ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*電*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -電-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[電, diàn, ㄉㄧㄢˋ] electricity; electric; lightning
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A thunderbolt 电 cast by a storm cloud 雨, Rank: 6381

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] electric; electricity; electrical, #333 [Add to Longdo]
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
电影[diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] movie; film, #636 [Add to Longdo]
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
电脑[diàn nǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] computer, #937 [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
打电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
电力[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity, #2,543 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
电器[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] (electrical) appliance; device, #4,383 [Add to Longdo]
电视台[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station, #4,630 [Add to Longdo]
电梯[diàn tī, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧ, / ] elevator, #5,422 [Add to Longdo]
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity, #5,933 [Add to Longdo]
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity, #6,311 [Add to Longdo]
电动[diàn dòng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] electric powered, #6,463 [Add to Longdo]
电源[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] electric power source, #6,481 [Add to Longdo]
中央电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), #6,768 [Add to Longdo]
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television), #6,768 [Add to Longdo]
彩电[cǎi diàn, ㄘㄞˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] color TV, #7,030 [Add to Longdo]
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] transmitter-receiver; broadcasting station, #7,439 [Add to Longdo]
电视机[diàn shì jī, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ, / ] television (set), #7,678 [Add to Longdo]
水电[shuǐ diàn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] hydroelectric power, #7,751 [Add to Longdo]
电影节[diàn yǐng jié, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] film festival, #8,009 [Add to Longdo]
广电[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播視總局|广播电影电视总局, #8,097 [Add to Longdo]
外电[wài diàn, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] reports from foreign (non-Chinese) news agencies, #8,371 [Add to Longdo]
电路[diàn lù, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] (electric) circuit, #8,640 [Add to Longdo]
闪电[shǎn diàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] lightning, #8,671 [Add to Longdo]
致电[zhì diàn, ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] to phone; to telegram, #8,731 [Add to Longdo]
充电[chōng diàn, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] to recharge batteries; fig. to rest and recuperate, #8,984 [Add to Longdo]
电影院[diàn yǐng yuàn, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, / ] cinema; movie theater, #9,025 [Add to Longdo]
电压[diàn yā, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ, / ] voltage, #9,078 [Add to Longdo]
停电[tíng diàn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] power cut, #9,435 [Add to Longdo]
电流[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]
电气[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] electric, #9,534 [Add to Longdo]
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
电机[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] electrical machinery, #10,320 [Add to Longdo]
电缆[diàn lǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, / ] (electric) cable, #10,564 [Add to Longdo]
电价[diàn jià, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price of electricity, #10,818 [Add to Longdo]
心电图[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electrocardiogram, #11,023 [Add to Longdo]
电视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] television program, #11,052 [Add to Longdo]
电厂[diàn chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] electric power plant, #11,225 [Add to Longdo]
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 线 / ] cable television, #11,346 [Add to Longdo]
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
电线[diàn xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wire, #12,070 [Add to Longdo]
