH0 N T
ADAMANTLY AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adamant (n) ˈædəmənt (a1 d @ m @ n t)
adamants (n) ˈædəmənts (a1 d @ m @ n t s)
adamantly (n) ˈædəmənjliː (a1 d @ m @ n y l ii)
adamantine (j) ˌædəmˈæntaɪn (a2 d @ m a1 n t ai n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diamanthart; steinhart {adj}adamantine [Add to Longdo]
resolut {adj}adamantine [Add to Longdo]
unerbittlich; unnachgiebig; hartnäckig; felsenfest; eisern {adj}adamant; adamantine [Add to Longdo]
unerbittlich {adv}adamantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish [Add to Longdo]
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adamant
   adj 1: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
       adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
       inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
       intransigent conservative opposed to every liberal
       tendency" [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable},
       {intransigent}]
   n 1: very hard native crystalline carbon valued as a gem [syn:
      {diamond}, {adamant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top