ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*遜*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -遜-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遜, xùn, ㄒㄩㄣˋ] humble, modest; to yield
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  孫 [sūn, ㄙㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 8176

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to yield, #9,764 [Add to Longdo]
约翰逊[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
逊色[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] inferior (often in the combination 毫無色|毫无逊色), #15,466 [Add to Longdo]
亚马逊[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon, #20,797 [Add to Longdo]
谦逊[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, / ] humble; humility; modesty, #25,764 [Add to Longdo]
不逊[bù xùn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] rude; impertinent, #33,279 [Add to Longdo]
罗宾逊[Luó bīn xùn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄒㄩㄣˋ, / ] Robinson (name), #34,161 [Add to Longdo]
威尔逊[Wēi ěr xùn, ㄨㄟ ㄦˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Wilson (person name), #35,157 [Add to Longdo]
杰弗逊[Jié fú xùn, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] Jefferson, #83,264 [Add to Longdo]
逊位[xùn wèi, ㄒㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] to abdicate; to resign a position, #113,987 [Add to Longdo]
托克逊[Tuō kè xùn, ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] (N) Tuokexun (place in Xinjiang), #148,258 [Add to Longdo]
逊克[Xùn kè, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜˋ, / ] (N) Xunke (place in Heilongjiang), #182,884 [Add to Longdo]
撒克逊[Sā kè xùn, ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Saxon (people), #220,231 [Add to Longdo]
毫无逊色[háo wú xùn sè, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] not in the least inferior, #233,053 [Add to Longdo]
萨克逊[sà kè xùn, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Saxon, #448,714 [Add to Longdo]
撒克逊人[Sā kè xùn rén, ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ ㄖㄣˊ, / ] Saxon (people) [Add to Longdo]
盎格鲁撒克逊[Àng gé lǔ Sā kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon (people) [Add to Longdo]
盎格鲁萨克逊[àng gé lǔ sà kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon [Add to Longdo]
逊尼派[Xùn ní pài, ㄒㄩㄣˋ ㄋㄧˊ ㄆㄞˋ, / ] Sunni sect (of Islam) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謙る;[へりくだる, herikudaru] (v5r,vi) to deprecate oneself and praise the listener; to abase oneself [Add to Longdo]
(P);謙そん[けんそん, kenson] (adj-na,n,adj-no) humble; humility; modesty; (P) [Add to Longdo]
[けんそんご, kensongo] (n) (obsc) (See 謙譲語) humble language [Add to Longdo]
尊大不[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence [Add to Longdo]
色;そん色[そんしょく, sonshoku] (n) inferiority [Add to Longdo]
色がある[そんしょくがある, sonshokugaaru] (exp) to be inferior to; to suffer by comparison with (something) [Add to Longdo]
色がない[そんしょくがない, sonshokuganai] (adj-i) (See 色のない) bears comparison with (something); compares favorably with (something); compares favourably with (something); isn't inferior to (something) [Add to Longdo]
色のない[そんしょくのない, sonshokunonai] (adj-i) (See 色がない) favourably comparing [Add to Longdo]
[ふそん, fuson] (adj-na,n) arrogance; insolence; disrespect [Add to Longdo]
傲岸不[ごうがんふそん, gouganfuson] (n) arrogance [Add to Longdo]
傲慢不[ごうまんふそん, goumanfuson] (adj-na) haughty; arrogant; overbearing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A humble attitude.な態度。
I was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.私はそれに引き付けられて、それを採用し、ぶっきらぼうな反対や真正面からの議論を止め、謙な探究者、懐疑主義者を装った。
His modesty is worth respecting.彼の謙さは賞賛に値する。
It is tastes every bit as good as Japanese rice.味も日本に比べて色はありません。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けんそん, kenson] Bescheidenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top