ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*麦*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -麦-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麦, mài, ㄇㄞˋ] wheat, barley, oats
Radical: , Decomposition:     夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麦; grains 來 ready to be harvested 夂, Rank: 1171
[麸, fū, ㄈㄨ] bran
Radical: , Decomposition:   麦 [mài, ㄇㄞˋ]  夫 [, ㄈㄨ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 5774
[麴, qū, ㄑㄩ] yeast; to leaven; surname
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  匊 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 6204
[唛, mà, ㄇㄚˋ] mark
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  麦 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 6833

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mài, ㄇㄞˋ, / ] wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac-, #3,883 [Add to Longdo]
[xiǎo mài, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] wheat, #5,821 [Add to Longdo]
当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
[Dān mài, ㄉㄢ ㄇㄞˋ, / ] Denmark, #9,234 [Add to Longdo]
克风[mài kè fēng, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄈㄥ, / ] microphone (loan word), #18,972 [Add to Longdo]
[dà mài, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] barley, #18,979 [Add to Longdo]
[yàn mài, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] oat, #23,640 [Add to Longdo]
[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
[mài zi, ㄇㄞˋ ㄗ˙, / ] wheat, #24,466 [Add to Longdo]
[mài piàn, ㄇㄞˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] oatmeal; rolled oats, #29,436 [Add to Longdo]
[mài yá, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ, / ] malt, #32,502 [Add to Longdo]
[mài kè, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] Mike (a person's name), #34,753 [Add to Longdo]
德龙[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Metro supermarket chain (originally German), #35,635 [Add to Longdo]
[qiáo mài, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄞˋ, / ] buckwheat, #36,852 [Add to Longdo]
克阿瑟[Mài kè ā sè, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄚ ㄙㄜˋ, / ] General Douglas Macarthur (1880-1964), US commander in chief during WW2 and in Korea; sacked in 1951 by President Truman for exceeding orders in the Korean war, #38,450 [Add to Longdo]
[Mài jiā, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄚ, / ] Mecca (the holiest city of Islam), #46,132 [Add to Longdo]
芽糖[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, / ] maltose (sweet syrup), #50,617 [Add to Longdo]
肯锡[mài kěn xī, ㄇㄞˋ ㄎㄣˇ ㄒㄧ, / ] MacKenzie; McKinsey, #57,982 [Add to Longdo]
俾斯[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, / ] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890, #60,091 [Add to Longdo]
哲伦[Mài zhé lún, ㄇㄞˋ ㄓㄜˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Magellan (1480-1521), Portuguese explorer, #66,233 [Add to Longdo]
凯恩[Mài kǎi ēn, ㄇㄞˋ ㄎㄞˇ ㄣ, / ] McCain (name); John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona from 1987, #69,876 [Add to Longdo]
[Mài nà mài, ㄇㄞˋ ㄋㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] Manama (capital city of Bahrain), #84,407 [Add to Longdo]
克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves, #85,183 [Add to Longdo]
