ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*about*

AH0 B AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: about, -about-
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aboutbit, small piece

English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about(prep) เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, with regard to
about(prep) ใกล้กับ
about(prep) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ในทิศทางตรงข้าม
about(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. approximately, close to, just about
about(adv) แพร่หลาย
about(prep) รอบ
be about(phrv) อยู่ใกล้ๆ, See also: อยู่แถวนี้, Syn. be around
be about(phrv) เยี่ยมเยียน, See also: เดินทางไปแถวๆ, Syn. get about
be about(phrv) เกี่ยวข้องกับ, Syn. go about
be about(phrv) ทำ, See also: แสดง, กระทำ, Syn. send about
do about(phrv) ปฏิบัติ, See also: ทำเกี่ยวกับ, ทำในเรื่อง
gadabout(n) คนชอบเที่ยวหาความสำราญอย่างไร้จุดหมาย, See also: คนชอบเที่ยวเตร่ไปวันๆ, Syn. rover, rambler
go about(phrv) เดินทางไปได้ทั่ว, See also: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ, Syn. get about, get round, take about, take round
go about(phrv) อาการดีขึ้น, Syn. get about, get round
go about(phrv) แพร่, See also: กระจาย ข่าว, โรค, Syn. be about: be around
go about(phrv) ไปไหนมาไหนกับ, Syn. ask out
go about(phrv) ทำอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับ, Syn. go round
go about(phrv) แล่นต้านลม (การแล่นเรือ), Syn. bring about
go about(phrv) เริ่มทำ (บางสิ่ง), Syn. set about
go about(phrv) เริ่มทำ, See also: เริ่ม, Syn. set about
go about(phrv) แพร่ไปทั่ว (ข่าว, โรค ฯลฯ), Syn. go round
go about(phrv) ยุ่งเรื่องของตัวเองหรือคนอื่น, Syn. send about
runabout(n) คนหรือสิ่งที่วิ่งไปวิ่งมา
ask about(phrv) ถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเรื่อง, Syn. enquire about
bum about(phrv) ใช้เวลาหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์ (คำสแลง), See also: สูญเวลาเปล่า, Syn. bum around
cut about(phrv) ทำให้ฉีกขาด (หลายแห่ง)
dot about(phrv) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot around, scatter about
fly about(phrv) บินไปแบบไร้ทิศทาง
fly about(phrv) แพร่ไปทั่ว, See also: กระจายไปทั่ว
gad about(phrv) ท่องไปทั่ว, See also: เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย, Syn. gad around, gallivant about
get about(phrv) เดินทาง, See also: ไปไหนมาไหนอย่างอิสระ, Syn. get round, go about, go round
get about(phrv) ขยับเขยื้อนได้ (หลังการเจ็บป่วย), Syn. get round, go about, go round
get about(phrv) แพร่กระจาย, See also: กระจาย, แพร่ไปทั่ว, Syn. go about
get about(phrv) ทำให้เดินทางไปได้ทั่ว (สถานที่), Syn. be about, get round, go about
hem about(phrv) ล้อมรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. fence in, hedge in, hem around, hem round
hereabout(adv) รอบที่นี้, See also: ใกล้ๆที่นี่
lap about(phrv) พับรอบ, See also: ห่อรอบ, คาด, พันรอบ, Syn. lap around
lay about(phrv) โกหกในเรื่อง, Syn. lie about
lie about(phrv) นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร), See also: พักผ่อนอย่างสบาย, Syn. lay about, lie around
lie about(phrv) ทิ้งไว้เรี่ยราด, See also: ปล่อยไว้กระจัดกระจาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. lie around
lie about(phrv) โกหกในเรื่อง, See also: โกหกเกี่ยวกับ
lie about(phrv) โอบล้อม, See also: ล้อมรอบ, ปิดล้อม, Syn. lie around
pry about(idm) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น), Syn. nose about, poke about
put about(phrv) (เรือ) เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. bring about
put about(phrv) แพร่, See also: กระจาย ข่าวไม่ค่อยดี, Syn. go about
put about(phrv) ทำให้กังวล, See also: ทำให้ยุ่งยาก, Syn. put out
run about(phrv) วิ่งเล่นสนุก (แบบไร้ทิศทาง), See also: วิ่งเล่นไปทั่ว, Syn. run around
run about(phrv) ใช้เป็นพาหนะไป, Syn. knock about, run around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
gadabout(แกด'อะเบาทฺ) n. คนที่ชอบเที่ยวเตร่ (โดยเฉพาะ ด้วยความ อยากรู้อยากเห็น หรือชอบนินทา)
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้,ที่ใกล้เคียง,อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง
marabout(แม'ระเบาทฺ) n. ฤาษีหรือพระอิสลาม
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น,การโต้ตอบ,เสียงสะท้อนกลับ,การหันกลับ, Syn. reversal
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน,อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน,ณ ที่ไหน,อยู่ที่ไหน n. สถานที่,ถิ่นที่,ตำแหน่งที่

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv, pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม
runabout(n) เรือยนต์เล็ก,รถที่นั่งเดี่ยว
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
whereabouts(adv) แถวไหน,ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่,สถานที่,ตำแหน่งที่,ถิ่นที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล, Example: มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
About to(slang) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.
