ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*镇*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -镇-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[镇, zhèn, ㄓㄣˋ] calm, composed; to control, to suppress
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1002

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post, #1,476 [Add to Longdo]
[chéng zhèn, ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ, / ] cities and towns; city; town, #3,157 [Add to Longdo]
[xiāng zhèn, ㄒㄧㄤ ㄓㄣˋ, / ] township; townships, #4,107 [Add to Longdo]
[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, / ] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell, #11,165 [Add to Longdo]
[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] calm; unperturbed; cool, #15,078 [Add to Longdo]
[cūn zhèn, ㄘㄨㄣ ㄓㄣˋ, / ] hamlet (place), #16,483 [Add to Longdo]
[zhèn jìng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool, #16,970 [Add to Longdo]
[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] analgesic; pain killer, #16,972 [Add to Longdo]
[Zhèn jiāng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄤ, / ] Zhenjiang prefecture level city in Jiangsu, #17,631 [Add to Longdo]
景德[Jǐng dé zhèn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄜˊ ㄓㄣˋ, / ] Jingdezhen prefecture level city in Jiangxi province 江西, famous for porcelain, #23,012 [Add to Longdo]
[jí zhèn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] town, #23,323 [Add to Longdo]
[zhòng zhèn, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, / ] strategic town, #23,919 [Add to Longdo]
[zhèn zhǎng, ㄓㄣˋ ㄓㄤˇ, / ] town headman; mayor (of small town or village); bailiff, #24,119 [Add to Longdo]
[zhèn shǒu, ㄓㄣˋ ㄕㄡˇ, / ] to guard (region etc), #28,397 [Add to Longdo]
[shì zhèn, ㄕˋ ㄓㄣˋ, / ] small town, #29,096 [Add to Longdo]
[Zhèn hǎi, ㄓㄣˋ ㄏㄞˇ, / ] (N) Zhenhai (place in Zhejiang), #31,635 [Add to Longdo]
[bīng zhèn, ㄅㄧㄥ ㄓㄣˋ, / ] iced, #43,033 [Add to Longdo]
江市[Zhèn jiāng shì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, / ] Zhenjiang prefecture level city in Jiangsu, #44,710 [Add to Longdo]
[Zhèn yuǎn, ㄓㄣˋ ㄩㄢˇ, / ] (N) Zhenyuan (place in Guizhou), #47,005 [Add to Longdo]
流器[zhèn liú qì, ㄓㄣˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] electrical ballast, #47,679 [Add to Longdo]
静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer, #48,655 [Add to Longdo]
景德[Jǐng dé zhèn shì, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄜˊ ㄓㄣˋ ㄕˋ, / ] Jingdezhen prefecture level city in Jiangxi province 江西, famous for porcelain, #52,876 [Add to Longdo]
[Qīng zhèn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣˋ, / ] (N) Qingzhen (city in Guizhou), #54,842 [Add to Longdo]
[Běi zhèn, ㄅㄟˇ ㄓㄣˋ, / ] Beizhen county level city in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #65,286 [Add to Longdo]
[Fēng zhèn, ㄈㄥ ㄓㄣˋ, / ] (N) Fengzhen (city in Inner Mongolia), #72,574 [Add to Longdo]
[Zhèn ān, ㄓㄣˋ ㄢ, / ] (N) Zhen'an (place in Shaanxi), #76,437 [Add to Longdo]
新市[xīn shì zhèn, ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄓㄣˋ, / ] new town, #80,136 [Add to Longdo]
[Zhèn píng, ㄓㄣˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] (N) Zhenping (place in Henan), #90,391 [Add to Longdo]
[Zhèn yuán, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ, / ] (N) Zhenyuan (place in Gansu), #97,897 [Add to Longdo]
[Gù zhèn, ㄍㄨˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Guzhen (place in Anhui), #111,310 [Add to Longdo]
雄县[Zhèn xióng xiàn, ㄓㄣˋ ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zhenxiong county in Guizhou, #130,260 [Add to Longdo]
大溪[Dà xī zhèn, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tahsi (town in Taiwan), #132,979 [Add to Longdo]
[Tiān zhèn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tianzhen (place in Shanxi), #135,003 [Add to Longdo]
[Zhèn kāng, ㄓㄣˋ ㄎㄤ, / ] (N) Zhenkang (place in Yunnan), #148,879 [Add to Longdo]
周庄[Zhōu zhuāng zhèn, ㄓㄡ ㄓㄨㄤ ㄓㄣˋ, / ] Zhouzhuang, east suburb of Jiangyin 江陰市|江阴市, Wuxi, Jiangsu, famous beauty spot near Taihu lake 太湖, #151,359 [Add to Longdo]
大甲[Dà jiǎ zhèn, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tachia (town in Taiwan), #154,776 [Add to Longdo]
[Zhèn píng, ㄓㄣˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] (N) Zhenping (place in Shaanxi), #180,541 [Add to Longdo]
淡水[Dàn shuǐ zhèn, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tanshui (town in Taiwan), #182,939 [Add to Longdo]
博鳌[Bó áo zhèn, ㄅㄛˊ ㄠˊ ㄓㄣˋ, / ] Bo'ao seaside resort on Hainan Island, #197,369 [Add to Longdo]
[Běi zhèn shì, ㄅㄟˇ ㄓㄣˋ ㄕˋ, / ] Beizhen county level city in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #209,834 [Add to Longdo]
金沙[Jīn shā zhèn, ㄐㄧㄣ ㄕㄚ ㄓㄣˋ, / ] (N) Chinsha (town in Taiwan), #221,389 [Add to Longdo]
赉县[Zhèn lài xiàn, ㄓㄣˋ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Zhenlai county in Baicheng 白城, Jilin, #222,189 [Add to Longdo]
东港[Dōng gǎng zhèn, ㄉㄨㄥ ㄍㄤˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tungkang (town in Taiwan), #241,387 [Add to Longdo]
白河[Bái hé zhèn, ㄅㄞˊ ㄏㄜˊ ㄓㄣˋ, / ] (N) Paiho (town in Taiwan), #241,784 [Add to Longdo]
[Zhèn lài, ㄓㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] Zhenlai county in Baicheng 白城, Jilin, #242,695 [Add to Longdo]
江地区[Zhèn jiāng dì qū, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Zhenjiang district (district in Jiangsu), #266,598 [Add to Longdo]
文峰[Wén fēng zhèn, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄓㄣˋ, / ] (N) Wenfengzhen (place in Gansu), #290,389 [Add to Longdo]
大林[Dà lín zhèn, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄣˊ ㄓㄣˋ, / ] (N) Talin (town in Taiwan), #291,684 [Add to Longdo]
恒春[Héng chūn zhèn, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄣ ㄓㄣˋ, / ] (N) Hengchun (town in Taiwan), #299,793 [Add to Longdo]
竹山[Zhú shān zhèn, ㄓㄨˊ ㄕㄢ ㄓㄣˋ, / ] (N) Chushan (town in Taiwan), #303,913 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top