ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*辟*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -辟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[避, bì, ㄅㄧˋ] to avoid, to turn away; to escape, to hide
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 991
[壁, bì, ㄅㄧˋ] partition, wall; rampart
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1380
[臂, bì, ㄅㄧˋ] arm
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1688
[辟, pì, ㄆㄧˋ] law, rule; to open up, to develop
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A body 尸 decapitated 口 by a sword 辛 , representing the law, Rank: 2140
[譬, pì, ㄆㄧˋ] example; metaphor, simile
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2441
[劈, pī, ㄆㄧ] to chop, to cut apart; to split
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2487
[僻, pì, ㄆㄧˋ] out-of-the-way, remote; unorthodox
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] people living out of the way, Rank: 2827
[霹, pī, ㄆㄧ] thunderclap, crashing thunder
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 3438
[璧, bì, ㄅㄧˋ] a jade annulus
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3589
[癖, pǐ, ㄆㄧˇ] craving, addiction; habit, hobby; indigestion
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 3669
[噼, pī, ㄆㄧ] onomatopoetic, the sound of something cracking
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 4309
[擘, bāi, ㄅㄞ] thumb; to rip, to tear; to split, to analyze
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  手 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 5448
[薜, bì, ㄅㄧˋ] evergreen shrub; Ligusticum
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 5529
[嬖, bì, ㄅㄧˋ] a favorite, a minion; to show favor; to enjoy the favor of
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 5700
[鐾, bèi, ㄅㄟˋ] a flat iron cooking-plate for cakes
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 5752
[甓, pì, ㄆㄧˋ] bricks, glazed tiles
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 6096
[襞, bì, ㄅㄧˋ] pleat, fold, crease
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 6470
[檗, bò, ㄅㄛˋ] tree
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 6614
[鸊, pì, ㄆㄧˋ] a kind of duck; Podiceps ruficolus
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 6843
[闢, pì, ㄆㄧˋ] open; to settle, to develop, to open up
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 8068
[擗, pǐ, ㄆㄧˇ] to beat the breast
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 8302
鷿[鷿, pì, ㄆㄧˋ] a duck-like bird
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 8742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kāi pì, ㄎㄞ ㄆㄧˋ, / ] to open up; to set up; to start; to build, #6,262 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] king; emperor; monarch; royal; ward off, #12,165 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] law, #12,165 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, / ] dispel; open up; refute, #12,165 [Add to Longdo]
[fù bì, ㄈㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] to recover one's power or authority; restoration (of a past regime), #14,021 [Add to Longdo]
[jīng pì, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˋ, / ] clear and penetrating (e.g. analysis); incisive; insightful, #14,228 [Add to Longdo]
[bì xié, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˊ, ] to ward off evil spirits, #39,138 [Add to Longdo]
开天[kāi tiān pì dì, ㄎㄞ ㄊㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄉㄧˋ, / ] (saying) when heaven and earth were split apart in the creation; the beginning of the world, #51,645 [Add to Longdo]
蹊径[dú pì xī jìng, ㄉㄨˊ ㄆㄧˋ ㄒㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] do it one's own way; go off the beaten track, #55,309 [Add to Longdo]
入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]
[kāi pì zhě, ㄎㄞ ㄆㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] pioneer; groundbreaker, #435,527 [Add to Longdo]
[jǐng pì, ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧˋ, / ] profound, thorough and moving, #458,756 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[へきえき, hekieki] เสียวสะดุ้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たいへき, taiheki] (n) (arch) severe punishment; death penalty [Add to Longdo]
[へき, heki] (n) false; punish; crime; law; ruler [Add to Longdo]
[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's fed up with socializing.彼は人付き合いに易している。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top