how about pragü?Praque เป็นงัยบ้าง
see a man about a horse[go to take to toilet, pass urine, piss, take a pee] (phrase, slang) ไปถ่ายปัสสาวะ, ไปฉี่, ไปเยี่ยว
tell me about it(phrase) ฉันก็ว่างั้น, See also: I agree with you, Syn. I know
The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The[ไทย] (n) The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The pagment of The store for receiving the pagment to solve The pagment list in The store the which part should to have saved and also have The discount The pagment and another income to manage The project that receive The staffs ‘satisfaction in a good level

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
about67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
aboutA bad cold is going about now.
aboutA big red fish is swimming about in the pond.
aboutAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
aboutAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
aboutAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
aboutAbout all, take care of yourself.
aboutAbout an hour's walk brought us to the lake.
aboutAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
aboutAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
aboutAbout face!
aboutAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
aboutAbout how long will it take?
aboutAbout how many days will it take to get there?
aboutAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
aboutAbout how much will I have to pay for all the treatments?
aboutAbout how much will it cost?
aboutAbout how much would a taxi be from here?
aboutAbout one hundred and fifty dollars altogether.
aboutAbout one hundred dollars.
aboutAbout one hundred people were killed in this accident.
aboutAbout one third of the earth's surface is land.
aboutAbout ten minutes before.
aboutAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
aboutAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
aboutAbout this time of the year typhoons visit the island.
aboutAbout this time, the disease slowed.
aboutAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
aboutAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
aboutAbout three weeks.
aboutAbout two days in an icebox.
aboutAbout two miles farther on, the road bent to the right.
aboutAbout two million pounds of flour are exported annually.
aboutAbout two million pounds of wheat were exported annually.
aboutAbout two weeks.
aboutAbout what time?
aboutAbove all, be careful about what you eat and drink.
aboutAbove all, Bill was worried about gaining weight.
aboutA bright child is curious about life and reality.
aboutA certain problem may come about.
aboutA dog ran about in the garden.
aboutAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
aboutAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
aboutA fight started about nothing between them.
aboutA formula is very convenient, because you need not think about it.
aboutAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
aboutA great change has come about after the war.
aboutA great man doesn't care about his appearance.
aboutA high wall stands all about the garden.
