ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*轟*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -轟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[轟, hōng, ㄏㄨㄥ] rumble, explosion, blast
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]    車 [chē, ㄔㄜ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] The thunderous sound of many chariots 車, Rank: 9584

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hōng, ㄏㄨㄥ, / ] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb), #7,400 [Add to Longdo]
轰炸[hōng zhà, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] to bomb; to bombard, #9,320 [Add to Longdo]
轰动[hōng dòng, ㄏㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] sensation; stir, #10,948 [Add to Longdo]
轰轰烈烈[hōng hōng liè liè, ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] strong; vigorous; large-scale, #12,288 [Add to Longdo]
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]
轰然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, / ] loudly; with a loud bang; a loud rumble, #21,707 [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb, #22,859 [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb; trad. also written 炮, #22,859 [Add to Longdo]
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard, #29,106 [Add to Longdo]
轰隆[hōng lōng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥ, / ] onomat. rumbling; rolling, #35,243 [Add to Longdo]
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] bomb indiscriminately, #43,975 [Add to Longdo]
战略轰炸机[zhànlu:e4 hong1 zha4 ji1, ㄓㄢˋlu:è hōng zhà jī, ㄜˋ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] strategic bomber [Add to Longdo]
核轰炸[hé hōng zhà, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] nuclear bomb [Add to Longdo]
核轰炸机[hé hōng zhà jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] nuclear bomber (aircraft) [Add to Longdo]
雷轰[léi hōng, ㄌㄟˊ ㄏㄨㄥ, / ] sound of thunder [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
焦凍[xiáng, ㄒㄧㄤˊ]
焦凍[xiáng, ㄒㄧㄤˊ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ごうごう;とどろとどろ, gougou ; todorotodoro] (adj-na,n) (1) (ごうごう only) (uk) thunderous; rumbling; (adv-to) (2) thunderously; rumblingly [Add to Longdo]
かす[とどろかす, todorokasu] (v5s,vt) to make a thundering sound; to make roar [Add to Longdo]
[とどろき, todoroki] (n) (1) roar; peal; rumble; booming; (2) beating; pounding; throbbing [Add to Longdo]
[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb [Add to Longdo]
[ごうおん, gouon] (n) thunderous roar; roaring sound [Add to Longdo]
[ごうぜん, gouzen] (n,adj-t,adv-to) roaring [Add to Longdo]
[ごうちん, gouchin] (n,vs) sinking a ship instantly [Add to Longdo]
;爆ごう[ばくごう, bakugou] (n,vs) detonation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The jet roared during takeoff.ジェット機は離陸する時に音を立てた。
The jumbo jet touched down thundering.ジャンボ機は音を立てて着陸した。
The cold north wind was roaring outside.外では冷たい北風が々と吹き荒れていた。
A sharp crack of thunder split the sky.雷鳴が空にいた。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top