ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*齐*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -齐-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[济, jì, ㄐㄧˋ] to aid, to help, to relieve; to ferry across
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 360
[齐, qí, ㄑㄧˊ] even, uniform, of equal length
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 1063
[剂, jì, ㄐㄧˋ] dose; medicine; measure word for medicines
Radical: , Decomposition:   齐 [, ㄑㄧˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1546
[挤, jǐ, ㄐㄧˇ] to squeeze, to push against; crowded
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1661
[脐, qí, ㄑㄧˊ] navel; belly, underside
Radical: , Decomposition:     齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 3830
[跻, jī, ㄐㄧ] to ascend, to rise
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 4014
[霁, jì, ㄐㄧˋ] to subside; to clear up after a storm; to stop being angry
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 4698
[蛴, qí, ㄑㄧˊ] grubs, maggots
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4978
[侪, chái, ㄔㄞˊ] a class, a company; companion; together
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 5429
[齑, jī, ㄐㄧ] to smash into pieces, to pulverize; hash
Radical: , Decomposition:   齐 [, ㄑㄧˊ]  韭 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5595
[荠, jì, ㄐㄧˋ] water chestnut; water caltrop
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 5681
[鲚, jì, ㄐㄧˋ] anchovy
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5915
[哜, jì, ㄐㄧˋ] to sip
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 7552

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Qí, ㄑㄧˊ, / ] (name of states and dynasties at several different periods); surname Qi, #2,470 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, / ] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out, #2,470 [Add to Longdo]
[qí quán, ㄑㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] complete, #7,129 [Add to Longdo]
[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; neat; even; tidy, #8,033 [Add to Longdo]
[yī qí, ㄧ ㄑㄧˊ, / ] at the same time; simultaneously, #8,928 [Add to Longdo]
乌鲁木[Wū lǔ mù qí, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #10,795 [Add to Longdo]
[qí lǔ, ㄑㄧˊ ㄌㄨˇ, / ] abbr. for Shandong culture, #17,413 [Add to Longdo]
[qí shēng, ㄑㄧˊ ㄕㄥ, / ] all speaking together; in chorus, #18,538 [Add to Longdo]
参差不[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged, #24,500 [Add to Longdo]
乌鲁木[Wū lǔ mù qí shì, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #25,129 [Add to Longdo]
百花[bǎi huā qí fàng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄈㄤˋ, / ] (saying) a hundred flowers bloom; let the arts have free expression, #28,034 [Add to Longdo]
[Qí guó, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Qi state of Western Zhou and the Warring states (1122-265 BC), centered in Shandong, #28,181 [Add to Longdo]
哈尔[Qí qí hā ěr, ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ ㄏㄚ ㄦˇ, / ] Qiqihar city in Heilongjiang, #30,036 [Add to Longdo]
整整[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] neat and tidy, #30,236 [Add to Longdo]
萨科[Sà kē qí, ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄑㄧˊ, / ] Sarkozy (French president), #32,750 [Add to Longdo]
[Lā qí ào, ㄌㄚ ㄑㄧˊ ㄠˋ, / ] Lazio (region in Italy), #34,278 [Add to Longdo]
良莠不[liáng yǒu bù qí, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] good and bad people intermingled, #35,977 [Add to Longdo]
白石[Qí Bái shí, ㄑㄧˊ ㄅㄞˊ ㄕˊ, / ] Qi Baishi (1864-1957), famous Chinese painter, #38,033 [Add to Longdo]
并驾[bìng jià qí qū, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] to run neck and neck; to keep pace with; to keep abreast of; on a par with one another, #40,059 [Add to Longdo]
萨尔科[Sà ěr kē qí, ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄎㄜ ㄑㄧˊ, / ] Sarkozy (name); Nicolas Sarkozy (1955-), French politician, President from 2007, #41,301 [Add to Longdo]