[Mài dào, ㄇㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] McDonnell Douglas (plane company), #90,031 [Add to Longdo]
乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, / ] malt milk extract, #94,613 [Add to Longdo]
德林[Mài dé lín, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] Medellin, Colombia (Second most important city of Colombia, South America), #111,701 [Add to Longdo]
地那[Mài dì nà, ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ, / ] Medina (Muslim holy city in Saudi Arabia), #113,938 [Add to Longdo]
盖提[Mài gě tí, ㄇㄞˋ ㄍㄜˇ ㄊㄧˊ, / ] (N) Maigaiti (place in Xinjiang), #143,499 [Add to Longdo]
克维[mài kè wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] (Timothy) McVeigh, #152,698 [Add to Longdo]
[luǒ mài, ㄌㄨㄛˇ ㄇㄞˋ, / ] rye, #203,988 [Add to Longdo]
不辨菽[bù biàn shū mài, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨ ㄇㄞˋ, / ] lit. cannot tell beans from wheat (成语 saw); fig. ignorant of practical matters, #711,981 [Add to Longdo]
[dà mài dì, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] place name in Ningxia with rock carving conjectured to be a stage in the development of Chinese characters [Add to Longdo]
春大[chūn dà mài, ㄔㄨㄣ ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] spring barley [Add to Longdo]
[yàn mài zhōu, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ, / ] oatmeal; porridge [Add to Longdo]
司卡林[mài sī kǎ lín, ㄇㄞˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] mescaline [Add to Longdo]
寮乡[Mài liáo xiāng, ㄇㄞˋ ㄌㄧㄠˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Mailiao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
科里[mài kē lǐ, ㄇㄞˋ ㄎㄜ ㄌㄧˇ, / ] (Mike) McCurry (White House spokesperson) [Add to Longdo]
[mài jiā, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄚ, / ] flail; to thresh (using a flail) [Add to Longdo]
[mài jiǔ, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] ale [Add to Longdo]
阿密[mài ā mì, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ, / ] Miami [Add to Longdo]
[mài bà, ㄇㄞˋ ㄅㄚˋ, / ] person who monopolizes the mike at karaoke party (hegemon 霸 of the microphone 麥克風|克风) [Add to Longdo]
香堡[Mài xiāng bǎo, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄅㄠˇ, / ] Big Mac hamburger (Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こむぎこ, komugiko] (n) แป้งสาลี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
年越し蕎[としこしそば, toshikoshisoba] (n) โซบะ ที่คนญี่ปุ่นจะกินกันเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざる蕎;笊蕎;ザル蕎;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
そば切り;蕎切り;蕎切;そば切[そばきり, sobakiri] (n) (See 蕎・2) soba; Japanese buckwheat noodles [Add to Longdo]
そば湯;蕎[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba [Add to Longdo]
そば飯;蕎[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
そば粉;蕎[そばこ, sobako] (n) buckwheat flour [Add to Longdo]
オート[オートむぎ, o-to mugi] (n) oats [Add to Longdo]
デュラム小[デュラムこむぎ, deyuramu komugi] (n) durum wheat [Add to Longdo]
パン小[パンこむぎ, pan komugi] (n) wheat (for breadmaking) [Add to Longdo]
ライ[ライむぎ, rai mugi] (n) rye [Add to Longdo]
ライ畑でつかまえて[ライむぎばたけでつかまえて, rai mugibatakedetsukamaete] (n) Catcher in the Rye (novel by J. D. Salinger) [Add to Longdo]
