ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*车*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -车-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[军, jūn, ㄐㄩㄣ] army, military; soldiers, troops
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] Soldiers 冖 (distorted 力) in a cart 车, Rank: 102
[车, chē, ㄔㄜ] cart, vehicle; to move in a cart
Radical: , Decomposition:   七 [, ㄑㄧ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 車, a cart with two wheels, seen from above, Rank: 361
[转, zhuǎn, ㄓㄨㄢˇ] to move, to convey; to turn, to revolve, to circle; to forward mail
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  专 [zhuān, ㄓㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 376
[连, lián, ㄌㄧㄢˊ] to join, to connect; continuous; even
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A cart 车 moving 辶 goods between cities, Rank: 399
[轻, qīng, ㄑㄧㄥ] light, gentle; simple, easy
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 460
[较, jiào, ㄐㄧㄠˋ] to compare; relatively; more
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 491
[阵, zhèn, ㄓㄣˋ] row, column; ranks, troop formation
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A formation 阝of soldiers 车, Rank: 788
[输, shū, ㄕㄨ] to carry, to haul, to transport
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  俞 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 939
[载, zài, ㄗㄞˋ] load; to carry, to convey, to transport
Radical: , Decomposition:   哉 [zāi, ㄗㄞ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 977
[软, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 1043
[轮, lún, ㄌㄨㄣˊ] wheel; to turn, to revolve; to recur
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  仑 [lún, ㄌㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 1096
[库, kù, ㄎㄨˋ] armory, treasury, warehouse
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A stable 广 where carriages 车 are parked, Rank: 1097
[轰, hōng, ㄏㄨㄥ] rumble, explosion, blast
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  双 [shuāng, ㄕㄨㄤ]
Etymology: [ideographic] The thunderous sound of a pair 双 of carts 车, Rank: 1264
[辑, jí, ㄐㄧˊ] to gather, to collect; to edit, to compile
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  咠 [, ㄑㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 1362
[辆, liàng, ㄌㄧㄤˋ] measure word for vehicles
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  两 [liǎng, ㄌㄧㄤˇ]
Etymology: [ideographic] Two 两 carts 车; 两 also provides the pronunciation, Rank: 1375
[辈, bèi, ㄅㄟˋ] generation, lifetime; contemporary
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 1477
[辖, xiá, ㄒㄧㄚˊ] to control, to have jurisdiction; the linchpin of a wheel
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  害 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 1643
[轨, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] track, rut, path
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 1883
[辅, fǔ, ㄈㄨˇ] side road; to assist, to coach, to tutor
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 2033
[舆, yú, ㄩˊ] cart, palanquin, sedan chair
Radical: , Decomposition:   舁 [, ㄩˊ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A cart 车 carried on one's shoulder 舁, Rank: 2341
[轩, xuān, ㄒㄩㄢ] pavilion; carriage; balcony
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 2389
[辐, fú, ㄈㄨˊ] ray, spoke
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 2428
[轴, zhóu, ㄓㄡˊ] axle, pivot, shaft; axis
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 2438
轿[轿, jiào, ㄐㄧㄠˋ] sedan-chair, palanquin, litter
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  乔 [qiáo, ㄑㄧㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A lofty 乔 carriage 车; 乔 also provides the pronunciation, Rank: 2447
[斩, zhǎn, ㄓㄢˇ] to chop, to cut, to sever; to behead
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe, Rank: 2463
[轼, shì, ㄕˋ] carriage crossbar
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  式 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 2926
[辙, zhé, ㄓㄜˊ] track, rut; stuck in a rut
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  育 [, ㄩˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] Something left 育 by a cart 车 when it moves 攵, Rank: 3208
[轧, yà, ㄧㄚˋ] to crush, to grind; mill, roller
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 3269
[辗, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] to roll over; to turn on a side
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 3535
[辄, zhé, ㄓㄜˊ] often, readily; scattered; the weapon-rack of a chariot
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  耴 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 3557
[辘, lù, ㄌㄨˋ] windlass, pulley, capstan
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 3819
[辕, yuán, ㄩㄢˊ] axle; magistrate's office; surname
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  袁 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 3831
[轲, kē, ㄎㄜ] axle
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  可 [, ㄎㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 3853
[轶, yì, ㄧˋ] to surpass, to overtake, to excel
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 4046
[辍, chuò, ㄔㄨㄛˋ] to suspend, to stop, to halt
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  叕 [zhuó, ㄓㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 4060
[辎, zī, ] supply cart, covered wagon, dray
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  甾 [zāi, ㄗㄞ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 4142
[辏, còu, ㄘㄡˋ] wheel hub; to converge
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  奏 [zòu, ㄗㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 4354
[辔, pèi, ㄆㄟˋ] bridle, reins
Radical: , Decomposition:     纟 [, ]  车 [chē, ㄔㄜ]  纟 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Rope 纟 yoking a horse to a chariot 车 by its mouth 口, Rank: 4619
[轱, gū, ㄍㄨ] wheel; to revolve, to turn
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 4747
[轭, è, ㄜˋ] yoke, restraint, collar