[qí xīn, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, / ] to be of one mind; to work as one, #41,754 [Add to Longdo]
哈尔市[Qí qí hā ěr shì, ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ ㄏㄚ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Qiqihar city in Heilongjiang, #44,563 [Add to Longdo]
[duì qí, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧˊ, / ] to line up in correct order; to align, #45,332 [Add to Longdo]
[Běi Qí, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ, / ] Qi of the Northern Dynasties (550-557), #45,739 [Add to Longdo]
[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, / ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century, #45,897 [Add to Longdo]
[jù qí, ㄐㄩˋ ㄑㄧˊ, / ] to meet together; to assemble (of a group of people), #55,881 [Add to Longdo]
班达亚[Bān dá yà qí, ㄅㄢ ㄉㄚˊ ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, / ] Banda Aceh, capital of Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra, #60,456 [Add to Longdo]
[Nán Qí, ㄋㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] Qi of Southern dynasties (479-502), #62,592 [Add to Longdo]
[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, / ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra, #63,937 [Add to Longdo]
桓公[Qí Huán gōng, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] Duke Huan of Qi (reigned 685-643 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸, #66,271 [Add to Longdo]
[zhǎo qí, ㄓㄠˇ ㄑㄧˊ, / ] to make uniform; to even up; to make good a defect, #77,648 [Add to Longdo]
见贤思[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, / ] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher., #89,494 [Add to Longdo]
宣王[Qí Xuān wáng, ㄑㄧˊ ㄒㄩㄢ ㄨㄤˊ, / ] King Xuan of Qi (reigned 342-324 BC), #95,412 [Add to Longdo]
[Qí hé, ㄑㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] (N) Qihe (place in Shandong), #96,259 [Add to Longdo]
额尔斯河[É ěr qí sī hé, ㄜˊ ㄦˇ ㄑㄧˊ ㄙ ㄏㄜˊ, / ] Irtysh river, flowing from southwest Altai in Xinjiang through Kazakhstan and Siberia to the Arctic Ocean, #102,192 [Add to Longdo]
洪福[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign, #131,005 [Add to Longdo]
类乌[Lèi wū qí, ㄌㄟˋ ㄨ ㄑㄧˊ, / ] (N) Leiwuqi (place in Tibet), #259,824 [Add to Longdo]
保不[bǎo bù qí, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] more likely than not; quite possible; on the cards, #282,979 [Add to Longdo]
[qí yī, ㄑㄧˊ ㄧ, / ] uniform, #429,915 [Add to Longdo]
[zhǎn qí, ㄓㄢˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; tidy, #461,740 [Add to Longdo]
[xiū qí, ㄒㄧㄡ ㄑㄧˊ, / ] to touch up; to make even, #630,256 [Add to Longdo]
[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls [Add to Longdo]
南朝[Nán cháo Qí, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ ㄑㄧˊ, / ] Qi of Southern dynasties (479-502) [Add to Longdo]
[Nán Qí shū, ㄋㄢˊ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls [Add to Longdo]
[còu qí, ㄘㄡˋ ㄑㄧˊ, / ] to collect all the bits to make a whole [Add to Longdo]
[Wū qí yǎ, ㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄚˇ, / ] Uzziah son of Amaziah, king of Judah c. 750 BC [Add to Longdo]
百花放,百家争鸣[bǎi huā qí fàng, bai3 jia1 zheng1 ming2, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄈㄤˋ, bǎi jiā zhēng míng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] a hundred flowers bloom, a hundred schools of thought contend (成语 saw); refers to the classical philosophic schools of the Warring States period 475-221 BC, but adopted for Mao's campaign of 1956 [Add to Longdo]
耶三世[Lái qí yē Sān shì, ㄌㄞˊ ㄑㄧˊ ㄧㄝ ㄙㄢ ㄕˋ, / ] Letsie III of Lesotho [Add to Longdo]
达噜噶[dá lū gá qí, ㄉㄚˊ ㄌㄨ ㄍㄚˊ ㄑㄧˊ, / ] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times [Add to Longdo]
鼓不[luó qí gǔ bù qí, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] lit. the gong is ready, the drum not ready; fig. undermanned or inadequately resourced [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top