ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*麥*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -麥-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麴, qū, ㄑㄩ] yeast; to leaven; surname
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  匊 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 6204
[麥, mài, ㄇㄞˋ] wheat, barley, oats
Radical: , Decomposition:   來 [lái, ㄌㄞˊ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Grains 來 ready to be harvested 夂; compare 麦, Rank: 6665
[麯, qū, ㄑㄩ] yeast, leaven
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  曲 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 7750
[麩, fū, ㄈㄨ] bran
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  夫 [, ㄈㄨ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 9703
[麵, miàn, ㄇㄧㄢˋ] face; surface, side; plane, dimension
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  面 [miàn, ㄇㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] face, Rank: 9704
[嘜, mà, ㄇㄚˋ] mark
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  麥 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mài, ㄇㄞˋ, / ] wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac-, #3,883 [Add to Longdo]
小麦[xiǎo mài, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] wheat, #5,821 [Add to Longdo]
麦当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
丹麦[Dān mài, ㄉㄢ ㄇㄞˋ, / ] Denmark, #9,234 [Add to Longdo]
麦克风[mài kè fēng, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄈㄥ, / ] microphone (loan word), #18,972 [Add to Longdo]
大麦[dà mài, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] barley, #18,979 [Add to Longdo]
燕麦[yàn mài, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] oat, #23,640 [Add to Longdo]
喀麦隆[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
麦子[mài zi, ㄇㄞˋ ㄗ˙, / ] wheat, #24,466 [Add to Longdo]
麦片[mài piàn, ㄇㄞˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] oatmeal; rolled oats, #29,436 [Add to Longdo]
麦芽[mài yá, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ, / ] malt, #32,502 [Add to Longdo]
麦克[mài kè, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] Mike (a person's name), #34,753 [Add to Longdo]
麦德龙[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Metro supermarket chain (originally German), #35,635 [Add to Longdo]
荞麦[qiáo mài, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄞˋ, / ] buckwheat, #36,852 [Add to Longdo]
麦克阿瑟[Mài kè ā sè, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄚ ㄙㄜˋ, / ] General Douglas Macarthur (1880-1964), US commander in chief during WW2 and in Korea; sacked in 1951 by President Truman for exceeding orders in the Korean war, #38,450 [Add to Longdo]
麦加[Mài jiā, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄚ, / ] Mecca (the holiest city of Islam), #46,132 [Add to Longdo]
麦芽糖[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, / ] maltose (sweet syrup), #50,617 [Add to Longdo]
麦肯锡[mài kěn xī, ㄇㄞˋ ㄎㄣˇ ㄒㄧ, / ] MacKenzie; McKinsey, #57,982 [Add to Longdo]
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, / ] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890, #60,091 [Add to Longdo]
麦哲伦[Mài zhé lún, ㄇㄞˋ ㄓㄜˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Magellan (1480-1521), Portuguese explorer, #66,233 [Add to Longdo]
麦凯恩[Mài kǎi ēn, ㄇㄞˋ ㄎㄞˇ ㄣ, / ] McCain (name); John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona from 1987, #69,876 [Add to Longdo]
麦纳麦[Mài nà mài, ㄇㄞˋ ㄋㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] Manama (capital city of Bahrain), #84,407 [Add to Longdo]
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves, #85,183 [Add to Longdo]
麦道[Mài dào, ㄇㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] McDonnell Douglas (plane company), #90,031 [Add to Longdo]
麦乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, / ] malt milk extract, #94,613 [Add to Longdo]
麦德林[Mài dé lín, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] Medellin, Colombia (Second most important city of Colombia, South America), #111,701 [Add to Longdo]
麦地那[Mài dì nà, ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ, / ] Medina (Muslim holy city in Saudi Arabia), #113,938 [Add to Longdo]
麦盖提[Mài gě tí, ㄇㄞˋ ㄍㄜˇ ㄊㄧˊ, / ] (N) Maigaiti (place in Xinjiang), #143,499 [Add to Longdo]
麦克维[mài kè wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] (Timothy) McVeigh, #152,698 [Add to Longdo]
裸麦[luǒ mài, ㄌㄨㄛˇ ㄇㄞˋ, / ] rye, #203,988 [Add to Longdo]
不辨菽麦[bù biàn shū mài, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨ ㄇㄞˋ, / ] lit. cannot tell beans from wheat (成语 saw); fig. ignorant of practical matters, #711,981 [Add to Longdo]
大麦地[dà mài dì, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] place name in Ningxia with rock carving conjectured to be a stage in the development of Chinese characters [Add to Longdo]
春大麦[chūn dà mài, ㄔㄨㄣ ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] spring barley [Add to Longdo]
燕麦粥[yàn mài zhōu, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ, / ] oatmeal; porridge [Add to Longdo]
麦司卡林[mài sī kǎ lín, ㄇㄞˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] mescaline [Add to Longdo]
麦寮乡[Mài liáo xiāng, ㄇㄞˋ ㄌㄧㄠˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Mailiao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
麦科里[mài kē lǐ, ㄇㄞˋ ㄎㄜ ㄌㄧˇ, / ] (Mike) McCurry (White House spokesperson) [Add to Longdo]
麦耞[mài jiā, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄚ, / ] flail; to thresh (using a flail) [Add to Longdo]
麦酒[mài jiǔ, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] ale [Add to Longdo]
麦阿密[mài ā mì, ㄇㄞˋ ㄚ ㄇㄧˋ, / ] Miami [Add to Longdo]
麦霸[mài bà, ㄇㄞˋ ㄅㄚˋ, / ] person who monopolizes the mike at karaoke party (hegemon 霸 of the microphone 克風|麦克风) [Add to Longdo]
麦香堡[Mài xiāng bǎo, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄅㄠˇ, / ] Big Mac hamburger (Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繞;麦繞[ばくにょう, bakunyou] (n) kanji "wheat" radical [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top