ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*鹿*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 鹿, -鹿-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
鹿[こじか] (n) a fawn, a young deer

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
鹿[鹿, lù, ㄌㄨˋ] deer; surname
Radical: 鹿, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    ?  比 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A deer with an antlered head, two legs, and a tail, Rank: 2056
[麟, lín, ㄌㄧㄣˊ] female unicorn
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 2752
[麓, lù, ㄌㄨˋ] the base of a hill; foothill
Radical: 鹿, Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] forest, Rank: 3583
[漉, lù, ㄌㄨˋ] to filter, to strain; dripping, wet
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3658
[辘, lù, ㄌㄨˋ] windlass, pulley, capstan
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 3819
[麝, shè, ㄕㄜˋ] musk deer
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  射 [shè, ㄕㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 4053
[麋, mí, ㄇㄧˊ] elk; surname
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 4702
[麒, qí, ㄑㄧˊ] mythical unicorn
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 4703
[麂, jǐ, ㄐㄧˇ] a species of deer
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 4713
[鏖, áo, ㄠˊ] to fight to the death; to engage in a fierce battle
Radical: , Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4857
[麇, jūn, ㄐㄩㄣ] hornless deer; to collect; to band together
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 5947
[麈, zhǔ, ㄓㄨˇ] a species of deer
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  主 [zhǔ, ㄓㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 6586
[簏, lù, ㄌㄨˋ] box, basket
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 6684
[麗, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: 鹿, Decomposition:   丽 [, ㄌㄧˋ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] The antlers of a deer 鹿, Rank: 7345
[麃, páo, ㄆㄠˊ] to plow, to till
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Tracks 灬 left by a deer 鹿, Rank: 7558
[塵, chén, ㄔㄣˊ] cinders, ashes, dust, dirt
Radical: , Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Dust 土 kicked up by a fleeing deer 鹿
[廌, zhì, ㄓˋ] unicorn
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  豸 [zhì, ㄓˋ]
Etymology: [pictophonetic] deer
[慶, qìng, ㄑㄧㄥˋ] to congratulate, to celebrate
Radical: , Decomposition:     鹿 [, ㄌㄨˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To go to 夂 a celebration 心 in a house 广
[轆, lù, ㄌㄨˋ] windlass, pulley, capstan
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wheel

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹿[lù, ㄌㄨˋ, 鹿] deer, #6,787 [Add to Longdo]
鹿[xùn lù, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 鹿 / 鹿] reindeer, #27,953 [Add to Longdo]
长颈鹿[cháng jǐng lù, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄨˋ, 鹿 / 鹿] giraffe, #32,180 [Add to Longdo]
鹿[mí lù, ㄇㄧˊ ㄌㄨˋ, 鹿] elk, #38,628 [Add to Longdo]
梅花鹿[méi huā lù, ㄇㄟˊ ㄏㄨㄚ ㄌㄨˋ, 鹿] sika deer, #40,008 [Add to Longdo]
鹿特丹[Lù tè dān, ㄌㄨˋ ㄊㄜˋ ㄉㄢ, 鹿] Rotterdam (city in the Netherlands), #47,518 [Add to Longdo]
鹿[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, 鹿 / 鹿] red deer, #58,640 [Add to Longdo]
鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 鹿 / 鹿] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation, #76,185 [Add to Longdo]
鹿[Jù lù, ㄐㄩˋ ㄌㄨˋ, 鹿] (N) Julu (place in Hebei), #76,591 [Add to Longdo]
鹿儿岛[Lù ér dǎo, ㄌㄨˋ ㄦˊ ㄉㄠˇ, 鹿 / 鹿] Kagoshima, Japanese island of the south coast of Kyushu, #82,690 [Add to Longdo]
涿鹿[Zhuō lù, ㄓㄨㄛ ㄌㄨˋ, 涿鹿] (N) Zhuolu (place in Hebei), #88,747 [Add to Longdo]
鹿[Lù yì, ㄌㄨˋ ㄧˋ, 鹿] (N) Luyi (place in Henan), #110,992 [Add to Longdo]
鹿[Lù zhài, ㄌㄨˋ ㄓㄞˋ, 鹿] (N) Luzhai (place in Guangxi), #138,096 [Add to Longdo]
鹿[Huò lù, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨˋ, 鹿 / 鹿] (N) Huolu (place in Hebei), #251,874 [Add to Longdo]
鹿[Shā lù zhèn, ㄕㄚ ㄌㄨˋ ㄓㄣˋ, 鹿 / 鹿] (N) Shalu (town in Taiwan), #319,249 [Add to Longdo]
鹿港镇[Lù gǎng zhèn, ㄌㄨˋ ㄍㄤˇ ㄓㄣˋ, 鹿 / 鹿] (N) Lukang (town in Taiwan), #448,815 [Add to Longdo]
鹿[xióng lù, ㄒㄩㄥˊ ㄌㄨˋ, 鹿] buck; stag, #701,185 [Add to Longdo]
鹿野乡[Lù yě xiāng, ㄌㄨˋ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄤ, 鹿 / 鹿] (N) Luyeh (village in Taiwan), #1,046,821 [Add to Longdo]
鹿[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 鹿] moose [Add to Longdo]
鹿作马[zhǐ lù zuò mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 鹿 / 鹿] to take a deer and call it a horse (成语 saw); deliberate inversion of the truth [Add to Longdo]
鹿[mǔ lù, ㄇㄨˇ ㄌㄨˋ, 鹿] hart [Add to Longdo]
鹿[lù ròu, ㄌㄨˋ ㄖㄡˋ, 鹿] venison [Add to Longdo]
鹿草乡[Lù cǎo xiāng, ㄌㄨˋ ㄘㄠˇ ㄒㄧㄤ, 鹿 / 鹿] (N) Lutsao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
鹿谷乡[Lù gǔ xiāng, ㄌㄨˋ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ, 鹿 / 鹿] (N) Luku (village in Taiwan) [Add to Longdo]
鹿豹座[lù bào zuò, ㄌㄨˋ ㄅㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 鹿] Camelopardalis (constellation) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鹿[しか, shika] (n) กวาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase, vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า
鹿[こじか, kojika] (n) ลูกกวาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.) [Add to Longdo]
バカ貝;馬鹿貝;馬珂貝[バカがい(バカ貝);ばかがい(馬鹿貝;馬珂貝);バカガイ, baka gai ( baka kai ); bakagai ( baka kai ; uma ka kai ); bakagai] (n) (uk) Mactra chinensis (species of trough shell) [Add to Longdo]
ファロー鹿[ファローじか, faro-jika] (n) fallow deer [Add to Longdo]
ワープロ馬鹿[ワープロばか, wa-puro baka] (n) {comp} someone whose kanji-writing ability has suffered due to overreliance on the kana-to-kanji conversion systems used to input Japanese text on a computer [Add to Longdo]
案山子;鹿[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead [Add to Longdo]
屋久鹿[やくしか;ヤクシカ, yakushika ; yakushika] (n) (uk) Yakushima sika (Cervus nippon yakushimae) [Add to Longdo]
鹿;雄鹿[おじか;おしか;おか(ok), ojika ; oshika ; oka (ok)] (n) (See 牝鹿) buck (male deer) [Add to Longdo]
鹿[かじか, kajika] (n) (See 河鹿蛙) kajika frog (Buergeria buergeri) [Add to Longdo]
鹿蛙;金襖子[かじかがえる;カジカガエル, kajikagaeru ; kajikagaeru] (n) (uk) kajika frog (Buergeria buergeri) [Add to Longdo]
蝦夷鹿[えぞしか;エゾシカ, ezoshika ; ezoshika] (n) (uk) Hokkaido sika (deer) (Cervus nippon yesoensis); Yezo sika [Add to Longdo]
海驢;葦鹿;海馬[あしか;みち(海驢)(ok);アシカ, ashika ; michi ( umi ro )(ok); ashika] (n,adj-no) (uk) (See 海豹) eared seal (esp. the California sea lion, Zalophus californianus); sea lion [Add to Longdo]
学者馬鹿[がくしゃばか, gakushabaka] (n) scholar who knows but little of the ways of the world [Add to Longdo]