aboutA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยังผล(v) cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai Definition: ก่อให้เกิดผล
ห่วงหาอาทร(v) be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
คิดผิด(v) be misled, See also: be misguided, have a wrong idea about, Ant. คิดถูก, Example: เราไม่ควรปักใจปรักปรำใคร เพราะคนเราคิดถูกคิดผิดกันได้, Thai Definition: คิดตัดสินใจไม่ถูกต้อง
ถือเป็นอารมณ์(v) take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai Definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
บ้าเห่อ(v) be crazy about, See also: follow a craze, be faddy/faddish about, Example: พ่อบ้าเห่อรถคันใหม่มาก, Thai Definition: ชอบอวดของที่ได้มาใหม่, เห่อตามสมัยนิยม
ม้าหมุน(n) roundabout, See also: carousel, children's merry-go-round
ปิดเงียบ(v) keep mum about, See also: stay quiet about, Ant. แพร่งพราย, Example: ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างปิดเงียบ ไม่มีใครให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย, Thai Definition: ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เลย
ไม่พูดถึง(v) not mention, See also: not refer to, not talk about, Syn. ไม่กล่าวถึง, ไม่เอ่ยถึง, Ant. กล่าวถึง, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: มาคราวนี้ท่านไม่พูดถึงนางสนมคนนั้นอีกเลย
ส่งผลลัพธ์(v) effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
เสก(v) create, See also: bring about, Syn. เนรมิต, นฤมิต, Example: ฤาษีเสกมีดวิเศษขึ้นมามอบให้เพื่อป้องกันตัว, Thai Definition: บันดาลให้เกิดมีขึ้นมา
วิ่งรอก(v) be on the run, See also: bustle about, Example: ในทางปฏิบัติแล้ว นางแบบชุดว่ายน้ำจะไม่วิ่งรอกมากเพราะเป็นมารยาทและป้องกันการเฟ้อ, Thai Definition: อาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามที่ต่างๆ หลายแห่งในวันเดียวกันหรือคืนเดียวกันให้ทันกำหนดเวลา
บ้า(v) be wild about, See also: be mad, be freak, be crazy about, Example: พี่ชายผมบ้าหวย ก่อนหวยออกทุกงวดชอบวิ่งหาเลขเด็ดกับพวกทรงเจ้าเข้าผีเป็นประจำ, Thai Definition: หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ
รู้เบาะแส(v) know the whereabouts (of a criminal), See also: have an inkling about, get wind of, Syn. ทราบเค้าเงื่อน, Example: ชุดสอบสวนชุดนี้รู้เบาะแสของกลุ่มผู้บงการฆ่ากำนันแล้ว
เร่(v) wander about, See also: hawk, peddle, go about, rove, ambulate, Example: เดี๋ยวนี้เขามีกินมีใช้อย่างสุขสบาย ไม่ต้องไปเร่หาจากใครที่ไหนอีกแล้ว, Thai Definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
ลี้(clas) li, See also: Chinese unit of distance, equal to about 300 meters, Example: ข้าศึกยกทัพมาเป็นระยะทางไกลถึง 25,000 ลี้, Thai Definition: มาตราวัดระยะทางของจีน 1 ลี้ ยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร
วงเวียน(n) roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai Definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย
ว่าด้วย(v) deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
ใหลหลง(v) be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
อ้อม(v) go by an indirect or roundabout route, See also: make a detour, go by a roundabout way, take a bypass, Ant. ตรง, ลัด, Example: พวกเรามาผิดทาง จริงๆ แล้วเราจะต้องอ้อมไปอีกด้านของตึก
ไล่เลี่ยกัน(adj) equal, See also: similar, well-matched, about the same, Example: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน, Thai Definition: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
วกไปวนมา(adv) in a roundabout way, See also: about the bush, Syn. วกวน, Example: เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่, Thai Definition: อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน
สถานที่(n) place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
หนักอกหนักใจ(v) be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai Definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
ห่วง(v) be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai Definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง
หัน(v) turn around, See also: face about, move around, reverse, revolt, rotate, Syn. หมุน, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้าผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหันไปเสียทางอื่น, Thai Definition: ผิน, หมุน, กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม
เห่อ(v) be crazy about, See also: follow a craze, be raving mad, be mad about/on, Syn. คลั่งไคล้, ชอบมาก, Example: หญิงไทยยุคปัจจุบันเห่อเอาค่านิยมของผู้หญิงแถบอเมริกาเพราะเห็นว่าโก้เก๋มีรสนิยม, Thai Definition: ชอบเป็นพิเศษ
แห่ง(n) place, See also: location, spot, area, venue, whereabouts, position, Syn. ที่, สถานที่, Example: พื้นที่ป่าแห่งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะจัดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยตรง
แทบจะ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai Definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
