ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*accusation*

AE2 K Y AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accusation, -accusation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accusation(n) การกล่าวหา, See also: การประณาม, การหาเหตุ, Syn. indictment, accusal, arraignment
accusation(n) ข้อกล่าวหา, See also: ข้อหา, คำกล่าวหา, Syn. charge, indictment, allegation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusationข้อกล่าวหาทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious accusationการกล่าวหาโดยเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accusationA baseless accusation.
accusationAs for the accusations of heresy, here the evidence is much weaker.
accusationHe denied the accusation.
accusationHe is under a false accusation.
accusationJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.
accusationWhat's the accusation against him?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรักปรำ(n) accusation, See also: blame, charge, Syn. การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวหา, Example: เขากลายเป็นผู้ต้องหาเพราะการปรักปรำจากพยาน
ร้องเรียน(v) complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai Definition: เสนอเรื่องราว
ข้อหา(n) allegation, See also: accusation, charge, Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ, Example: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว, Count Unit: กระทง, Thai Definition: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
คำกล่าวหา(n) charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
คำฟ้อง(n) accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้อง(n) accusation, See also: charge, Syn. คำฟ้อง, Example: นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
การทับถม(n) incrimination, See also: crimination, accusation, slander, defamation, malignity, Syn. การพูดซ้ำเติม, Ant. การสรรเสริญ, การยกย่อง, การยกย่องสรรเสริญ, Example: การทับถมคนอื่นด้วยคำพูดเป็นการกระทำที่ไม่ดี, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า การกล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น
การฟ้องร้อง(n) accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น
การกล่าวหา(n) accusation, See also: charging, Example: รัฐบาลนี้จะเจรจาโดยไม่ติดใจหรือมีการกล่าวหาในใจว่าที่ผ่านมามีการตุกติกอะไรบ้าง, Thai Definition: การแจ้งต่อผู้มีอำนาจหน้าที่หรือสาธารณชนว่าผู้อื่นได้กระทำความผิด
ข้อกล่าวหา(n) indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count Unit: ประการ, ข้อ
ถอนฟ้อง(v) withdraw one's case, See also: withdraw an accusation, Example: ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากการถูกลงโทษ เนื่องจากเอกชนบางรายถอนฟ้อง, Thai Definition: ยกเลิกการฟ้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสนเท่ห์[bat sonthē] (n, exp) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation  FR: lettre anonyme [f]
ฟ้อง[føng] (v) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge  FR: accuser ; porter plainte
ฟ้องร้อง[føngrøng] (v) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute  FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องเท็จ[føng thet] (x) EN: false accusation of crime
การฟ้อง[kān føng] (n) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against  FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[kān føngrøng] (n) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against
การกล่าวหา[kān klāohā] (v) EN: allegation ; accusation  FR: accusation [f] ; allégation [f]
คำฟ้อง[khamføng] (n) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment
คำฟ้องตกไป[khamføng tokpai] (n, exp) EN: charge ejected  FR: accusation rejetée [f]
คำกล่าวหา[kham klāohā] (n) EN: charge ; accusation ; complaint  FR: charge [f] ; accusation [f]
คัดค้านคำกล่าวหา[khatkhān kham klāohā] (v, exp) EN: reject an accusation
ข้อหา[khøhā] (n) EN: charge ; allegation ; accusation  FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ข้อกล่าวหา[khøklāohā] (n) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge  FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
ข้อกล่าวหาทางอาญา[khøklāohā thāng āyā] (n, exp) EN: criminal charge  FR: accusation criminelle [f]
พยานโจทก์[phayān jōt] (n, exp) EN: witness for the prosecution ; witness for the Crown  FR: témoin de l'accusation [m]
ถอนฟ้อง[thøn føng] (v, exp) EN: withdraw an accusation ; withdraw an action ; withdraw a legal charge ; drop an action  FR: retirer sa plainte

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCUSATION AE2 K Y AH0 Z EY1 SH AH0 N
ACCUSATION AE2 K Y UW0 Z EY1 SH AH0 N
ACCUSATIONS AE2 K Y AH0 Z EY1 SH AH0 N Z
ACCUSATIONS AE2 K Y UW0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accusation (n) ˌækjuːzˈɛɪʃən (a2 k y uu z ei1 sh @ n)
accusations (n) ˌækjuːzˈɛɪʃənz (a2 k y uu z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, / ] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped, #1,962 [Add to Longdo]
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, ] accusation; a (criminal) charge; to accuse, #6,480 [Add to Longdo]
罪名[zuì míng, ㄗㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ, ] a (criminal) charge; accusation, #9,681 [Add to Longdo]
分辨[fēn biàn, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ, ] to distinguish; to differentiate; to resolve; to defend against an accusation; to exculpate, #12,074 [Add to Longdo]
答辩[dá biàn, ㄉㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to reply (to an accusation), #16,593 [Add to Longdo]
罪状[zuì zhuàng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] accusation, #34,976 [Add to Longdo]
对簿公堂[duì bù gōng táng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄊㄤˊ, 簿 / 簿] public courtroom accusation (成语 saw); legal confrontation; to take sb to court; to sue, #41,599 [Add to Longdo]
捕风捉影[bǔ fēng zhuō yǐng, ㄅㄨˇ ㄈㄥ ㄓㄨㄛ ㄧㄥˇ, / ] lit. chasing the wind and clutching at shadows (成语 saw); fig. groundless accusations; to act on hearsay evidence, #44,679 [Add to Longdo]
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, ] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim), #84,956 [Add to Longdo]
对簿[duì bù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] to confront sb with accusation; written charge in court (in former times); to take sb to court, #211,326 [Add to Longdo]
巫蛊之祸[wū gǔ zhī huò, ㄨ ㄍㄨˇ ㄓ ㄏㄨㄛˋ, / ] 91 BC attempted coup d'etat against Emperor Wu of Han 漢武帝|汉武帝, beginning with accusations of witchcraft [Add to Longdo]
控罪[kòng zuì, ㄎㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, ] criminal charge; accusation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage {f} | Anklagen {pl}accusation | accusations [Add to Longdo]
Beschuldigung {f}; Anschuldigung {f}; Vorwurf {m}accusation [Add to Longdo]
Schuldzuweisung {f}accusation; assignment of guilt [Add to Longdo]
Selbstanklage {f}self-accusation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュゼイション;アキュセイション[akyuzeishon ; akyuseishon] (n) accusation [Add to Longdo]
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood [Add to Longdo]
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
公訴[こうそ, kouso] (n,vs) accusation; prosecution; (P) [Add to Longdo]
告訴[こくそ, kokuso] (n,vs,adj-no) accusation; complaint; charge; legal action; (P) [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P) [Add to Longdo]
濡れ衣[ぬれぎぬ, nureginu] (n) (1) wet clothes; (2) false accusations [Add to Longdo]
文を付ける[あやをつける, ayawotsukeru] (exp,v1) (obsc) (See 言いがかり) to make a false accusation [Add to Longdo]
問罪[もんざい, monzai] (n,vs) accusation; indictment [Add to Longdo]
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation [Add to Longdo]
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience) [Add to Longdo]
誣告[ぶこく, bukoku] (n,vs) false accusation; slander; calumny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accusation
   n 1: a formal charge of wrongdoing brought against a person; the
      act of imputing blame or guilt [syn: {accusation},
      {accusal}]
   2: an assertion that someone is guilty of a fault or offence;
     "the newspaper published charges that Jones was guilty of
     drunken driving" [syn: {accusation}, {charge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top