割り鹿の子[わりかのこ, warikanoko] (n) type of Japanese hairstyle for young women (late Edo period) [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
牛羚羊;牛氈鹿[うしかもしか, ushikamoshika] (n) gnu; wildebeest [Add to Longdo]
慶良間鹿[けらまじか;ケラマジカ, keramajika ; keramajika] (n) Kerama deer; Ryukyu sika (Cervus nippon keramae) [Add to Longdo]
鹿[くろかげ, kurokage] (n) dark bay (horse coat color) [Add to Longdo]
四つ目鹿[よつめじか;ヨツメジカ, yotsumejika ; yotsumejika] (n) (uk) (obsc) (See キョン) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
四月馬鹿;4月馬鹿[しがつばか, shigatsubaka] (n) (1) April fool; (2) April fool's day [Add to Longdo]
鹿[こじか, kojika] (n) fawn [Add to Longdo]
鹿[しか(P);かせぎ(ok);か(ok);ろく(ok), shika (P); kasegi (ok); ka (ok); roku (ok)] (n) deer (esp. the sika deer, Cervus nippon); (P) [Add to Longdo]
鹿;鹿[かのしし;しかにく, kanoshishi ; shikaniku] (n) (1) deer meat; (2) (かのしし only) (arch) (See 鹿・しか) deer [Add to Longdo]
鹿の角[しかのつの, shikanotsuno] (n) antler [Add to Longdo]
鹿の角切り[しかのつのきり, shikanotsunokiri] (n) Deer-Antler-Cutting Ceremony (held in Nara between late October and early November) [Add to Longdo]
鹿の子[かのこ, kanoko] (n) (1) (abbr) (See 鹿の子絞り) cloth dyed in a dappled pattern; (2) (abbr) (See 鹿の子斑) pattern of white spots; dapples; (3) (abbr) (See 鹿の子餅) mochi containing red bean paste; (4) (arch) (original meaning) (See 鹿・か) fawn [Add to Longdo]
鹿の子絞り;鹿の子絞;鹿子絞り(io)[かのこしぼり, kanokoshibori] (n) (See 鹿の子・1) cloth dyed in a dapple pattern [Add to Longdo]
鹿の子斑[かのこまだら, kanokomadara] (n) pattern of white spots; dapples [Add to Longdo]
鹿の子餅[かのこもち, kanokomochi] (n) (See 餅・もち,餡) mochi containing red bean paste [Add to Longdo]
鹿を追う者は山を見ず[しかをおうものはやまをみず, shikawooumonohayamawomizu] (exp) (id) You cannot see the wood for trees [Add to Longdo]
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens [Add to Longdo]
鹿火屋;蚊火屋[かびや;かひや, kabiya ; kahiya] (n) (arch) (meaning uncertain) hut where a fire was kept to keep deer, wild boars, etc. away from fields; hut where a mosquito-repelling fire was kept [Add to Longdo]
鹿[しかぎ;ししがき, shikagi ; shishigaki] (n) type of hedge to keep out wild boars and deer [Add to Longdo]
鹿[ろくさい, rokusai] (n) (obsc) abatis [Add to Longdo]
鹿[かこ;かご, kako ; kago] (n) (arch) deer; fawn [Add to Longdo]
鹿子の木[かごのき;カゴノキ, kagonoki ; kagonoki] (n) (uk) Litsea coreana (species of tree in the laurel family) [Add to Longdo]
鹿児島県[かごしまけん, kagoshimaken] (n) Kagoshima prefecture (Kyushu) [Add to Longdo]
鹿煎餅;鹿せんべい[しかせんべい, shikasenbei] (n) rice crackers for feeding the deer (in Nara) [Add to Longdo]
鹿[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
鹿爪らしい[しかつめらしい, shikatsumerashii] (adj-i) formal; solemn [Add to Longdo]
鹿島立ち[かしまだち, kashimadachi] (n,vs) (See 旅立ち,出立) to set upon a journey; to start travelling; to set off on a trip [Add to Longdo]
鹿[しかにく, shikaniku] (n) venison; deer meat [Add to Longdo]
鹿皮;鹿[しかがわ, shikagawa] (n,adj-no) deerskin [Add to Longdo]
鹿尾菜;羊栖菜[ひじき, hijiki] (n) hijiki (dark edible seaweed usu. sold in dried black strips; Hizikia fusiformis) [Add to Longdo]
鹿[かげ, kage] (n) (1) fawn colour; (2) fawn-colored horse [Add to Longdo]
鹿野苑[ろくやおん, rokuyaon] (n) Magadaava (where Buddha delivered his first sermon); The Deer Park [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
獣;猪;鹿[しし, shishi] (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [Add to Longdo]
