ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*阴*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -阴-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[阴, yīn, ㄧㄣ] the female principle; dark, shaded; hidden, implicit, secret
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the moon 月; compare 阳, Rank: 987
[荫, yīn, ㄧㄣ] shade, shelter; to protect
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  阴 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Shade 阴 provided by a tree 艹; 阴 also provides the pronunciation, Rank: 2669

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
[Yīn, ㄧㄣ, / ] surname Yin, #2,871 [Add to Longdo]
[yīn móu, ㄧㄣ ㄇㄡˊ, / ] plot; conspiracy, #6,570 [Add to Longdo]
[yīn yǐng, ㄧㄣ ㄧㄥˇ, / ] shadow, #6,850 [Add to Longdo]
[yīn xìng, ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] feminine, #8,114 [Add to Longdo]
[yīn dào, ㄧㄣ ㄉㄠˋ, / ] vagina, #9,686 [Add to Longdo]
[yīn yáng, ㄧㄣ ㄧㄤˊ, / ] yin and yang, #10,933 [Add to Longdo]
[yīn tiān, ㄧㄣ ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky, #15,525 [Add to Longdo]
[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
[yīn àn, ㄧㄣ ㄢˋ, / ] dim; somber, #16,797 [Add to Longdo]
[yīn mái, ㄧㄣ ㄇㄞˊ, / ] haze, #17,830 [Add to Longdo]
[guāng yīn, ㄍㄨㄤ ㄧㄣ, / ] time available, #19,359 [Add to Longdo]
[yīn chén, ㄧㄣ ㄔㄣˊ, / ] gloomy, #20,446 [Add to Longdo]
[yīn lěng, ㄧㄣ ㄌㄥˇ, / ] gloomy and cold, #22,129 [Add to Longdo]
[yīn xiǎn, ㄧㄣ ㄒㄧㄢˇ, / ] treacherous; sinister, #22,720 [Add to Longdo]
[Jiāng yīn, ㄐㄧㄤ ㄧㄣ, / ] Jiangyin, county level city in Wuxi, Jiangsu, #25,170 [Add to Longdo]
[yīn jí, ㄧㄣ ㄐㄧˊ, / ] cathode; negative electrode (i.e. emitting electrons), #26,736 [Add to Longdo]
[yīn bù, ㄧㄣ ㄅㄨˋ, / ] vagina; private parts, #34,436 [Add to Longdo]
[yīn liáng, ㄧㄣ ㄌㄧㄤˊ, / ] shady, #34,737 [Add to Longdo]
[yīn náng, ㄧㄣ ㄋㄤˊ, / ] scrotum, #34,825 [Add to Longdo]
[yīn yù, ㄧㄣ ㄩˋ, / ] gloomy, #37,560 [Add to Longdo]
[yīn lì, ㄧㄣ ㄌㄧˋ, / ] lunar calendar, #37,865 [Add to Longdo]
[huì yīn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄣ, / ] perineum, #40,031 [Add to Longdo]
离子[yīn lí zǐ, ㄧㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] negative ion, #42,704 [Add to Longdo]
[yīn jiān, ㄧㄣ ㄐㄧㄢ, / ] nether world; hades, #43,385 [Add to Longdo]
[tài yīn, ㄊㄞˋ ㄧㄣ, / ] the Moon (esp. in Daoism), #44,366 [Add to Longdo]
[yīn fēng, ㄧㄣ ㄈㄥ, / ] to raise an ill wind, #45,512 [Add to Longdo]
[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] clitoris, #50,105 [Add to Longdo]
[Jiāng yīn shì, ㄐㄧㄤ ㄧㄣ ㄕˋ, / ] Jiangyin, county level city in Wuxi, Jiangsu, #51,174 [Add to Longdo]
[Yīn shān, ㄧㄣ ㄕㄢ, / ] Yin mountains in Inner Mongolia, #55,344 [Add to Longdo]
[Huái yīn, ㄏㄨㄞˊ ㄧㄣ, / ] (N) Huaiyin (city in Jiangsu), #62,643 [Add to Longdo]
[yīn máo, ㄧㄣ ㄇㄠˊ, / ] pubic hair, #64,933 [Add to Longdo]
[yīn píng, ㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ, / ] high and level tone, the first tone of putonghua, #66,086 [Add to Longdo]
[Shān yīn, ㄕㄢ ㄧㄣ, / ] (N) Shanyin (place in Shanxi), #73,286 [Add to Longdo]
[Píng yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄧㄣ, / ] (N) Pingyin (place in Shandong), #76,959 [Add to Longdo]
似箭[guāng yīn sì jiàn, ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] time flies like an arrow (成语 saw); How time flies!, #78,204 [Add to Longdo]
[yīn chún, ㄧㄣ ㄔㄨㄣˊ, / ] labia, #78,425 [Add to Longdo]
道口[yīn dào kǒu, ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄎㄡˇ, / ] female external genitalia (anat.); vulva, #79,005 [Add to Longdo]
[Huá yīn, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄣ, / ] (N) Huayin (city in Shaanxi), #81,115 [Add to Longdo]
[bèi yīn, ㄅㄟˋ ㄧㄣ, / ] in the shade; shady, #91,921 [Add to Longdo]
[Xiāng yīn, ㄒㄧㄤ ㄧㄣ, / ] (N) Xiangyin (place in Hunan), #94,976 [Add to Longdo]
[Méng yīn, ㄇㄥˊ ㄧㄣ, / ] (N) Mengyin (place in Shandong), #99,879 [Add to Longdo]
[yīn mén, ㄧㄣ ㄇㄣˊ, / ] vagina (med.); vulva; pudenda, #99,959 [Add to Longdo]
[nǚ yīn, ㄋㄩˇ ㄧㄣ, / ] vulva; pudenda, #106,162 [Add to Longdo]
[yīn hù, ㄧㄣ ㄏㄨˋ, / ] vagina, #106,166 [Add to Longdo]
[yīn miàn, ㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ, / ] shady side; dark side, #109,229 [Add to Longdo]
[Tāng yīn, ㄊㄤ ㄧㄣ, / ] (N) Tangyin (place in Henan), #109,375 [Add to Longdo]
[Hàn yīn, ㄏㄢˋ ㄧㄣ, / ] (N) Hanyin (place in Shaanxi), #110,257 [Add to Longdo]
一寸光一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured, #119,440 [Add to Longdo]
阳家[yīn yáng jiā, ㄧㄣ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄚ, / ] the Yin and Yang school of philosophy, #127,692 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top