电站[diàn zhàn, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] a power station; an electricity generating plant, #12,614 [Add to Longdo]
电报[diàn bào, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] telegram; cable; telegraph, #13,429 [Add to Longdo]
电磁[diàn cí, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] electromagnetic, #13,519 [Add to Longdo]
电讯[diàn xùn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] telecommunications; telecom, #13,567 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ
携帯[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่
[rouden] ไฟรั่ว
[はつでん, hatsuden] (n) การผลิตกระแสไฟฟ้า
[そうでんせん, soudensen] (n) สายส่งไฟฟ้า
[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า
[でんどう, dendou] (n) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า
化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
[でんたく, dentaku] (n) เครื่องคิดเลข
[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า
圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
[でんぽう, denpou] (n) โทรเลข
[でんし, denshi] (n) อิเล็คตรอน
子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
[でんき, denki] (n) ไฟฟ้า
[でんぱ, denpa] (n) คลื่นวิทยุ
[でんりゅう, denryuu] (n) กระแสไฟฟ้า
[でんとう, dentou] (n) หลอดไฟ (ไฟฟ้า)
[でんきゅう, denkyuu] (n) หลอดไฟ
磁波[でんじは, denjiha] (n) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
[でんわ, denwa] (n) โทรศัพท์
[でんしゃ, densha] (n) รถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
携帯[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์มือถือ
[はつでんき, hatsudenki] (n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
[はつでんしょ, hatsudensho] (n) โรงไฟฟ้า
信為替[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) วิศวกรรมไฟฟ้า
子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
[へんでんしょ, hendensho] สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
磁弁[でんじべん, denjiben] (n) Solenoid valve
気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
[でんき, denki, denki , denki] (n) ไฟฟ้า แสงสว่าง
[でんわ, denwa, denwa , denwa] (n) เครื่องโทรศัพท์, โทรศัพท์
[でんしゃ, densha, densha , densha] (n) รถไฟฟ้า
[どうでんせい, doudensei] n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,
話番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์
子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, See also: R. electron microscope

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)
[かでん, kaden] TH: เครื่องใช้ไฟฟ้า  EN: consumer electronics
[でんし, denshi] TH: อิเล็กทรอนิก  EN: electronics
気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน  EN: University of Electro-Communication
[でんりゅう, denryuu] TH: กระแสไฟฟ้า  EN: electric current

Japanese-English: EDICT Dictionary
IP[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
いたずら話;悪戯[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
いのちの[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
ちんちん[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ろ紙気泳動;濾紙気泳動[ろしでんきえいどう, roshidenkieidou] (n) paper electrophoresis [Add to Longdo]
アーク放[アークほうでん, a-ku houden] (n) arc discharge [Add to Longdo]
アドオン[アドオンでんわ, adoon denwa] (n) add-on telephone [Add to Longdo]
アモルファス太陽[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アルカリ乾[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery [Add to Longdo]
イタ[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら話) prank call; nuisance call [Add to Longdo]
インターネット[インターネットでんわ, inta-netto denwa] (n) (1) {comp} (See IP話) Internet telephony; (2) Internet telephone [Add to Longdo]
オール[オールでんか, o-ru denka] (adj-no) all-electric (e.g. heating) [Add to Longdo]
カドミウム標準[カドミウムひょうじゅんでんち, kadomiumu hyoujundenchi] (n) cadmium standard cell [Add to Longdo]
ガス放ディスプレイ[ガスほうでんディスプレイ, gasu houden deisupurei] (n) {comp} gas-discharge display [Add to Longdo]
グロー放[グローほうでん, guro-houden] (n) glow discharge [Add to Longdo]
グロー放発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]
コードレス[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] (n) cordless phone [Add to Longdo]
コロナ放[コロナほうでん, korona houden] (n) corona discharge [Add to Longdo]
スイッチング[スイッチングでんげん, suicchingu dengen] (n) {comp} switching regulator [Add to Longdo]
セル式[セルしきでんわ, seru shikidenwa] (n) {comp} cellular phone [Add to Longdo]
タングステン[タングステンでんきゅう, tangusuten denkyuu] (n) tungsten lamp; tungsten bulb [Add to Longdo]
テレビ[テレビでんわ, terebi denwa] (n) visual telephone; screen-phone [Add to Longdo]
ディーゼル気車[ディーゼルでんきしゃ, dei-zeru denkisha] (n) diesel electric car [Add to Longdo]
デコ[デコでん, deko den] (n) (See 姫) decorated cell phone [Add to Longdo]
ニッカド[ニッカドでんち, nikkado denchi] (n) {comp} NiCad battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケル水素[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]
