ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*車*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -車-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[較, jiào, ㄐㄧㄠˋ] to compare; relatively; more
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5070
[輕, qīng, ㄑㄧㄥ] light, gentle; simple, easy
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5756
[轉, zhuǎn, ㄓㄨㄢˇ] to move, to convey; to turn, to revolve, to circle; to forward mail
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  專 [zhuān, ㄓㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5841
[軟, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 6007
[連, lián, ㄌㄧㄢˊ] to join, to connect; continuous; even
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A cart 車 moving 辶 goods between cities, Rank: 6057
[墼, jī, ㄐㄧ] unburnt bricks
Radical: , Decomposition:     車 [chē, ㄔㄜ]  殳 [shū, ㄕㄨ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6304
[範, fàn, ㄈㄢˋ] pattern, model, example; surname
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]    車 [chē, ㄔㄜ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 6402
[車, chē, ㄔㄜ] cart, vehicle; to move in a cart
Radical: , Decomposition:   ?  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [pictographic] A cart with two wheels, seen from above, Rank: 6437
[載, zài, ㄗㄞˋ] load; to carry, to convey, to transport
Radical: , Decomposition:   哉 [zāi, ㄗㄞ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 6570
[轎, jiào, ㄐㄧㄠˋ] sedan-chair, palanquin, litter
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  喬 [qiáo, ㄑㄧㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A lofty 喬 carriage 車; 喬 also provides the pronunciation, Rank: 6836
[輔, fǔ, ㄈㄨˇ] side road; to assist, to coach, to tutor
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 6839
[陣, zhèn, ㄓㄣˋ] row, column; ranks, troop formation
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A formation 阝of soldiers 車, Rank: 6964
[輸, shū, ㄕㄨ] to carry, to haul, to transport
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  俞 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7013
[輓, wǎn, ㄨㄢˇ] to pull, to lead; to pull back, to draw a bow
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  免 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7111
[軌, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] track, rut, path
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7196
[轘, huán, ㄏㄨㄢˊ] punishment, torture; to tear asunder between two chariots
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  睘 [qióng, ㄑㄩㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7301
[軸, zhóu, ㄓㄡˊ] axle, pivot, shaft; axis
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 7370
[軍, jūn, ㄐㄩㄣ] army, military; soldiers, troops
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] Soldiers 冖 (distorted 力) in a cart 車, Rank: 7389
[輾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] to roll over; to turn on a side
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7488
[軒, xuān, ㄒㄩㄢ] pavilion; carriage; balcony
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7683
[輪, lún, ㄌㄨㄣˊ] wheel; to turn, to revolve; to recur
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  侖 [lún, ㄌㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 7684
[軎, wèi, ㄨㄟˋ] a brass part for a cart in ancient China
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A cart 車 part 口, Rank: 8007
[輩, bèi, ㄅㄟˋ] generation, lifetime; contemporary
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 8174
[軛, è, ㄜˋ] yoke, restraint, collar
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  厄 [è, ㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 8299
[輝, huī, ㄏㄨㄟ] brightness, luster
Radical: , Decomposition:   光 [guāng, ㄍㄨㄤ]  軍 [jūn, ㄐㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] light, Rank: 8677
輿[輿, yú, ㄩˊ] cart, palanquin, sedan chair
Radical: , Decomposition:   舁 [, ㄩˊ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A cart 車 carried on one's shoulder 舁, Rank: 8679
[轂, gǔ, ㄍㄨˇ] the hub of a wheel
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  車 [chē, ㄔㄜ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 8680
[轗, kǎn, ㄎㄢˇ] to fail; to face misfortune
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  感 [gǎn, ㄍㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 9159
[輻, fú, ㄈㄨˊ] ray, spoke