ก่อให้เกิด(v) cause, See also: produce, lead to, create, result in, bring about, Example: จำนวนคนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม, Thai Definition: ทำให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
จวนเจียนจะ(aux) nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai Definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ร่วม(adv) almost, See also: nearly, just about, Example: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว, Thai Definition: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
ราว(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ประมาณ, ใกล้เคียง, Example: บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
เกิดขึ้น(v) happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
เกือบจะ(adv) about, See also: almost, shortly, nearly, Syn. แทบจะ, เกือบ, Example: สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย
เกี่ยวกับ(prep) about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai Definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง
เกลือกกลิ้ง(v) tumble, See also: tumble about, roll over, toss and turn, Syn. กลิ้งเกลือก, Example: ร่างผอมโซของเด็กเร่ร่อนนอนหลับไหล เกลือกกลิ้งอยู่ตามบาทวิถีของตลาดชัยบาดาล, Thai Definition: พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได้
ราวๆ(adv) around, See also: about, approximately, Syn. ประมาณ, ราว, Example: ตลิ่งลำน้ำชีสูงชันมาก ราวๆ 20 เมตรเห็นจะได้
พูดถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง, Example: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต
ห่วงใย(v) worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. กังวล, Ant. หมดห่วง, หายห่วง, Example: เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai Definition: มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่
อุบัติ(v) happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก
เอ่ยถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
ไล่เลี่ย(v) be just about the same, See also: be on a par with, Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน, Example: ราคาบ้านหลังใหม่ก็ไล่เลี่ยกับหลังเก่า
คู่คี่(v) close, See also: be about equal, nearly equal, Syn. สูสี, ไล่เลี่ย, Example: ปริมาณการผลิตเหล็กของทั้งสองโรงงานนี้คู่คี่กัน
พูด(v) mention, See also: speak of, speak about, refer to, Syn. พูดถึง, Example: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ, Thai Definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พูดอ้อมค้อม(v) periphrastically talk, See also: say indirectly, speak roundabout, Syn. พูดอ้อม, Example: เขาจะถามก็เกรงใจจึงพูดอ้อมค้อม เพื่ออยากจะทราบว่าหล่อนทำงานที่ไหน, Thai Definition: พูดไม่ตรงไปตรงมา
แพร่สะพัด(v) spread, See also: become widespread, widely talked about, Syn. แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือเรื่อง 5 แบงก์ล้มแพร่สะพัดมาจากต่างประเทศ, Thai Definition: กระจายไปทั่ว
ผลุบโผล่(adv) bob up and down, See also: duck, jump about, move up, up and down, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ลูกชายดำน้ำผลุบโผล่อยู่เป็นนาน, Thai Definition: อย่างที่ผลุบลงแล้วผุดขึ้น, จมๆ ลอยๆ
แรงงานสัมพันธ์(n) relationship between employer and employee about right and duty, Example: รัฐบาลควรจัดหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ใส่ไว้ในการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, Thai Definition: ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
ลอยชาย(adv) edges floating, See also: edges flapping about, wear the loincloth with unrolled edges and not fastened up at the ba, Syn. ปล่อยชายผ้า, Example: หล่อนผัดหน้าขาว นุ่งผ้าหางกระรอกลอยชายไหวพะเยิบพะยาบตามจังหวะเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บริเวณนั้น ๆ[børiwēn nan-nan] (x) EN: about  FR: aux environs de
ชอบมาก[chøp māk] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
เดินป่า[doēn pā] (v, exp) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
เอื้อ[eūa] (v) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)  FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝันเฟื่อง[fanfeūang] (v) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible  FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
เห่อ[hoē] (v) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on
หัวหมุน[hūamun] (v) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused
ห่วง[huang] (v) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about  FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงใย[huangyai] (v) EN: worry ; feel anxious about ; concern about  FR: se préoccuper ; se soucier
เจรจาธุรกิจ[jēnrajā thurakit = jēnjā thurakit] (v, exp) EN: talk about business  FR: parler affaires
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
