ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*饰*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -饰-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饰, shì, ㄕˋ] to decorate, to adorn; ornament
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]    ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 1604

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to decorate; decoration; decorative; ornamental, #3,587 [Add to Longdo]
[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, / ] dress and adornment; trappings, #6,471 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to conceal a fault; to gloss over, #7,883 [Add to Longdo]
[shì yǎn, ㄕˋ ㄧㄢˇ, / ] to act; to play a part, #9,404 [Add to Longdo]
[shì pǐn, ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament; item of jewelry; accessory, #9,448 [Add to Longdo]
[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]
[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] to decorate; to adorn; to do up; (grammar) to modify, #12,298 [Add to Longdo]
[pèi shì, ㄆㄟˋ ㄕˋ, / ] ornament (jewelry, accoutrements etc); decorations, #19,350 [Add to Longdo]
[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament, #22,998 [Add to Longdo]
[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ, / ] decorations; jewelry, #26,023 [Add to Longdo]
[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] decorative motif; figure, #40,715 [Add to Longdo]
[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ, / ] gold ornaments, #41,547 [Add to Longdo]
[yī shì, ㄧ ㄕˋ, / ] clothes and ornaments, #54,738 [Add to Longdo]
[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] ornamental facing; veneer, #55,821 [Add to Longdo]
[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ, / ] floral decoration; ornament; floral pattern, #78,778 [Add to Longdo]
[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over, #91,959 [Add to Longdo]
[rùn shì, ㄖㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] to adorn; to embellish, #111,017 [Add to Longdo]
[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, / ] excuse; pretext, #112,913 [Add to Longdo]
[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to dress up, #122,102 [Add to Longdo]
[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] faked decoration, #137,351 [Add to Longdo]
[yǐn shì, ㄧㄣˇ ㄕˋ, / ] a cover-up, #442,140 [Add to Longdo]
[suì shì, ㄙㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] tassel [Add to Longdo]
[chuāng shì, ㄔㄨㄤ ㄕˋ, / ] window decoration [Add to Longdo]
[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] decorate; decoration [Add to Longdo]
[yuán shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] fringe [Add to Longdo]
[zhuāng shì wù, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄨˋ, / ] ornament; ornamentation [Add to Longdo]
[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, / ] kerchief as head ornament [Add to Longdo]
[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, / ] sash; streamer [Add to Longdo]
[shì biān, ㄕˋ ㄅㄧㄢ, / ] ornamental border [Add to Longdo]
[shì dìng, ㄕˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] stud [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top