ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*阵*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -阵-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[阵, zhèn, ㄓㄣˋ] row, column; ranks, troop formation
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A formation 阝of soldiers 车, Rank: 788

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal, #2,547 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]
[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] troop arrangement, #4,443 [Add to Longdo]
[zhèn dì, ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] position; front, #6,743 [Add to Longdo]
[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]
[zhèn yíng, ㄓㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] group of people; camp; faction; sides in a dispute, #8,297 [Add to Longdo]
[yī zhèn zǐ, ㄧ ㄓㄣˋ ㄗˇ, / ] a period of time; a spell, #11,941 [Add to Longdo]
[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] shower, #12,988 [Add to Longdo]
[shàng zhèn, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ, / ] to go into battle, #13,320 [Add to Longdo]
[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, / ] array; matrix (math.), #16,555 [Add to Longdo]
[zhèn wáng, ㄓㄣˋ ㄨㄤˊ, / ] die in battle, #18,524 [Add to Longdo]
线[zhèn xiàn, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] a front (i.e. militant group), #20,143 [Add to Longdo]
[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] thunder shower, #23,354 [Add to Longdo]
[zhèn fēng, ㄓㄣˋ ㄈㄥ, / ] gust, #26,539 [Add to Longdo]
[fāng zhèn, ㄈㄤ ㄓㄣˋ, / ] matrix (rectangular array of numbers), #26,776 [Add to Longdo]
[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] labor pains, #29,326 [Add to Longdo]
[lín zhèn, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄣˋ, / ] to prepare for battle, #39,904 [Add to Longdo]
人民线[rén mín zhèn xiàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] popular front, #78,735 [Add to Longdo]
[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, / ] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest, #81,635 [Add to Longdo]
转移[zhuǎn yí zhèn dì, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] to move one's base (of operations); to reposition; to relocate, #82,534 [Add to Longdo]
八卦[bā guà zhèn, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] lit. battle plan based on the eight trigrams (in legend); fig. a clever plan; a fiendishly complicated predicament, #84,018 [Add to Longdo]
摆龙门[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, / ] chat; gossip; spin a yarn, #85,766 [Add to Longdo]
迷魂[mí hún zhèn, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄓㄣˋ, / ] stratagem to trap sb; to bewitch and trap, #86,076 [Add to Longdo]
巨石[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ, / ] giant stone arrangement; Stonehenge, #86,726 [Add to Longdo]
[mí zhèn, ㄇㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] maze, #91,343 [Add to Longdo]
亡者[zhèn wáng zhě, ㄓㄣˋ ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, / ] people killed in battle, #92,505 [Add to Longdo]
[jūn zhèn, ㄐㄩㄣ ㄓㄣˋ, / ] battle formation, #423,907 [Add to Longdo]
杀敌[shàng zhèn shā dí, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ ㄕㄚ ㄉㄧˊ, / ] to go into battle and kill the enemy; to fight [Add to Longdo]
[dí zhèn, ㄉㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] the enemy ranks [Add to Longdo]
桑地诺民族解放线[Sāng dì nuò Mín zú Jiě fàng Zhèn xiàn, ㄙㄤ ㄉㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Sandinista National Liberation Front [Add to Longdo]
烟花[yān huā zhèn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄣˋ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
[yí zhèn, ㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] a diversion; a feint attack to mislead the enemy [Add to Longdo]
解放巴勒斯坦人民线[Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Popular Front for the Liberation of Palestine [Add to Longdo]
[zhè zhèn r, ㄓㄜˋ ㄓㄣˋ ㄖ˙, / ] now; at present; at this juncture [Add to Longdo]
[zhè zhèn zi, ㄓㄜˋ ㄓㄣˋ ㄗ˙, / ] now; at present; at this juncture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top