ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*actress*

AE1 K T R AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: actress, -actress-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actress(n) นักแสดงหญิง, See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง, Syn. female performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Motion picture actors and actressesนักแสดงภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Television actors and actressesนักแสดงโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actressAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
actressAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
actressBesides being an actress she was a famous painter.
actressHe made the actress his wife.
actressHe married an actress.
actressHer mind is filled with dreams of becoming an actress.
actressHer wish is to be an actress.
actressHe said he knew the famous actress, which was a lie.
actressI once saw the actress at a distance.
actressI spoke to the actress herself.
actressI think that actress is one of the most beautiful women on earth.
actressI think your favourite actress is in it.
actressIt is that she is a famous actress.
actressIt was said that lady was an actress.
actressIt was said that the lady had been an actress.
actressI was an angel of an actress.
actressJoan became a great actress in spite of having had a difficult childhood.
actressKate's wish is to prove that she is a worthy actress.
actressMany fans came running toward the actress.
actressMs. Brown seems to be an actress.
actressMy girlfriend is an actress.
actressPeople say she was an actress when she was young.
actressShe aimed for become an actress.
actressShe aspires to becoming a great actress.
actressShe became an actress.
actressShe became an actress the following year.
actressShe had something of the assurance of a famous actress.
actressShe has always been a popular actress.
actressShe is famous as an actress.
actressShe is not so much an actress as a singer.
actressShe is not so much a singer as an actress.
actressShe is said to have been an actress about twenty years ago.
actressShe looks as beautiful as if she were an actress.
actressShe realized her ambition to be an actress.
actressShe resembles that actress.
actressShe was an actress and was treated as such.
actressShe was dressed after the fashion of an actress.
actressShe won an Oscar nomination for best supporting actress.
actressThat actress is as beautiful as ever.
actressThat actress is the shining star in the company.
actressThat actress made three entrances onto the stage.
actressThe actress always wears expensive jewels.
actressThe actress brought the whole silly play to life.
actressThe actress fell backward over the stage.
actressThe actress greeted her fans from the stage.
actressThe actress has a very beautiful name.
actressThe actress is popular with young people.
actressThe actress is very popular with ladies.
actressThe actress looks younger than she really is.
actressThe actress made her debut when she was eight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง(n) leading lady, See also: film actress, film star, star
ผู้แสดงฝ่ายหญิง(n) actress, Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
ผู้แสดงนำ(n) leading actor/actress, Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ, นักแสดงนำ, Example: เธอพัฒนาฝีมือจากจากตัวประกอบมาเป็นผู้แสดงนำในละครเรื่องนี้ได้อย่างดี, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เล่นบทบาทในละครหรือภาพยนตร์เป็นตัวเอกหรือเป็นตัวเด่นในเรื่อง
ค่าตัว(n) performing fee, See also: actor's remuneration, actress's remuneration, pay, compensation, wage, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นักร้องคนนี้มีค่าตัวสูงที่สุดในเมืองไทย, Thai Definition: ราคาที่กำหนดขึ้นตามความสามารถหรือความสำคัญของบุคคล
ผู้แสดง(n) performer, See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer, Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน, Ant. ผู้ชม, Example: ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน, Count Unit: คน,ท่าน, Thai Definition: ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู
ตัวนาง(n) heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count Unit: ตัว,คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
ตัวประกอบ(n) minor role, See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, s, Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง, Example: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน, Count Unit: ตัว,คน, Thai Definition: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น
ตัวนาง(n) heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count Unit: ตัว,คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
ตัวประกอบ(n) minor role, See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, s, Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง, Example: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน(n) benefactor; benefactress, Syn. เจ้าบุญนายคุณ, Thai Definition: ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา
เจ้าพระเดชนายพระคุณ(n) great benefactor/benefactress, Example: เขาถือตัวว่าเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณจึงสั่งอย่างไม่เกรงใจ, Thai Definition: ผู้มีบุญคุณมาก
นางรอง(n) co-starring actress, Ant. นางเอก, ตัวเอกหญิง, Example: ดาราดังอย่างเธอทำไมมารับเล่นเป็นนางรองในละครเรื่องใหม่นี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวรองฝ่ายหญิงในการแสดงละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น
นางละคร(n) actress, See also: performer, Example: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม, Count Unit: คน, Thai Definition: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
นางเอก(n) main actress, See also: leading actress, Ant. พระเอก, Example: คนที่จะขึ้นมาเป็นนางเอกได้ต้องมีความสามารถรอบตัวและต้องสวยมากด้วย, Thai Definition: ตัวเอกฝ่ายหญิงในการแสดงละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น
นาฏ(n) actress, See also: dancer, Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ, Count Unit: นาง, คน, Thai Definition: หญิงสาวสวยที่เป็นนางละคร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชูโรง(n) leading actor/actress, See also: principal actor/actress, Syn. ตัวสำคัญ, ตัวชูโรง, Example: เธอเล่นเป็นตัวชูโรงในละครเวทีเรื่องนี้, Thai Definition: ตัวแสดงที่ทำให้คณะดีขึ้น
ดารา(n) film star, See also: movie star, celebrity, actor, actress, star, Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง, Example: ดาราท่านนี้มีความสามารถมากทีเดียว, Count Unit: คน, Thai Definition: เรียกบุคคลที่แสดงนำหรือมีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดาราภาพยนตร์
นักแสดง(n) actor, See also: player, performer, actress, star, Syn. ดารา, ผู้แสดง, Example: กองถ่ายต้องมานั่งรอนักแสดงอีกกว่า 2 ชั่วโมง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพแสดงละคร ภาพยนตร์ หรืออื่นๆ
แสดงนำ(v) play the leading role, See also: be the leading (actor, actress), Syn. นำแสดง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้มีดาราชั้นนำแสดงนำทั้งนั้น
นักแสดงหญิง(n) actress, Example: ความพิเศษของหนังเรื่องนี้ต้องยกให้นักแสดงหญิงทั้ง 5 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดารานำ[dārā nam] (n, exp) EN: leading actor ; leading actress
ดาราหญิง[dārāying] (n, exp) EN: actress  FR: actrice [f] ; comédienne [f]
ค่าตัว[khātūa] (n) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage
นักแสดง[naksadaēng] (n) EN: actor ; actress ; player ; performer  FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงหญิง[naksadaēng ying] (n, exp) EN: actress  FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นางเอก[nāng ēk] (n) EN: heroin ; star ; leading actress  FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f]
นางละคร[nāng-lakhøn] (n) EN: actress  FR: actrice de théâtre [f]
นาฏ[nāt] (n) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman
แสดงนำ[sadaēng-nam] (v) EN: play the leading role ; be the leading actor/actress  FR: jouer le rôle principal