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 9291
[軔, rèn, ㄖㄣˋ] brake
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 9577
[軻, kē, ㄎㄜ] axle
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  可 [, ㄎㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 9580
[輒, zhé, ㄓㄜˊ] often, readily; scattered; the weapon-rack of a chariot
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  耴 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 9581
[輥, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] to revolve, to turn; a stone roller
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  昆 [kūn, ㄎㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 9582
[輦, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] hand-cart; to transport by carriage
Radical: , Decomposition:     夫 [, ㄈㄨ]  夫 [, ㄈㄨ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] Two people 夫 riding in a cart 車, Rank: 9583
[轟, hōng, ㄏㄨㄥ] rumble, explosion, blast
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]    車 [chē, ㄔㄜ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] The thunderous sound of many chariots 車, Rank: 9584
[輂, jú, ㄐㄩˊ] horse-drawn carriage
Radical: , Decomposition:   共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 9727
[庫, kù, ㄎㄨˋ] armory, treasury, warehouse
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A stable 广 where carriages 車 are parked
[斬, zhǎn, ㄓㄢˇ] to chop, to cut, to sever; to behead
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe
[軋, yà, ㄧㄚˋ] to crush, to grind; mill, roller
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[軫, zhěn, ㄓㄣˇ] a cross board at rear of a carriage
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  㐱 [zhěn, ㄓㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[軲, gū, ㄍㄨ] wheel; to revolve, to turn
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] wheel
[軼, yì, ㄧˋ] to surpass, to overtake, to excel
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[軾, shì, ㄕˋ] carriage crossbar
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  式 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[輊, zhì, ㄓˋ] the back of a cart
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  至 [zhì, ㄓˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[輛, liàng, ㄌㄧㄤˋ] measure word for vehicles
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  兩 [liǎng, ㄌㄧㄤˇ]
Etymology: [ideographic] Two 兩 carts 車; 兩 also provides the pronunciation
[輟, chuò, ㄔㄨㄛˋ] to suspend, to stop, to halt
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  叕 [zhuó, ㄓㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[輬, liáng, ㄌㄧㄤˊ] carriage, hearse
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[輯, jí, ㄐㄧˊ] to gather, to collect; to edit, to compile
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  咠 [, ㄑㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[轀, wēn, ㄨㄣ] hearse
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart
[轄, xiá, ㄒㄧㄚˊ] to control, to have jurisdiction; the linchpin of a wheel
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  害 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chē, ㄔㄜ, / ] car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che, #195 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] vehicle on land, #195 [Add to Longdo]
汽车[qì chē, ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] car; automobile; bus, #576 [Add to Longdo]
车辆[chē liàng, ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] vehicle, #1,724 [Add to Longdo]
轿车[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus, #2,990 [Add to Longdo]
出租车[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi, #3,605 [Add to Longdo]
自行车[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #3,680 [Add to Longdo]
列车[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term), #3,761 [Add to Longdo]
火车[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
开车[kāi chē, ㄎㄞ ㄔㄜ, / ] to drive a car, #3,867 [Add to Longdo]
摩托车[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] motorbike; motorcycle, #4,311 [Add to Longdo]
车队[chē duì, ㄔㄜ ㄉㄨㄟˋ, / ] motorcade; fleet, #4,690 [Add to Longdo]
停车[tíng chē, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to stop; to park, #4,752 [Add to Longdo]
赛车[sài chē, ㄙㄞˋ ㄔㄜ, / ] auto race, #4,852 [Add to Longdo]
车间[chē jiān, ㄔㄜ ㄐㄧㄢ, / ] workshop, #4,907 [Add to Longdo]
车站[chē zhàn, ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] rail station; bus stop, #5,166 [Add to Longdo]