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt [Add to Longdo]
小馬鹿[こばか, kobaka] (n) a fool [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー馬鹿言ってんじゃねー」農家は言った。
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の友達は馬鹿か何かか」と父親はたずねた。 [M]
It constantly appalls me how stupid he can be.あいつの馬鹿さ加減には、もう、あきれちゃうよ。
That fellow is a thorough fool.あいつは全くの馬鹿だ。
He is too dumb to fear danger.あいつは馬鹿だから、怖いもの知らずだ。
If you act like a fool, you must be treated as such.あなたが馬鹿者のように振る舞えば、馬鹿者として扱われる。
You ought to know better than to do such a thing.あなたはそのような馬鹿なことはしない筈だ。
Are you trying to make a fool of me?あなたは私を馬鹿にしようとしているのですか。
Don't call that student a fool.あの学生を馬鹿者呼ばわりするな。
I can't stand that silly woman.あの馬鹿な女には我慢できない。
A certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.ある戸別訪問のセールスマンがお人好しの老婦人を馬鹿にして大金を持ち逃げした。
Shame on you for getting so flustered. You looked ridiculous.あんなにおろおろしちゃって恥ずかしいったらありゃしない。馬鹿みたいだったわよ。 [F]
At your age you should know better.いい年してそんな馬鹿なまねよせ。
Hey! Don't be silly.おい、馬鹿な真似はよせ。
You are stupid, and so is he.おまえも馬鹿なら彼もそうだ。
You're only foolin' 'round with me.オレをとことん馬鹿にするつもりだろ。 [M]
Some of my classmate always make a fool of me.クラスの何人かがいつも私を馬鹿にする。
Between you and me, I think our boss is stupid.ここだけの話だが、私たちの上司は馬鹿だと思う。
It was foolish of him to do such a thing.こんなことをするとは彼は馬鹿なことをしたものだ。
He must be a fool to do such a thing.こんなことをするとは彼は馬鹿にちがいない。
You are an idiot to go out in this weather.こんな荒れ模様の日に外出するなんて君は馬鹿だよ。 [M]
Sally Palmer is not a woman to be trifled with.サリー・パーマーは馬鹿に出来ない女性だ。
Jane ran after the deer as fast as possible.ジェーンは一生懸命鹿を追いかけました。
John is admitted to be a fool.ジョンは馬鹿だと思われている。
If I had been able to speak English then, I would not have been made fun of.そのとき英語が話せていたら馬鹿にされなかっただろうに。
The guest was not ashamed of his silly conduct at all.その客は、自分の馬鹿な行為を恥ずかしいとはぜんぜん思わなかった。
The deer is three times as heavy as Jane.その鹿はジェーンの三倍重い。
The deer fell a prey to the lion.その鹿はライオンの餌食になった。
The boy is far from a fool.その少年は決して馬鹿などではない。
The boy made a fool of himself.その少年は馬鹿なまねをした。
The boy mocked his friend for being a coward.その男の子は友達を臆病者と言って馬鹿にした。
The man is too wise to do such things.その男はそのようなことをするほど馬鹿ではない。
It was foolish of him to trespass against the law.その法を犯したとは彼は馬鹿なことをしたものだ。
The train runs between Tokyo and Kagoshima.その列車は東京と鹿児島の間を走っている。
That's absolute nonsense!それは全く馬鹿げた話だ。
He is not such a fool but he knows it.それを知らないほど馬鹿ではない。
I was fool enough to do so.そんなことして私って馬鹿ですね、まったく。
She must be a fool to say so.そんなことを言うとは彼女は馬鹿に違いない。
You must be a fool to do such a thing.そんな事をするなんて君は馬鹿に違いない。 [M]
She must be a fool to say so.そんな事を言うとは彼女が馬鹿に違いない。
I would not have said such a nonsense.そんな馬鹿げたことは言わなっかっただろう。
That's impossible.そんな馬鹿な。
How can you say such a foolish thing.そんな馬鹿なのとは言うもんじゃないよ。
They must be crazy to believe such nonsense.そんな馬鹿な事を信じるなんて、彼らはどうかしてるに違いない。
It is no use arguing with such a foolish man.そんな馬鹿な奴と議論しても無駄だ。
What made you say a stupid thing like that.どうしてそんなに馬鹿なことを言ったの?
How can you say such a silly thing?どうしてそんな馬鹿な事が言えるんですか。
Why did you say such a stupid thing?どうしてそんな馬鹿な事を言ったの?
Tom knows better than to fight with you.トムは君とけんかをするほど馬鹿ではない。 [M]
Why did you do such a foolish thing at the risk of your life?なぜ生命の危険をおかしてそんな馬鹿なことをしたのだ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top