;からす;烏;カラス[えんばく(燕麦);からすむぎ(燕麦;からす麦;烏麦);カラスむぎ(カラス麦);カラスムギ, enbaku ( tsubame mugi ); karasumugi ( tsubame mugi ; karasu mugi ; karasu mugi ); k] (n) (1) (uk) wild oat (Avena fatua); wild oats; (2) (esp. 燕) oat (Avena sativa); oats [Add to Longdo]
押し割り[おしわりむぎ, oshiwarimugi] (n) pressed barley [Add to Longdo]
押し;押;圧[おしむぎ, oshimugi] (n) rolled barley; rolled oats [Add to Longdo]
掛け蕎;掛蕎[かけそば, kakesoba] (n) buckwheat noodles in hot broth [Add to Longdo]
割り[わりむぎ, warimugi] (n) ground barley [Add to Longdo]
[わりむぎ, warimugi] (n) ground barley [Add to Longdo]
[そば(P);そばむぎ;そまむぎ, soba (P); sobamugi ; somamugi] (n) (1) (uk) buckwheat (Fagopyrum esculentum); (2) (そば only) (See 蕎切り) soba; Japanese buckwheat noodles; (P) [Add to Longdo]
がき;蕎掻き;蕎掻(io)[そばがき, sobagaki] (n) buckwheat mash (buckwheat flour in hot water served with shoyu) [Add to Longdo]
ボーロ[そばボーロ, soba bo-ro] (n) (uk) buckwheat cookie [Add to Longdo]
[そばや, sobaya] (n) buckwheat-noodle restaurant; (P) [Add to Longdo]
殻;そば殻[そばがら, sobagara] (n) buckwheat chaff [Add to Longdo]
月見蕎[つきみそば, tsukimisoba] (n) soba with egg [Add to Longdo]
[げんばく, genbaku] (n) unpolished wheat or barley [Add to Longdo]
五目そば;五目蕎[ごもくそば, gomokusoba] (n) soba with various vegetables, seafood, and meat [Add to Longdo]
更科蕎[さらしなそば, sarashinasoba] (n) type of high quality soba [Add to Longdo]
[くろむぎ, kuromugi] (n) rye [Add to Longdo]
三十日蕎;晦日蕎;晦日そば[みそかそば, misokasoba] (n) soba eaten at the end of the month (esp. at the end of the year) [Add to Longdo]
支那そば;支那蕎(oK)[しなそば, shinasoba] (n) (sens) Chinese soba; ramen [Add to Longdo]
[こむぎ, komugi] (n) wheat; (P) [Add to Longdo]
[こむぎいろ, komugiiro] (n) light (cocoa) brown [Add to Longdo]
[こむぎこ, komugiko] (n) wheat flour; (P) [Add to Longdo]
[まむぎ, mamugi] (n) (arch) (See 小) wheat [Add to Longdo]
生蕎[きそば, kisoba] (n) buckwheat noodles [Add to Longdo]
事件[なまむぎじけん, namamugijiken] (n) Namamugi Incident (Aug. 1862); Kanagawa Incident; Richardson Affair [Add to Longdo]
盛りそば;盛り蕎[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce [Add to Longdo]
[せいばく, seibaku] (n,vs) polished barley or wheat [Add to Longdo]
[ぜんばく, zenbaku] (adj-no) whole-wheat [Add to Longdo]
打っ掛け蕎[ぶっかけそば, bukkakesoba] (n) (uk) (See 掛け蕎) soba with broth poured over it [Add to Longdo]
[だばくじょう, dabakujou] (n) threshing floor; place for threshing wheat [Add to Longdo]
[おおむぎ, oomugi] (n) barley (Hordeum vulgare); (P) [Add to Longdo]
狸蕎[たぬきそば, tanukisoba] (n) soba with tempura batter [Add to Longdo]
中華そば;中華蕎[ちゅうかそば, chuukasoba] (n) Chinese buckwheat noodles; Chinese soba; ramen [Add to Longdo]
[どくむぎ;ドクムギ, dokumugi ; dokumugi] (n) (uk) darnel (Lolium temulentum) [Add to Longdo]
年越しそば;年越し蕎;年越蕎[としこしそば, toshikoshisoba] (n) (See 蕎・2) soba noodles eaten on New Year's Eve [Add to Longdo]
[むぎ, mugi] (n) wheat; barley; oat (oats); (P) [Add to Longdo]
の秋[むぎのあき, muginoaki] (n) wheat harvest [Add to Longdo]
わら;藁;[むぎわら;ばっかん(麦稈), mugiwara ; bakkan ( mugi kan )] (n) wheat straw; barley straw [Add to Longdo]
扱き[むぎこき, mugikoki] (n,vs) wheat threshing [Add to Longdo]
[ばくか, bakuka] (n) price of wheat [Add to Longdo]
[ばくが, bakuga] (n,adj-no) malt; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Americans eat lots of wheat, rye and other grains.アメリカは小・オート・ライや他の穀物を食べる。
When will you harvest your wheat?いつ小の取り入れをするのですか。