机动车[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, / ] motor vehicle, #5,280 [Add to Longdo]
货车[huò chē, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄜ, / ] van, #5,468 [Add to Longdo]
车子[chē zi, ㄔㄜ ㄗ˙, / ] car, #5,485 [Add to Longdo]
下车[xià chē, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] to get off or out of (a bus, train, car etc), #5,638 [Add to Longdo]
客车[kè chē, ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] coach, #5,888 [Add to Longdo]
车展[chē zhǎn, ㄔㄜ ㄓㄢˇ, / ] motor show, #5,989 [Add to Longdo]
校车[xiào chē, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ, / ] school bus, #6,442 [Add to Longdo]
上车[shàng chē, ㄕㄤˋ ㄔㄜ, / ] to get on or into (a bus, train, car etc), #6,454 [Add to Longdo]
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash, #6,641 [Add to Longdo]
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] drive a vehicle, #6,825 [Add to Longdo]
车厢[chē xiāng, ㄔㄜ ㄒㄧㄤ, / ] carriage, #7,210 [Add to Longdo]
车身[chē shēn, ㄔㄜ ㄕㄣ, / ] body of automobile, #7,505 [Add to Longdo]
火车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station, #7,739 [Add to Longdo]
车票[chē piào, ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket, #7,897 [Add to Longdo]
通车[tōng chē, ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, / ] open to traffic, #7,950 [Add to Longdo]
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] parking lot; car park, #8,198 [Add to Longdo]
卡车[kǎ chē, ㄎㄚˇ ㄔㄜ, / ] truck, #8,365 [Add to Longdo]
警车[jǐng chē, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄜ, / ] police vehicle, #8,825 [Add to Longdo]
乘车[chéng chē, ㄔㄥˊ ㄔㄜ, / ] to ride (in a car or carriage); to drive; to motor, #8,994 [Add to Longdo]
行车[xíng chē, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to drive a vehicle; movement of vehicles, #9,095 [Add to Longdo]
刹车[shā chē, ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] to brake (when driving); to stop; to switch off; to check (bad habits); a brake, #9,174 [Add to Longdo]
公车[gōng chē, ㄍㄨㄥ ㄔㄜ, / ] bus, #9,353 [Add to Longdo]
车牌[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, / ] license plate, #9,961 [Add to Longdo]
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, / ] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor), #9,967 [Add to Longdo]
火车票[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] train ticket, #10,432 [Add to Longdo]
马车[mǎ chē, ㄇㄚˇ ㄔㄜ, / ] carriage, #10,600 [Add to Longdo]
坐车[zuò chē, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄜ, / ] to go by car, #10,778 [Add to Longdo]
面包车[miàn bāo chē, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] van for carrying people; taxi minibus, #10,977 [Add to Longdo]
堵车[dǔ chē, ㄉㄨˇ ㄔㄜ, / ] traffic jam; choking, #10,998 [Add to Longdo]
三轮车[sān lún chē, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ, / ] pedicab; tricycle, #11,607 [Add to Longdo]
小车[xiǎo chē, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄜ, / ] small model car; mini-car; small horse-cart; barrow; wheelbarrow; type of folk dance, #11,761 [Add to Longdo]
车道[chē dào, ㄔㄜ ㄉㄠˋ, / ] traffic lane, #11,939 [Add to Longdo]
单车[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #11,985 [Add to Longdo]
班车[bān chē, ㄅㄢ ㄔㄜ, / ] regular bus (service), #12,042 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
各駅停[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n) รถไฟธรรมดา, รถไฟที่จอดทุกสถานี
救急[きゅうきゅうしゃ, kyuukyuusha] (n) รถพยาบาล รถฉุกเฉิน
初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n, uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, Syn. 新車発表会
発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n, uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, Syn. 新車初公開
[きしゃ, kisha] (n) รถไฟพลังไอ้น้ำ, รถจักรไอน้ำ
消防[しょうぼうしゃ, shoubousha] (n) รถดับเพลิง
[しゃない, shanai] (n) ในรถ เช่น ในรถไฟ, ในรถโดยสาร
[こうしゃ, kousha] (n) การลงจากรถ, ออกจากรถ
[でんしゃ, densha] (n) รถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうしゃけん, joushaken] (n) ตั๋วโดยสารรถ หรือรถไฟ
[しゃこ, shako] (n) อู่ซ่อมรถ
禁止[ちゅうしゃきんし, chuushakinshi] ห้ามจอดรถ
乗用[じょうようしゃ, jouyousha] รถเก๋ง, รถยนต์
自動[じどうしゃ, jidousha] (n) รถยนตร์
自動[じどうしゃ, jodosha, jidousha , jodosha] (n) รถยนตร์, See also: S. 車
[くるま, kuruma, kuruma , kuruma] (n) รถยนตร์, See also: S. 自動車
[でんしゃ, densha, densha , densha] (n) รถไฟฟ้า
自転[じてんしゃ, jitensha, jitensha , jitensha] (n) รถจักรยาน