กำลังจะ[kamlang ja] (xp) EN: be about to ; -ing (suff.)  FR: être sur le point de
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (n) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person  FR: fainéant [m] ; feignant [m]
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (adj) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved  FR: malfaisant ; malveillant
เกือบ[keūap] (adv) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly  FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบจะ[keūap ja] (v) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of  FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
เกือบจะ[keūap ja] (adv) EN: about ; virtually  FR: pratiquement ; virtuellement
ขยับ[khayap] (v) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise
คิดดู[khīt dū] (v, exp) EN: think about something well ; consider something carefully  FR: considérer avec attention
คิดผิด[khit phit] (v, exp) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about  FR: se faire une fausse idée
คลั่ง[khlang] (v) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic
ค้นพบ[khonphop] (v) EN: discover ; see about ; find out ; rummage  FR: découvrir ; dénicher
คู่คี่[khūkhī] (v) EN: close ; be about equal ; nearly equal ; be neck and neck  FR: être au coude à coude
กินเส้น[kin sen] (v, exp) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis
เกี่ยวกับ[kīokap] (x) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to  FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้[kīokap nangseū lem nī] (xp) EN: about this book  FR: au sujet de ce livre ; à propos de ce livre
ใกล้[klai] (adv) EN: nearly ; almost ; about  FR: pratiquement ; sur le point de
กลับลำ[klap lam] (v, exp) EN: do an about face ; reverse one's self
เกลือกกลิ้ง[kleūakkling] (v) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn  FR: batifoler ; folâtrer
เกลื่อนกลาด[kleūoenklāt] (adj) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about  FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกิดขึ้น[koētkheun] (v) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form  FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
ก่อให้เกิด[køhaikoēt] (v, exp) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; result in ; bring about ; engender  FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer
กระทำ[kratham] (v) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make  FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
...ล่ะ[... la] (x) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]  FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
และคุณล่ะ[lae khun la] (xp) EN: what about you ?  FR: et vous ?
แล้วคุณล่ะ[laēo khun la] (xp) EN: and you ? ; what about you ?  FR: et vous ?
ไล่เลี่ย[lai līa] (x) EN: about the same ; about the same same  FR: à peu près ; presque pareil ; presque identique
ลือกระฉ่อน[leū krachǿn] (v, exp) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around  FR: colporter

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOUT AH0 B AW1 T
ABOUT'S AH0 B AW1 T S
BEABOUT B AH0 B UW1 T
RUNABOUT R AH1 N AH0 B AW2 T
HEREABOUT HH IH1 R AH0 B AW2 T
TURNABOUT T ER1 N AH0 B AW2 T
HOW-ABOUT HH AW2 AH0 B AW1 T
ROUNDABOUT R AW1 N D AH0 B AW2 T
HEREABOUTS HH IH1 R AH0 B AW2 T S
THEREABOUTS DH EH2 R AH0 B AW1 T S
WHEREABOUTS W EH1 R AH0 B AW2 T S
WHEREABOUTS HH W EH1 R AH0 B AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
about (a) ˈəbˈaut (@1 b au1 t)
gadabout (n) gˈædəbaut (g a1 d @ b au t)
layabout (n) lˈɛɪəbaut (l ei1 @ b au t)
gadabouts (n) gˈædəbauts (g a1 d @ b au t s)
layabouts (n) lˈɛɪəbauts (l ei1 @ b au t s)
walkabout (n) wˈɔːkəbaut (w oo1 k @ b au t)
about-face (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪs (@1 b au2 t - f ei1 s)
hereabouts (a) hˌɪəʳrəbˈauts (h i@2 r @ b au1 t s)
knockabout (j) nˈɒkəbaut (n o1 k @ b au t)
roundabout (n) rˈaundəbaut (r au1 n d @ b au t)
thereabout (a) ðˈɛəʳrəbaut (dh e@1 r @ b au t)
walkabouts (n) wˈɔːkəbauts (w oo1 k @ b au t s)
about-faced (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪst (@1 b au2 t - f ei1 s t)
about-faces (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪsɪz (@1 b au2 t - f ei1 s i z)
roundabouts (n) rˈaundəbauts (r au1 n d @ b au t s)
thereabouts (a) ðˈɛəʳrəbauts (dh e@1 r @ b au t s)
whereabouts (n) wˈɛəʳrəbauts (w e@1 r @ b au t s)
about-facing (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪsɪŋ (@1 b au2 t - f ei1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那么[nà me, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙, / ] like that; in that way; or so; so; so very much; about; in that case, #223 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] to revolve; to turn; to circle about; to walk about, #357 [Add to Longdo]
实现[shí xiàn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to achieve; to implement; to realize; to bring about, #360 [Add to Longdo]
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
造成[zào chéng, ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, ] to bring about; to create; to cause, #557 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of, #617 [Add to Longdo]
带来[dài lái, ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] to bring; to bring about; to produce, #652 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, / ] to do; to manage; to handle; to go about; to run; to set up; to deal with, #754 [Add to Longdo]
导致[dǎo zhì, ㄉㄠˇ ㄓˋ, / ] to lead to; to create; to cause; to bring about, #780 [Add to Longdo]
创造[chuàng zào, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] to create; to bring about; to produce, #1,143 [Add to Longdo]
即将[jí jiāng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ, / ] on the eve of; to be about to; to be on the verge of, #1,666 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to wait; to treat; to deal with; to need; going to (do sth); about to; intending to, #1,864 [Add to Longdo]
球迷[qiú mí, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] soccer fan; crazy about ball sports, #2,310 [Add to Longdo]
所在[suǒ zài, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ, ] place; location; whereabouts; domicile; to be located; to belong to (organization, etc), #2,343 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused, #2,383 [Add to Longdo]
[lùn, ㄌㄨㄣˋ, / ] by the; per; discuss; theory; to talk (about); to discuss, #2,446 [Add to Longdo]
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
怎么样[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about, #2,553 [Add to Longdo]
真相[zhēn xiàng, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] the truth about sth; the actual facts, #3,426 [Add to Longdo]
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, / ] let's talk about it later; what's more; besides, #3,511 [Add to Longdo]
谈到[tán dào, ㄊㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] to refer to; to speak about; to talk about, #3,589 [Add to Longdo]
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, ] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support, #3,727 [Add to Longdo]
算了[suàn le, ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙, ] let it be; let it pass; forget about it, #3,830 [Add to Longdo]
转身[zhuǎn shēn, ㄓㄨㄢˇ ㄕㄣ, / ] (of a person) to turn round; to face about, #3,922 [Add to Longdo]
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, ] determined by; to care about; to mind, #4,169 [Add to Longdo]
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plot; scheme; bring about; engineer, #4,181 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] to face; to overlook; to arrive; to be (just) about to; just before, #4,233 [Add to Longdo]
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about, #4,517 [Add to Longdo]
讲述[jiǎng shù, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄨˋ, / ] to talk about; to narrate; to give an account, #4,549 [Add to Longdo]
促使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about, #4,676 [Add to Longdo]
差点[chà diǎn, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #4,782 [Add to Longdo]
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] curve; curved line; indirect; in a roundabout way, #4,927 [Add to Longdo]
忽略[hūlu:e4, ㄏㄨlu:è, ㄜˋ, ] to forget about; to neglect; to omit by mistake, #5,148 [Add to Longdo]
模样[mú yàng, ㄇㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] look; style; appearance; approximation; about, #5,309 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] worry about, #5,349 [Add to Longdo]
在意[zài yì, ㄗㄞˋ ㄧˋ, ] to care about; to mind, #5,576 [Add to Longdo]
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood, #5,774 [Add to Longdo]
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
没法[méi fǎ, ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] at a loss; unable to do anything about it; to have no choice, #6,166 [Add to Longdo]
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, ] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant, #7,186 [Add to Longdo]
疑惑[yí huò, ㄧˊ ㄏㄨㄛˋ, ] (a sense of) uncertainty; to feel unsure about sth; unconvincing; to puzzle over, #7,376 [Add to Longdo]
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest, #7,828 [Add to Longdo]
看重[kàn zhòng, ㄎㄢˋ ㄓㄨㄥˋ, ] to regard as important; to care about, #8,022 [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] see 磅秤 scale; platform balance; pound (unit of weight, about 454 grams), #8,064 [Add to Longdo]
谈论[tán lùn, ㄊㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] to discuss; to talk about, #8,242 [Add to Longdo]
议论[yì lùn, ㄧˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] to comment; to talk about; to discuss; discussion, #8,532 [Add to Longdo]
诱发[yòu fā, ㄧㄡˋ ㄈㄚ, / ] to cause; to bring about; to induce; to incite; cause, #8,743 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
行方[ゆくえ, yukue] TH: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่  EN: whereabouts
構う[かまう, kamau] TH: เกรงใจ  EN: to be concerned about
こだわる[こだわる, kodawaru] TH: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ  EN: to be particular about
舞う[まう, mau] TH: กระพือ  EN: to flutter about
漂う[ただよう, tadayou] TH: ล่องลอย  EN: to drift about

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltsort {m}; Verbleib {m}whereabout [Add to Longdo]
Aufschluss {m}; Aufklärung {f} | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
viel Aufhebens von etw. machento make a great song and dance about sth. [Add to Longdo]
Bad in der Mengewalkabout [Add to Longdo]
im Begriff sein, etw. zu tun; dabei sein, etwas zu tunto be about to do sth. [Add to Longdo]
Behauptungen über etw. aufstellento make claims about sth. [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Anmerkung {f} | Bemerkungen {pl} | eine Bemerkung machen (über) | eine spitze Bemerkung | eine taktlose Bemerkung machenremark | remarks | to make a remark (at; about) | a pointed remark | to drop a brick [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Überlegung {f} | Überlegungen anstellen (zu)observation | to make observations (about; on) [Add to Longdo]
hinterm Berg haltento beat about the bush [Add to Longdo]
Buschwanderung {f}walkabout [Austr.] [Add to Longdo]
Diplomand {m}student about to take his diploma [Add to Longdo]
Diplomandin {f}student about to take her diploma [Add to Longdo]
Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} (über) | Diskussionen {pl} | tiefgehende Diskussion {f}discussion (about; on) | discussions | serious discussion [Add to Longdo]
Empörung {f}; Entrüstung {f} (über) | Empörungen {pl} | über etw. in Empörung geratenindignation (at) | indignations | to get indignant about sth. [Add to Longdo]
Erkundigungen {pl} einziehen wegento make inquiries about [Add to Longdo]
Futterneid {m}jealousy about food [Add to Longdo]
Gammler {m}layabout; loafer; bum [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging [Add to Longdo]
viel Geschrei um etw. machento make a lot of noise about sth. [Add to Longdo]
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about) [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Karussell {n}roundabout [Br.]; carousel [Am.] [Add to Longdo]
Kehrtwendung {f}; Wendung {f}about face; volte-face [Add to Longdo]
Kreisverkehr {m}roundabout traffic [Add to Longdo]
Mann {m} | Männer {pl} | an den Mann bringen | den starken Mann markieren | der rechte Mann am rechten Platz | seinen Mann stehen | seinen Mann stehen | der Mann auf der Straßeman | men | to get rid of ... | to throw one's weight about | the right man in the right place | to stand one's ground | to give a good account of oneself | the man in the street [Add to Longdo]
anderer Meinung sein | anderer Meinung sein als jemand (hinsichtlich)to dissent | to be at variance with sb. (about) [Add to Longdo]
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty [Add to Longdo]
Ohr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitzen | die Ohren steif halten | jdm. mit etw. in den Ohren liegen | ein offenes Ohr | ganz Ohr seinear | ears | to prick up one's ears | to keep one's chin up | to nag someone about sth. | a sympathetic ear | to be all ears [Add to Longdo]
Prahlerei {f}; Angeberei {f}; Angabe {f} (mit)showing-off; posing (about) [Add to Longdo]
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate [Add to Longdo]
Rede {f}; Ansprache {f} | Reden {pl} | eine Rede halten | eine Rede halten | eine Rede halten überspeech | speeches | to deliver a speech | to give a speech | to make a speech on; to make a speech about [Add to Longdo]
Silbe {f} | Silben {pl} | etw. mit keiner Silbe erwähnen [übtr.]syllable | syllables | not say a word about sth. [Add to Longdo]
Skrupel haben; Bedenken haben | Bedenken habend | hatte Bedenken | keine Skrupel haben, etw. zu tunto scruple | scrupling | scrupled | to have no scruple about doing sth.; not to scruple to do sth. [Add to Longdo]
Sportwagen {m}runabout [Add to Longdo]
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person [Add to Longdo]