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTRESS AE1 K T R AH0 S
ACTRESS'S AE1 K T R AH0 S IH0 Z
ACTRESSES AE1 K T R AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actress (n) ˈæktrɪs (a1 k t r i s)
actresses (n) ˈæktrɪsɪz (a1 k t r i s i z)
benefactress (n) bˈɛnɪfæktrɪs (b e1 n i f a k t r i s)
benefactresses (n) bˈɛnɪfæktrɪsɪz (b e1 n i f a k t r i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]
王菲[Wáng Fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Faye Wong (1969-), Hong Kong pop star and actress, #9,901 [Add to Longdo]
女演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress, #16,271 [Add to Longdo]
张曼玉[zhāng màn yù, ㄓㄤ ㄇㄢˋ ㄩˋ, / ] Maggie Cheung, Hong Kong actress, #25,808 [Add to Longdo]
扮相[bàn xiàng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, ] the appearance of an actor or actress in costume or makeup, #33,823 [Add to Longdo]
艺名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] stage name (of an actor or actress), #55,261 [Add to Longdo]
王祖贤[wáng zǔ xián, ㄨㄤˊ ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] Joey Wong (actress), #59,214 [Add to Longdo]
泰罗[Tài Luó, ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Tylo (name); Hollywood actress Hunter Tylo, #78,237 [Add to Longdo]
伶人[líng rén, ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] actor; actress, #95,018 [Add to Longdo]
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Hunter Tylo (Hollywood actress) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darstellerin {f}; Schauspielerin {f}actress [Add to Longdo]
Hauptdarstellerin {f}leading actress [Add to Longdo]
Schauspieler {m}; Schauspielerin {f} | Schauspieler {pl}actor; actress | actors [Add to Longdo]
Tragödin {f} | Tragödinnen {pl}tragic actress | tragic actresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わんさガール[wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
アクトレス;アクトゥレス(ik)[akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress [Add to Longdo]
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things [Add to Longdo]
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer [Add to Longdo]
殺陣師;立師[たてし, tateshi] (n) man who teaches actors or actresses how to use swords [Add to Longdo]
芝居者[しばいもの, shibaimono] (n) actor; actress; someone who works at a theater [Add to Longdo]
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P) [Add to Longdo]
女優[じょゆう, joyuu] (n,adj-no) actress; (P) [Add to Longdo]
声優[せいゆう, seiyuu] (n) voice actor or actress (radio, animation, etc.) [Add to Longdo]
端役女優[はやくじょゆう, hayakujoyuu] (n) bit-part actress; actress with a minor part [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] (n,adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) [Add to Longdo]
舞台俳優[ぶたいはいゆう, butaihaiyuu] (n) stage actor or actress [Add to Longdo]
役者[やくしゃ, yakusha] (n) (See 俳優) actor; actress; (P) [Add to Longdo]
役者生命[やくしゃせいめい, yakushaseimei] (n) acting career; career as an actress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  actress
      n 1: a female actor

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top