自転[じてんしゃ, jitensha] (n) จักรยาน
[はぐるま, haguruma] (n) เฟือง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くるま, kuruma] TH: รถยนต์  EN: car
[くるま, kuruma] TH: ยานพาหนะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV;アールブイ[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
お召し列;御召列[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
ちんちん電[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
アメ[アメしゃ, ame sha] (n) American car [Add to Longdo]
インボリュート歯[インボリュートはぐるま, inboryu-to haguruma] (n) involute gear [Add to Longdo]
ウォーム歯[ウォームはぐるま, uo-mu haguruma] (n) worm gear [Add to Longdo]
オートマチック[オートマチックしゃ, o-tomachikku sha] (n) automatic transmission car [Add to Longdo]
オートマ[オートマしゃ, o-toma sha] (n) automatic car; car with automatic transmission [Add to Longdo]
オオバコ科;前科[オオバコか(オオバコ科);おおばこか(車前科), oobako ka ( oobako ka ); oobakoka ( kuruma zenka )] (n) Plantaginaceae (the plantain family) [Add to Longdo]
オタ[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ,痛) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
ガソリン[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck [Add to Longdo]
ギャル[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
クレーン[クレーンしゃ, kure-n sha] (n) (mobile) crane [Add to Longdo]
グリーン[グリーンしゃ, guri-n sha] (n) (See 普通・2) green car (1st class) [Add to Longdo]
ゴミ収集[ゴミしゅうしゅうしゃ, gomi shuushuusha] (n) waste collection vehicle; dustcart; garbage truck [Add to Longdo]
サイクロイド歯[サイクロイドはぐるま, saikuroido haguruma] (n) cycloidal gear teeth [Add to Longdo]
タンク[タンクしゃ, tanku sha] (n) tank car; tank truck [Add to Longdo]
ディーゼル機関[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
ディーゼル自動[ディーゼルじどうしゃ, dei-zeru jidousha] (n) diesel powered car [Add to Longdo]
ディーゼル電気[ディーゼルでんきしゃ, dei-zeru denkisha] (n) diesel electric car [Add to Longdo]
ディーゼル動[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive [Add to Longdo]
トヨタ自動[トヨタじどうしゃ, toyota jidousha] (n) Toyota Motor [Add to Longdo]
ノークラッチ[ノークラッチしゃ, no-kuracchi sha] (n) automatic car [Add to Longdo]
ハイブリッド[ハイブリッドしゃ, haiburiddo sha] (n) hybrid vehicle (e.g. electric and gasoline) [Add to Longdo]
ハルシャ菊;波斯菊;春[ハルシャぎく;ハルシャギク, harusha giku ; harushagiku] (n) (uk) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria) [Add to Longdo]
バイフュウエル[バイフュウエルしゃ, baifuyuueru sha] (n) dual-fuel vehicle [Add to Longdo]
パレット[パレットしゃ, paretto sha] (n) pallet car [Add to Longdo]
プロペラ水[プロペラすいしゃ, puropera suisha] (n) propeller water turbine [Add to Longdo]
ベルト[ベルトぐるま, beruto guruma] (n) belt pulley [Add to Longdo]
ホッパー[ホッパーしゃ, hoppa-sha] (n) hopper car [Add to Longdo]
ボギー[ボギーしゃ, bogi-sha] (n) bogie car [Add to Longdo]
ポンプ水[ポンプすいしゃ, ponpu suisha] (n) reversible pump-turbine [Add to Longdo]
マニ[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel [Add to Longdo]
ミキサー[ミキサーしゃ, mikisa-sha] (n) concrete mixer truck [Add to Longdo]
ヤン[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride [Add to Longdo]
ラッセル[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle [Add to Longdo]
レッカー[レッカーしゃ, rekka-sha] (n) tow truck (wasei [Add to Longdo]
ロータリー[ロータリーしゃ, ro-tari-sha] (n) rotary snowplow; rotary snowplough [Add to Longdo]
ワゴン[ワゴンしゃ, wagon sha] (n) (See ステーションワゴン) station wagon [Add to Longdo]
ヲタ[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ,ヲタク,痛) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
[あいしゃ, aisha] (n) (one's) beloved car [Add to Longdo]
違反[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations) [Add to Longdo]
医療[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic [Add to Longdo]
井戸[いどぐるま, idoguruma] (n) well pulley [Add to Longdo]
一つ目滑[ひとつめかっしゃ, hitotsumekassha] (n) bull's-eye [Add to Longdo]
一等;1等[いっとうしゃ, ittousha] (n) first-class carriage (coach) [Add to Longdo]
一輪[いちりんしゃ, ichirinsha] (n) unicycle; monocycle; wheelbarrow [Add to Longdo]
羽根[はねぐるま, haneguruma] (n) (turbine's) impeller [Add to Longdo]
[はぐるま, haguruma] (n) (See 御羽) portable shrine used to transport a sacred object [Add to Longdo]
駅馬[えきばしゃ, ekibasha] (n) stagecoach [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is my car.これが私のです。
No parking.禁止。
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転に乗って)フーッ、この坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動はどこの製品ですか」「フォード社のです」
"May I park here?" "No, you must not."「ここに駐してもよろしいですか」「いいえ、いけません」
"Are these your cars?" "Yes, they are."「これらはあなたのですか」「はい、そうです」
"What happened?" "The car broke down."「どうしたんだ」「が故障したんだ」
"Festiva" is a Ford, right?「フェスティバ」ってフォードのでしょ?
