ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*韦*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -韦-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[围, wéi, ㄨㄟˊ] to surround, to encircle, to corral
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 576
[伟, wěi, ㄨㄟˇ] great, imposing; extraordinary
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1107
[违, wéi, ㄨㄟˊ] to violate, to disobey, to defy; to separate from
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1184
[韩, hán, ㄏㄢˊ] Korea, especially South Korea; surname
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: -, Rank: 1221
[韦, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: , Decomposition:   三 [sān, ㄙㄢ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 1667
[纬, wěi, ㄨㄟˇ] warp and woof; lines of latitude
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2697
[讳, huì, ㄏㄨㄟˋ] taboo; to shun, to conceal, to avoid mentioning
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2912
[韧, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: , Decomposition:   韦 [wéi, ㄨㄟˊ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3137
[苇, wěi, ㄨㄟˇ] reed
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 3233
[韬, tāo, ㄊㄠ] sheath, scabbard, bow case
Radical: , Decomposition:   韦 [wéi, ㄨㄟˊ]  舀 [yǎo, ㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3652
[闱, wéi, ㄨㄟˊ] gate, door; living quarters
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4575
[炜, wěi, ㄨㄟˇ] brilliant, glowing, red
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 4864
[玮, wěi, ㄨㄟˇ] a type of red jade; rare, valuable
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 5058
[韪, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] right, Rank: 5229
[韫, yùn, ㄩㄣˋ] to contain; to hide, to conceal
Radical: , Decomposition:   韦 [wéi, ㄨㄟˊ]  昷 [wēn, ㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 5668
[帏, wéi, ㄨㄟˊ] a curtain that forms a wall
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 5809
[祎, yī, ] excellent, rare; beautiful, fine
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6124

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] soft leather; surname Wei, #11,255 [Add to Longdo]
[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber, #16,554 [Add to Longdo]
[Chá wéi si, ㄔㄚˊ ㄨㄟˊ ㄙ˙, / ] Chavez, Spanish name, #19,403 [Add to Longdo]
津巴布[Jīn bā bù wéi, ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Zimbabwe, #29,595 [Add to Longdo]
吕不[Lǚ Bù wéi, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Lü Buwei (-235 BC), merchant and politician in Qin kingdom, financial sponsor (and in fiction father) of King Ying Zhen 嬴政, who subsequently became the first emperor, #34,780 [Add to Longdo]
梅德杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008, #60,645 [Add to Longdo]
麦克斯[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves, #85,183 [Add to Longdo]
[Wéi dá, ㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, / ] François Viète (1540-1603), French mathematician who introduced notation of algebra, #130,134 [Add to Longdo]
尔瓦[Wéi ěr wǎ, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ, / ] Huelva, Spain, #160,187 [Add to Longdo]
[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, / ] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist, #184,994 [Add to Longdo]
格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳, #243,464 [Add to Longdo]
[Wéi kē, ㄨㄟˊ ㄎㄜ, / ] Waco, #249,625 [Add to Longdo]
慕庭[Wéi Mù tíng, ㄨㄟˊ ㄇㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] Clarence Martin Wilbur (1908-1997), US Sinologist and Professor of Columbia University, #284,822 [Add to Longdo]
里诺[sài wéi lǐ nuò, ㄙㄞˋ ㄨㄟˊ ㄌㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] [Jean-Michel] Severino [World Bank vice-president, East Asia and Pacific], #697,061 [Add to Longdo]
热尔[Rè ěr wéi, ㄖㄜˋ ㄦˇ ㄨㄟˊ, / ] Gervais (name); Paul Gervais (1816-1879), French geologist, #990,912 [Add to Longdo]
基拉[Kī lā wéi è, ㄎㄧ ㄌㄚ ㄨㄟˊ ㄜˋ, / ] Kilauea, Hawaii, the world's most active volcano [Add to Longdo]
莫哈沙漠[Mò hā wéi shā mò, ㄇㄛˋ ㄏㄚ ㄨㄟˊ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Mojave Desert [Add to Longdo]
应物[Wéi Yìng wù, ㄨㄟˊ ㄧㄥˋ ㄨˋ, / ] Wei Yinwu (737-792), Tang dynasty poet [Add to Longdo]
斯卡[Wéi sī kǎ, ㄨㄟˊ ㄙ ㄎㄚˇ, / ] Uesca or Huesca, Spain [Add to Longdo]
氏拼法[Wéi shì pīn fǎ, ㄨㄟˊ ㄕˋ ㄆㄧㄣ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
尔弗雷兹[Wéi ěr fú léi zi, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄗ˙, / ] (George) Wehrfritz (Beijing bureau chief of Newsweek) [Add to Longdo]
驮菩薩[Wéi tuó Pú sà, ㄨㄟˊ ㄊㄨㄛˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Skanda, the general or guardian Bodhisattva [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top