ハロゲン[ハロゲンでんきゅう, harogen denkyuu] (n) tungsten halogen lamp [Add to Longdo]
バックアップ[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
ピエゾ[ピエゾでんき, piezo denki] (n) (See 圧気) piezoelectricity [Add to Longdo]
フロンティア子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
プリペイド式携帯[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone [Add to Longdo]
プレート[プレートでんりゅう, pure-to denryuu] (n) plate current [Add to Longdo]
ペーパー[ペーパーでんち, pe-pa-denchi] (n) paper cell [Add to Longdo]
ボタン[ボタンでんち, botan denchi] (n) button battery; watch battery; button cell [Add to Longdo]
ボルタの[ボルタのでんち, boruta nodenchi] (n) voltaic cell [Add to Longdo]
ボルタ[ボルタでんち, boruta denchi] (n) voltaic cell [Add to Longdo]
マンガン乾[マンガンかんでんち, mangan kandenchi] (n) manganese dry cell [Add to Longdo]
モバイル[モバイルでんわ, mobairu denwa] (n) {comp} mobile telephone [Add to Longdo]
リチウムイオン[リチウムイオンでんち, richiumuion denchi] (n) {comp} lithium-ion battery [Add to Longdo]
リチウムポリマー[リチウムポリマーでんち, richiumuporima-denchi] (n) {comp} lithium polymer battery [Add to Longdo]
リチウム[リチウムでんち, richiumu denchi] (n) lithium battery [Add to Longdo]
π[パイでんし, pai denshi] (n) pi electron [Add to Longdo]
σ[シグマでんし, shiguma denshi] (n) sigma electron [Add to Longdo]
[あつでん, atsuden] (n,adj-no) {comp} piezoelectric [Add to Longdo]
[あつでんき, atsudenki] (n) piezoelectricity [Add to Longdo]
効果[あつでんこうか, atsudenkouka] (n) piezoelectric effect [Add to Longdo]
振動子[あつでんしんどうし, atsudenshindoushi] (n) piezoelectric vibrator [Add to Longdo]
異方導フィルム[いほうどうでんフィルム, ihoudouden firumu] (n) oriented conduction film [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が話したのは・・・」
"May I use the phone?" "Please feel free."「お話をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この話をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次第、こちらがお話させましょうか」「お願いします」
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の話が1分以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.車は9時出発だよ」「心配するな。間に合うさ」
"The phone is ringing." "I'll get it."話が鳴っているよ」「私が出ます」
"May I use your telephone?" "By all means."話をお借りしてもいいですか」「どうぞどうぞ」
"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."話を使わせてもらってもいいですか」「ええ、どうぞ」
Can I make a phone call for ten yen?10円で話がかけられますか。
Don't call me up after ten o'clock.10時過ぎには話をしないで下さい。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの車を乗り過ごしてしまいます。
I'm going to take the 10:30 train.10時半の車に乗ります。
Did you receive my e-mail of January 10?1月10日付の子メールを受け取りましたか。
I will call you in an hour.1時間したら話します。
I'll call you up again in an hour.1時間後にまたお話します。
The man who telephoned an hour ago was Frank.1時間前に話して来た男の人はフランクでした。
I will call you within a week.1週間以内に話します。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽力を利用するのは困難である。
Call me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.2、3日おきに話して、そうすればもしなにか起きても連絡が保てるから。
I will call back in twenty minutes.20分たったらこちらから話をします。
Can I call you back in twenty minutes?20分後に話を掛け直してもいいですか。
Call her up at three.3時に彼女に話しなさい。
Call me at four; I must take the first train.4時に起こしてください、一番車に乗らなければならないんです。
Would you please call me up at five o'clock?5時にお話下さいませんか。
I'll call you around five o'clock.5時頃あなたに話しましょう。
Please call me at about 7:30.7時30分ごろに話をください。
Please call me up between seven and eight.7時から8時の間に話してください。
I'll call you at seven.7時に話します。
I missed the 7:00 train.7時発の車に乗り遅れた。
Is it cheaper to call after 9:00?9時以降に話した方が安いですか。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の車に乗れば、何時に秋田につきますか。
Call up is a phrase that means telephone.Call upは話をかけるという意味の成句です。
People are buying iMacs the same way they buy household appliances.i−Macは、家製品みたいな感覚で買われてるんだろうね。
Oh, the lights went out.あ、停だ。
Oh, the train is being delayed.ああ。車が遅れている。
Bastard hung up on me.あいつは話の途中で話を切りやがった。
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.アカウント既にあるならば、システムであり、あなたの会計で、子メールを送って、受けることができる。
I'll get in touch with you by phone tomorrow.あした話でご連絡いたします。
Oh, the phone's ringing. It must be Machiko.あっ、話だわ。きっと真知子でしょう。 [F]
Please call me at my hotel later.あとでホテルに話を下さい。
I'll call him back later.あとでまた、彼に話します。
I'll call you later.あとで話をします。
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.あなたからご連絡がないので、1月10日付であなた宛に出した子メールは着いたのだろうかと思っています。
It's a better line than when you used to call me from the university.あなたが大学から話してきたときより、よく聞こえるわ。 [F]
I was taking a bath when you called me.あなたが話したとき、私はお風呂に入っていたのです。
I was disappointed that you didn't call.あなたが話をしてくれなかったのでがっかりした。
Please phone me when you have settled down.あなたが落ち着いたら話をしてください。
You are wanted on the phone. It is from Tom.あなたに話ですよ。トムからですよ。
You were so late coming that I was just about to telephone you.あなたのいらっしゃるのがあまり遅いので、今話をするところでした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードレス[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
セル式[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
テレビ[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
ニッカド[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
モバイル[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone [Add to Longdo]
[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no) [Add to Longdo]
欧州気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
簡易型携帯[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
基本話サービス[きほんでんわサービス, kihondenwa sa-bisu] basic telephone service [Add to Longdo]
急速充[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]
[きゅうでんせん, kyuudensen] feeder [Add to Longdo]
携帯[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]
固定[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone [Add to Longdo]
公衆話網[こうしゅうでんわもう, koushuudenwamou] public telephone network [Add to Longdo]
構内話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
国際気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際気通信連合気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
最大許容正規過[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
最大正規[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
最大同相[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage [Add to Longdo]
作動圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator [Add to Longdo]
自動圧切替[じどうでなつきりかえ, jidoudenatsukirikae] Automatic Line Switching [Add to Longdo]
写真[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
商用源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
消費[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]
冗長[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
世界気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
正規[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]
プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter [Add to Longdo]
印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] electrostatic printer [Add to Longdo]
気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
気放[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
気防止シート[せいでんきぼうしシート, seidenkiboushi shi-to] antistatic mat [Add to Longdo]
記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] electrostatic storage [Add to Longdo]
作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter [Add to Longdo]
容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]
機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility) [Add to Longdo]
地域ベル話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
地域話サービス[ちいきでんわサービス, chiikidenwa sa-bisu] local telephone service [Add to Longdo]
地域話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]
長距離話会社[ちょうきょりでんわがいしゃ, choukyoridenwagaisha] long distance telephone company [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
公衆[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] oeffentliches_Telefon [Add to Longdo]
原子力発[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
[こくでん, kokuden] die_elektrische_Staatsbahn [Add to Longdo]
[がいでん, gaiden] Telegramm_aus_dem_Ausland [Add to Longdo]
[ちょうでん, chouden] Beileidstelegramm [Add to Longdo]
快速[かいそくでんしゃ, kaisokudensha] Schnellzug [Add to Longdo]
懐中[かいちゅうでんとう, kaichuudentou] Taschenlampe [Add to Longdo]
[ろうでん, rouden] Stromverlust, Kurzschluss [Add to Longdo]
[はつでん, hatsuden] Stromerzeugung [Add to Longdo]
[しゅくでん, shukuden] Glueckwunschtelegramm [Add to Longdo]
[ちくでんち, chikudenchi] Akkumulator [Add to Longdo]
[ちくでん, chikuden] durchbrennen, sich_aus_dem_Staub_machen [Add to Longdo]
[でん, den] ELEKTRIZITAET [Add to Longdo]
[でん, den] Elektrizitaet [Add to Longdo]
[でんこう, denkou] Blitz(strahl) [Add to Longdo]
[でんりょく, denryoku] elektrische_Kraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
[でんたく, dentaku] Taschenrechner [Add to Longdo]
[でんぽう, denpou] Telegramm [Add to Longdo]
[でんし, denshi] Elektron [Add to Longdo]
[でんちゅう, denchuu] Telegrafenmast [Add to Longdo]
[でんき, denki] Elektrizitaet [Add to Longdo]
[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]
[でんぱ, denpa] elektrische_Welle [Add to Longdo]
[でんとう, dentou] elektrisches_Licht, Lampe [Add to Longdo]
[でんきゅう, denkyuu] Gluehbirne [Add to Longdo]
磁石[でんじしゃく, denjishaku] Elektromagnet [Add to Longdo]
[でんわ, denwa] Telefon [Add to Longdo]
話帳[でんわちょう, denwachou] Telefonbuch [Add to Longdo]
[でんしゃ, densha] (elektrischer) Zug [Add to Longdo]
車賃[でんしゃちん, denshachin] Fahrgeld [Add to Longdo]
[でんれい, denrei] (elektrische) Klingel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top