"What make is your car?" "It's a Ford."「君のはどこの製品ですか」「フォード社のです」 [M]
"Would you mind giving me a lift in your car?" "Not at all."にのせていただけませんか」「いいですとも」
"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."を借りていいかい」「いいとも、どうぞ」
"Will you show me your ticket?" "Yes, of course."「乗券を拝見します」「はい、どうぞ」
"Who is in the car?" "Tom is."「誰かの中にいるのですか」「トムがいます」
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電は9時出発だよ」「心配するな。間に合うさ」
"Is he by the car?" "No, he is in the car."「彼はのそばにいますか」「いいえ、の中にいます」
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電を乗り過ごしてしまいます。
I'm going to take the 10:30 train.10時半の電に乗ります。
I'm catching the 11:00 train.11時の列に乗るつもりです。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動の運転を習って、免許を取りました。
People above 18 may drive.18歳以上の人はを運転できる。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は自動産業の分野でアメリカのお株を奪った。
1995 model of a car.1995年型の自動
A student was run over by a car on the Basin Street.1人の生徒がベイスン通りでにひかれた。
A car drew up at the entrance.1台のが入り口に止まった。
I wish he could have driven a car a year ago.1年前、彼にの運転ができていたらよかったのに。
He missed the train by a minute.1分違いで列に乗り遅れた。
I wonder if you would mind lending me your car for a couple of days?2、3日おをお貸しいただけないでしょうか。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性がの故障の原因を調べている。
The two cars collided with a crash.2台のは激しい音を立てて衝突した。
The two cars tried to make way for each other.2台のは互いに道をゆずろうとした。
Not a few people have two cars.2台のをもつ人はかなり多い。
The car broke down after half an hour's driving.30分走った後でそのは動かなくなった。
I got out of the car at 40th Street.40丁目でを降りた。
Let's take the 4:10 train.4時10分発の列に乗りましょう。
Call me at four; I must take the first train.4時に起こしてください、一番電に乗らなければならないんです。
It will not be long before one out of five persons comes to come have a car.5人に1人がを持つような日も遠くあるまい。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防が火事の現場に駆けつけた。
Take any train on track 5.5番線のどの列でもいいから乗りなさい。
I will pick you up around six.6時ごろで迎えに行きます。
Please pick me up at the hotel at six o'clock.6時にホテルにで迎えて下さい。
I want to catch the six o'clock train to New York.6時発のニューヨーク行きの列に乗りたいのです。
I missed the 7:00 train.7時発の電に乗り遅れた。
I'll have to catch the 8:15 train to Paris.8時15分発のパリ行き列に間に合わなくてはならない。
An eight-year-old car is almost worthless.8年間も乗ったはほとんど価値がない。
My baby says she's travelin' on the train after 909.909の次の汽に乗るわってオレのあの娘はいったよ。 [F] [M]
I barely made the 9:20 train.9時20分の汽にようやく間に合った。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の電に乗れば、何時に秋田につきますか。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは世界の他のどの列よりも速く走る。
Here comes the train!あ、汽が来た。
Oh, the train is being delayed.ああ。電が遅れている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] IVC, intervehicle communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げしゃ, gesha] das Aussteigen [Add to Longdo]
乗用[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
[じょうしゃけん, joushaken] Fahrkarte, Fahrschein [Add to Longdo]
乳母[うばