ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*SB*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: SB, -SB-
Possible hiragana form: **
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตสามี[adīt sāmī] (n, exp) EN: ex-husband  FR: ex-mari [m]
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
เบนฟิก้า[Bēnfikā] (tm) EN: Benfica  FR: Benfica [m] ; Benfica Lisbonne [m]
เบียร์คาร์ลสเบิร์ก[Bīa Khāsaboēk] (tm) EN: Carlsberg Beer  FR: Carlsberg [f]
บุพเพสันนิวาส[bupphēsanniwāt] (n) EN: state of being husband and wife in the past life
ใช้จ่าย[chaijāi] (v) EN: spend ; disburse  FR: dépenser ; débourser
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชำระเงิน[chamra ngoen] (v, exp) EN: pay for ; disburse  FR: payer ; régler une note
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
ได้กัน[dāikan] (v, exp) EN: become husband and wife ; live together
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
ดอกแค[døk khaē] (n, exp) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta
ด้วงโสน[duang sanō] (n, exp) EN: Sesbania beetle
ดุ๊ยส์บวร์ก[Duisbuāk] (tm) FR: Duisburg
แฟน[faēn] (n) EN: husband ; wife  FR: mari [m] ; épouse [f]
เหินห่าง[hoēnhāng] (v) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance  FR: se distancier ; aliéner
ตาย[jaēng tāi] (v, exp) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death  FR: annoncer un décès
จ่าย[jāi] (v) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out  FR: payer ; débourser ; régler
จ่ายหนี้[jāi nī] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay  FR: rembourser ses dettes
แก้ฉงน[kaē cha-ngon] (v, exp) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts  FR: dissiper le doute
การใช้จ่าย[kān chaijāi] (n) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout
กสิกรรม[kasikam] (n) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry  FR: agriculture [f]
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (v) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable  FR: être un bon à rien
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ค่าใช้จ่าย[khāchaijāi] (n) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation  FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
แค[khaē] (n) EN: Sesbania Flower
ขยิบตาให้...[khayip tā hai ...] (v, exp) EN: wink at sb ; tip sb a wink  FR: faire de l'oeil à ... (qqn)
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
เขยน้อย[khoēi nøi] (n, exp) EN: husband of a younger daughter  FR: mari de la fille cadette [m]
เขยใหญ่[khoēi yai] (n, exp) EN: husband of an elder daughter  FR: mari de la fille aînée [m]
ขน[khon] (v) EN: carry ; transport  FR: porter ; transporter ; transbahuter
คนธรรพวิวาห์[khonthanphawiwā] (x) EN: become husband and wife without marriage
คบชู้สู่ชาย[khopchū sū chāi] (v, exp) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband
ครบรอบวันตาย[khrop røp wan tāi] (n, exp) EN: anniversary of sb's death
คู่ครอง[khūkhrøng] (n) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple  FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สมรส[khūsomrot] (n) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple  FR: couple marié [m]
กระ[kra] (n) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell
กระดานหมากรุก[kradān mākruk] (n) EN: chessboard ; checker board  FR: échiquier [m]
ไล่...ออกจากงาน[lai ... øk jāk ngān] (v, exp) EN: give ... (sb) the sack  FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ไล่...ออกจากพรรค[lai ... øk jāk phak] (v, exp) EN: expel ... (sb.) from the party  FR: exclure ... (qqn) du parti
ไล่...ออกจากโรงเรียน[lai ... øk jāk rōngrīen] (v, exp) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school  FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ลำเลียง[lamlīeng] (v) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul  FR: transporter ; transborder
หลานเขย[lān khoēi] (n, exp) EN: husband of one's granddaugheter or niece  FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]
ลิสบอน[Lisbøn] (n, prop) EN: Lisbon  FR: Lisbonne

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top