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  厄 [è, ㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 4880
[辇, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] hand-cart; to transport by carriage
Radical: , Decomposition:     夫 [, ㄈㄨ]  夫 [, ㄈㄨ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] Two people 夫 riding in a cart 车, Rank: 5044
[毂, gǔ, ㄍㄨˇ] the hub of a wheel
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  军 [jūn, ㄐㄩㄣ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 5052
[厍, shè, ㄕㄜˋ] surname
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5493
[轸, zhěn, ㄓㄣˇ] a cross board at rear of a carriage
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  㐱 [zhěn, ㄓㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5511
[轳, lú, ㄌㄨˊ] pulley, windlass, capstan
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 5519
[砗, chē, ㄔㄜ] giant clam, Tridacna gigas
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 5603
[辊, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] to revolve, to turn; a stone roller
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  昆 [kūn, ㄎㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 5845
[轫, rèn, ㄖㄣˋ] brake
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5963
[辚, lín, ㄌㄧㄣˊ] the rumbling of wheels
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5973
[辂, lù, ㄌㄨˋ] chariot, carriage
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 6201

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chē, ㄔㄜ, / ] car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che, #195 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] vehicle on land, #195 [Add to Longdo]
[qì chē, ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] car; automobile; bus, #576 [Add to Longdo]
[chē liàng, ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] vehicle, #1,724 [Add to Longdo]
轿[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus, #2,990 [Add to Longdo]
出租[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi, #3,605 [Add to Longdo]
自行[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #3,680 [Add to Longdo]
[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term), #3,761 [Add to Longdo]
[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
[kāi chē, ㄎㄞ ㄔㄜ, / ] to drive a car, #3,867 [Add to Longdo]
摩托[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] motorbike; motorcycle, #4,311 [Add to Longdo]
[chē duì, ㄔㄜ ㄉㄨㄟˋ, / ] motorcade; fleet, #4,690 [Add to Longdo]
[tíng chē, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to stop; to park, #4,752 [Add to Longdo]
[sài chē, ㄙㄞˋ ㄔㄜ, / ] auto race, #4,852 [Add to Longdo]
[chē jiān, ㄔㄜ ㄐㄧㄢ, / ] workshop, #4,907 [Add to Longdo]
[chē zhàn, ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] rail station; bus stop, #5,166 [Add to Longdo]
机动[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, / ] motor vehicle, #5,280 [Add to Longdo]
[huò chē, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄜ, / ] van, #5,468 [Add to Longdo]
[chē zi, ㄔㄜ ㄗ˙, / ] car, #5,485 [Add to Longdo]
[xià chē, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] to get off or out of (a bus, train, car etc), #5,638 [Add to Longdo]
[kè chē, ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] coach, #5,888 [Add to Longdo]
[chē zhǎn, ㄔㄜ ㄓㄢˇ, / ] motor show, #5,989 [Add to Longdo]
[xiào chē, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ, / ] school bus, #6,442 [Add to Longdo]
[shàng chē, ㄕㄤˋ ㄔㄜ, / ] to get on or into (a bus, train, car etc), #6,454 [Add to Longdo]
[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash, #6,641 [Add to Longdo]
[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] drive a vehicle, #6,825 [Add to Longdo]
[chē xiāng, ㄔㄜ ㄒㄧㄤ, / ] carriage, #7,210 [Add to Longdo]
[chē shēn, ㄔㄜ ㄕㄣ, / ] body of automobile, #7,505 [Add to Longdo]
[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station, #7,739 [Add to Longdo]
[chē piào, ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket, #7,897 [Add to Longdo]
[tōng chē, ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, / ] open to traffic, #7,950 [Add to Longdo]
[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] parking lot; car park, #8,198 [Add to Longdo]
[kǎ chē, ㄎㄚˇ ㄔㄜ, / ] truck, #8,365 [Add to Longdo]
[jǐng chē, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄜ, / ] police vehicle, #8,825 [Add to Longdo]
[chéng chē, ㄔㄥˊ ㄔㄜ, / ] to ride (in a car or carriage); to drive; to motor, #8,994 [Add to Longdo]
[xíng chē, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to drive a vehicle; movement of vehicles, #9,095 [Add to Longdo]
[shā chē, ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] to brake (when driving); to stop; to switch off; to check (bad habits); a brake, #9,174 [Add to Longdo]
[gōng chē, ㄍㄨㄥ ㄔㄜ, / ] bus, #9,353 [Add to Longdo]
[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, / ] license plate, #9,961 [Add to Longdo]
[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, / ] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor), #9,967 [Add to Longdo]
[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] train ticket, #10,432 [Add to Longdo]
[mǎ chē, ㄇㄚˇ ㄔㄜ, / ] carriage, #10,600 [Add to Longdo]
[zuò chē, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄜ, / ] to go by car, #10,778 [Add to Longdo]
面包[miàn bāo chē, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] van for carrying people; taxi minibus, #10,977 [Add to Longdo]
[dǔ chē, ㄉㄨˇ ㄔㄜ, / ] traffic jam; choking, #10,998 [Add to Longdo]
三轮[sān lún chē, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ, / ] pedicab; tricycle, #11,607 [Add to Longdo]
[xiǎo chē, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄜ, / ] small model car; mini-car; small horse-cart; barrow; wheelbarrow; type of folk dance, #11,761 [Add to Longdo]
[chē dào, ㄔㄜ ㄉㄠˋ, / ] traffic lane, #11,939 [Add to Longdo]
[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #11,985 [Add to Longdo]
[bān chē, ㄅㄢ ㄔㄜ, / ] regular bus (service), #12,042 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top