ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*阝*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -阝-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[那, nà, ㄋㄚˋ] that, that one, those
Radical: , Decomposition:     ?  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 38
[都, dōu, ㄉㄡ] all, each, entirely, whole; metropolis; capital
Radical: , Decomposition:   者 [zhě, ㄓㄜˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] city, Rank: 68
[部, bù, ㄅㄨˋ] department, ministry; division, unit; part, section
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 84
[队, duì, ㄉㄨㄟˋ] team, group, band, army unit; measure word for groups of people
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A group of people 人 gathered in one place 阝, Rank: 268
[院, yuàn, ㄩㄢˋ] court, yard, courtyard; school
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  完 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 338
[际, jì, ㄐㄧˋ] border, boundary, juncture
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 423
[除, chú, ㄔㄨˊ] to eliminate, to remove, to wipe out
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  余 [, ㄩˊ]
Etymology: [ideographic] The waste 余 produced by a city 阝, Rank: 464
[阿, ā, ] an initial particle, a prefix used for names; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  可 [, ㄎㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 471
[随, suí, ㄙㄨㄟˊ] to follow, to listen to, to submit to
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  迶 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] To walk 迶 to the city 阝; to follow a path, Rank: 498
[陈, chén, ㄔㄣˊ] to display, to exhibit; to plead; surname
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  东 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] To place 阝 facing east 东, Rank: 525
[防, fáng, ㄈㄤˊ] to protect, to defend, to guard against
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] wall, Rank: 548
[限, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] boundary, limit, line
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 613
[阳, yáng, ㄧㄤˊ] the male principle; bright, sunny; clear, lit, open
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the sun 日; compare 阴, Rank: 650
[险, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] narrow pass, strategic point
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  佥 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 672
[陆, lù, ㄌㄨˋ] land, continent; six (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  击 [, ㄐㄧ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 675
[降, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] to descend, to fall; to drop, to lower
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  夅 [jiàng, ㄐㄧㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 744
[阶, jiē, ㄐㄧㄝ] stairs, steps; degree, rank
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 745
[阵, zhèn, ㄓㄣˋ] row, column; ranks, troop formation
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A formation 阝of soldiers 车, Rank: 788
[附, fù, ㄈㄨˋ] nearby; to adhere to, to attach; to rely on
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  付 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 923
[阴, yīn, ㄧㄣ] the female principle; dark, shaded; hidden, implicit, secret
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the moon 月; compare 阳, Rank: 987
[隐, yǐn, ㄧㄣˇ] to hide, to conceal; secret, hidden
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  急 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [ideographic] A place 阝 to hide when worried 急, Rank: 1034
[萨, sà, ㄙㄚˋ] Buddhist diety; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    阝 [, ㄧˋ]  产 [chǎn, ㄔㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 1046
[郑, zhèng, ㄓㄥˋ] state in today's Henan; surname
Radical: , Decomposition:   关 [guān, ㄍㄨㄢ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A city 阝 guarding a pass 关, Rank: 1132
[耶, yé, ㄧㄝˊ] used in transliterations
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 1174
[阻, zǔ, ㄗㄨˇ] to hinder, to impede; to obstruct, to oppose
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 1175
[障, zhàng, ㄓㄤˋ] to separate; shield, barricade
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  章 [zhāng, ㄓㄤ]
Etymology: [pictophonetic] wall, Rank: 1237
[陷, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to sink, to plunge; trap, pitfall
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A place 阝 with a pit 臽; 臽 also provides the pronunciation, Rank: 1262
[隔, gé, ㄍㄜˊ] to separate, to partition, to divide
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  鬲 [, ㄍㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] wall, Rank: 1319
[邦, bāng, ㄅㄤ] country, nation, state
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A bountiful 丰 place 阝, Rank: 1363
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  一 [, ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: -, Rank: 1400
[郎, láng, ㄌㄤˊ] gentleman, young man; husband
Radical: , Decomposition:   良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man from a good 良 place 阝;  良 also provides the pronunciation, Rank: 1457
[邪, xié, ㄒㄧㄝˊ] wrong, evil, demonic; perverse, depraved, heterodox
Radical: , Decomposition:   牙 [, ㄧㄚˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 1539
[陶, táo, ㄊㄠˊ] pottery, ceramics
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  匋 [táo, ㄊㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A mound 阝 of clay 匋; 匋 also provides the pronunciation, Rank: 1601
[邓, dèng, ㄉㄥˋ] surname
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 1614
[邮, yóu, ㄧㄡˊ] mail; post office
Radical: , Decomposition:   由 [yóu, ㄧㄡˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 1652
[邻, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] town, Rank: 1659
[陪, péi, ㄆㄟˊ] to accompany, to be with, to keep company
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 1664
[郭, guō, ㄍㄨㄛ] city limits; surname
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A tall building 享 at the edge of a city 阝, Rank: 1813
[郁, yù, ㄩˋ] melancholy; dense growth
Radical: , Decomposition:   有 [yǒu, ㄧㄡˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] city, Rank: 1915
[陵, líng, ㄌㄧㄥˊ] hill, mound; mausoleum
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  夌 [líng, ㄌㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A hill 阝 where people are laid to rest 夌; 夌 also provides the pronunciation, Rank: 1965
[陀, tuó, ㄊㄨㄛˊ] steep bank, rough terrain
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  它 [, ㄊㄚ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 2143
[陕, shǎn, ㄕㄢˇ] mountain pass; the Shanxi province
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [ideographic] A place 阝 wedged in a valley 夹, Rank: 2159
[陌, mò, ㄇㄛˋ] strange, unfamiliar; a foot path between rice fields
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  百 [bǎi, ㄅㄞˇ]
Etymology: [ideographic] A large 百 city 阝, representing an unfamiliar place, Rank: 2243
[郡, jùn, ㄐㄩㄣˋ] county, region, administrative division
Radical: , Decomposition:   君 [jūn, ㄐㄩㄣ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 2289
[郊, jiāo, ㄐㄧㄠ] suburbs, outskirts; wasteland, open space
Radical: , Decomposition:   交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 2351
[陡, dǒu, ㄉㄡˇ] steep, sloping; sudden, abrupt
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  走 [zǒu, ㄗㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hill, Rank: 2362
[隙, xì, ㄒㄧˋ] crack, fissure, split; grudge
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]    日 [, ㄖˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A crack 日 dividing two things 小; 阝 provides the pronunciation, Rank: 2419
[邱, qiū, ㄑㄧㄡ] mound, hill; grave; surname
Radical: , Decomposition:   丘 [qiū, ㄑㄧㄡ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A place 阝 on a hill 丘; 丘 also provides the pronunciation, Rank: 2452
[鄙, bǐ, ㄅㄧˇ] rustic, vulgar; to despise, to scorn
Radical: , Decomposition:   啚 [, ㄅㄧˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] village, Rank: 2510
[陋, lòu, ㄌㄡˋ] coarse, crude; narrow; ugly
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    乚 [gōu, ㄍㄡ]  丙 [bǐng, ㄅㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] village, Rank: 2660

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top