Canada produces good wheat.カナダは良質の小を生産する。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料を加える前にバターと小粉を混ぜて下さい。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小粉、砂糖、卵が必要だ。
This wheat will made be into flour.この小は粉にされる。
The farmer regretted having wasted some wheat.その農民は小を無駄にしたことを後悔した。
The farmer sowed his field with wheat.その農民は畑にの種をまいた。
How much wheat does each field yield?それぞれの畑はどのくらいの小を産出しますか。
Bread is made from flour.パンは小粉で作られる。
Bread is made from flour, water, and often yeast.パンは小粉と水と、それにしばしばイーストを加えてから作られる。
Beer is brewed from malt.ビールは芽から醸造される。
They filled them with straw to make them round and hard.ボールを丸く、そして堅くするためにわらをいっぱいに詰め込んでいました。
Having run the race, Jane had two glasses of barley tea.競争の後に、ジェーンは茶を2杯のみました。
Can you tell wheat from barley?君は大と小の区別ができますか。 [M]
The buildings are filled with bags of wheat.建物は小の袋で一杯です。
The wheat is coming very well this year.今年は小がよく育っている。
We import flour from America.私たちはアメリカから小粉を輸入している。
It happens that we have two copies of Catcher in the Rye.私たちはたまたま「ライ畑でつかまえて」を2冊持っている。
We grind wheat into flour.私たちは小をひいて粉にする。
I am very much attached to this old straw hat.私はこの古い藁帽子にとても愛着がある。
I was browned to a nice tan.私はこんがりと小色に日焼けした。
Because of the poor harvest, wheat prices have gone up in the last six months.収穫高が少なかったため、小の値段が、ここ6か月で値上がりした。
Seed the fields with wheat.の種を畑に撒く。
A ban wheat imports was enacted.の輸入禁止が法律で規定された。
The wheat is ready for harvest.はもう収穫できる。
You can make a cake with flour and milk and an egg.粉とミルクと卵でケーキは作れる。
Flour is sold by the pound.粉は1ポンド単位で売られる。
Flour is the main ingredient in cakes.粉はケーキの主な材料だ。
Flour is made into bread.粉はパンになる。
Flour is made from wheat.粉は小から作られる。
The warm sunlight is full upon the green wheat field.青い畑には暖かい陽光が満ちている。
The unprecedented drought did severe damage to the wheat harvest.前例のない干ばつが小の収穫に甚大な被害をもたらした。
Can you tell barley from wheat at first sight?と小を一目見て見分けられますか。
Barley is our main product.は我国の主産物である。
Farmers sow grain seeds in spring.農家の人は春に小の種まきをする。
A farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.農家の男の子が、小を乗せた小型トラックを過って横転させてしまった。
His family had been wheat farmers.彼の家族は小農家だった。
He bought flour and oil in quantity.彼はたくさんの小粉と油を買い込んだ。
They grind wheat into flour.彼らは小を引いて粉にする。
They eat half the world's wheat.彼らは世界の小の半分を食べる。
She bought flour and oil in quantity.彼女は小粉と油を大量に買い込んだ。
About two million pounds of flour are exported annually.毎年200万ポンドの小粉が輸出された。
The wheat crop bears a good harvest every year.毎年小は豊作だ。
About two million pounds of wheat were exported annually.毎年約200万ポンドの小が輸出された。
Noodles are usually made from wheat.麺はふつう小粉から作られる。
As far as the eye could reach, nothing was to be seen but a field of wheat.目の届く限り、畑以外は何も見えなかった。
Soba is made of buckwheat flour, and udon and kishimen are made of plain wheat flour.そばはそば粉から、うどんやきしめんは普通の小粉からできてるの。
Beer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.ビールは芽の含有量によって課税されるから、発泡酒の方が安いんだよ。
Roux is made while cooking flour and butter together.ルーは、バターと小粉を炒めながら作ります。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おおむぎ, oomugi] Gerste [Add to Longdo]
[こむぎ, komugi] Weizen [Add to Longdo]
[むぎ, mugi] Weizen, Gerste, Roggen, Hafer [Add to Longdo]
ワラ[むぎわら, mugiwara] (Weizen)Stroh [Add to Longdo]
[むぎばたけ, mugibatake] Weizenfeld, Getreidefeld [Add to Longdo]
[ばくが, bakuga] -Malz [Add to Longdo]
[むぎちゃ, mugicha] Gerstentee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top