ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*钅*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -钅-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[钱, qián, ㄑㄧㄢˊ] money, currency, coins
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 603
[错, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Gold 钅 that once was 昔 but is lost, Rank: 638
[银, yín, ㄧㄣˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 757
[铁, tiě, ㄊㄧㄝˇ] iron; strong, solid, firm
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 779
[销, xiāo, ㄒㄧㄠ] to fuse, to melt; to market, to sell
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 904
[钟, zhōng, ㄓㄨㄥ] clock; bell
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 905
[镇, zhèn, ㄓㄣˋ] calm, composed; to control, to suppress
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1002
[针, zhēn, ㄓㄣ] needle, pin, tack; acupuncture
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 pin 十, Rank: 1116
[镜, jìng, ㄐㄧㄥˋ] mirror, glass; lens, glasses
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1251
[键, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1471
[锁, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] lock, padlock; chains, shackles
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]      贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1558
[钢, gāng, ㄍㄤ] steel; hard, strong, tough
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  冈 [gāng, ㄍㄤ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1609
[铺, pù, ㄆㄨˋ] shop, store; bed, mattress
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1613
[锋, fēng, ㄈㄥ] spear-point; edge, point, tip
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  夆 [féng, ㄈㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1671
[钻, zuān, ㄗㄨㄢ] diamond; to bore, to drill, to pierce
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1724
[铜, tóng, ㄊㄨㄥˊ] copper, bronze
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  同 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1772
[锐, ruì, ㄖㄨㄟˋ] sharp, pointed; keen, acute
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1851
[锦, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] brocade, tapestry; embroidered
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  帛 [, ㄅㄛˊ]
Etymology: [ideographic] Silk 帛 inlaid with gold 钅; 钅 also provides the pronunciation, Rank: 1947
[铃, líng, ㄌㄧㄥˊ] small bell
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] bell, Rank: 1969
[锡, xī, ㄒㄧ] tin; to bestow, to confer
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2058
[铭, míng, ㄇㄧㄥˊ] to engrave, to inscribe
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  名 [míng, ㄇㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] To carve 钅 one's name 名; 名 also provides the pronunciation, Rank: 2061
[锅, guō, ㄍㄨㄛ] cooking-pot, saucepan
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2074
[链, liàn, ㄌㄧㄢˋ] chain, wire; chains, shackles
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  连 [lián, ㄌㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Metal 钅 that joins 连; 连 also provides the pronunciation, Rank: 2099
[钦, qīn, ㄑㄧㄣ] to respect, to admire; royal
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] gold, Rank: 2147
[钩, gōu, ㄍㄡ] hook, barb, sickle; to hook, to link
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 hook 勾; 勾 also provides the pronunciation, Rank: 2254
[钉, dīng, ㄉㄧㄥ] nail, spike
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 nail 丁; 丁 also provides the pronunciation, Rank: 2267
[钓, diào, ㄉㄧㄠˋ] fishhook; to fish, to lure
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 hook 勺; 勺 also provides the pronunciation, Rank: 2305
[衔, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2328
[钥, yào, ㄧㄠˋ] lock, key
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2481
[钧, jūn, ㄐㄩㄣ] unit of weight equal to thirty catties; your (formal)
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  匀 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] gold, Rank: 2504
[镑, bàng, ㄅㄤˋ] pound sterling
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  旁 [páng, ㄆㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2515
[铸, zhù, ㄓㄨˋ] to melt, to cast; to mint, to coin
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2530
[锻, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to temper, to refine; to forge metal
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2531
[铅, qiān, ㄑㄧㄢ] lead
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]    几 [, ㄐㄧˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2641
[钞, chāo, ㄔㄠ] bank note, paper money; to counterfeit
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2647
[钮, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2685
[镖, biāo, ㄅㄧㄠ] spear, harpoon, dart; to escort
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2727
[锤, chuí, ㄔㄨㄟˊ] hammer
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  垂 [chuí, ㄔㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2937
[钙, gài, ㄍㄞˋ] calcium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丐 [gài, ㄍㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2951
[镶, xiāng, ㄒㄧㄤ] inset, inlay; to set, to mount; to fill
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  襄 [xiāng, ㄒㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2974
[铲, chǎn, ㄔㄢˇ] spade, shovel; trowel, scoop
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  产 [chǎn, ㄔㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3057
[钝, dùn, ㄉㄨㄣˋ] blunt, obtuse; dull, flat; dim-witted
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3059
[锥, zhuī, ㄓㄨㄟ] gimlet, drill, awl; to drill, to bore
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3064
[锯, jù, ㄐㄩˋ] a saw; to saw, to amputate
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3078
[铀, yóu, ㄧㄡˊ] uranium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3105
[铮, zhēng, ㄓㄥ] clanging sound; a small gong
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  争 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] bell, Rank: 3154
[锣, luó, ㄌㄨㄛˊ] gong
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  罗 [luō, ㄌㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] bell, Rank: 3162
[铝, lǚ, ㄌㄩˇ] aluminum
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3217
[镕, róng, ㄖㄨㄥˊ] mold; to fuse, to melt, to smelt
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  容 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A mold that holds 容 hot metal 钅; 容 also provides the pronunciation, Rank: 3283
[钊, zhāo, ㄓㄠ] to endeavor, to strive; to encourage; to cut
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 knife 刂; 刂 also provides the pronunciation, Rank: 3334

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top