viel Umstände machen (wegen)to make a lot of fuss (about) [Add to Longdo]
Unruhe {f}; Sorge {f} (wegen; um)concern (at; about; for) [Add to Longdo]
Verhandlung {f} | Verhandlungen {pl} | mit jdm. Verhandlungen aufnehmen über etw. | in Verhandlungen tretennegotiations {pl} | negotiations | to start negotiations with sb. about sth. | to enter negotiations [Add to Longdo]
in Verzückung geraten; ins Schwärmen geraten (über)to go into raptures (about; at; over) [Add to Longdo]
geschickt zu Werke gehento go about it skilfully [Add to Longdo]
Wissbegierde {f}; Neugier {f} (auf)inquisitiveness (about) [Add to Longdo]
auf etw. abfahren [ugs.]to latch on to; to be enthusiastic about [Add to Longdo]
abhetzento rush about [Add to Longdo]
sich mit jdm. absprechen (über) | absprechend | abgesprochento arrange with someone (about) | arranging | arranged [Add to Longdo]
auf etw. achtento be vigilant about sth. [Add to Longdo]
sich ängstigen (um)to be afraid; to be alarmed; to be worried (about) [Add to Longdo]
ängstlich; besorgt (um; wegen) {adj}anxious (about; for) [Add to Longdo]
ärgerlich (auf; über); verärgert (über) {adj} | ärgerlicher | am ärgerlichstenangry (at; about) | angrier | angriest [Add to Longdo]
sich ärgern (über)to be vexed (about; at) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いい頃;良い頃[いいころ;よいころ(良い頃), iikoro ; yoikoro ( yoi goro )] (exp) high time; about time [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
おろちょろ[orochoro] (n,vs) lounging about [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
くよくよ[kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ごろつく[gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
そこそこ[sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing [Add to Longdo]
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area [Add to Longdo]
それはどうかな[sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
そんな[sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
ちょろちょろ[chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
どうかな[doukana] (exp) (1) how about ...?; (2) I wonder; I don't know [Add to Longdo]
どうしてる[doushiteru] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going? [Add to Longdo]
どうするか;どうしますか[dousuruka ; doushimasuka] (exp) what would (you) do?; what to do about it [Add to Longdo]
どうだい[doudai] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going? [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
どうにもならない[dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]
どっこいどっこい[dokkoidokkoi] (adj-na) about the same; about equal to; close match [Add to Longdo]
どの辺(P);何の辺[どのへん, donohen] (n) whereabouts; (P) [Add to Longdo]
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ぶらつく[buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about [Add to Longdo]
ほどの事はない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.) [Add to Longdo]
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
やきもき[yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 about
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]
   2: all around or on all sides; "dirty clothes lying around (or
     about)"; "let's look about for help"; "There were trees
     growing all around"; "she looked around her" [syn: {about},
     {around}]
   3: in the area or vicinity; "a few spectators standing about";
     "hanging around"; "waited around for the next flight" [syn:
     {about}, {around}]
   4: used of movement to or among many different places or in no
     particular direction; "wandering about with no place to go";
     "people were rushing about"; "news gets around (or about)";
     "traveled around in Asia"; "he needs advice from someone
     who's been around"; "she sleeps around" [syn: {about},
     {around}]
   5: in or to a reversed position or direction; "about face";
     "suddenly she turned around" [syn: {about}, {around}]
   6: in rotation or succession; "turn about is fair play"
   7: (of actions or states) slightly short of or not quite
     accomplished; all but; "the job is (just) about done"; "the
     baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost
     finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly
     fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is
     well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the
     contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone
     agrees" [syn: {about}, {almost}, {most}, {nearly}, {near},
     {nigh}, {virtually}, {well-nigh}]
   adj 1: on the move; "up and about"; "the whole town was astir
       over the incident" [syn: {about(p)}, {astir(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top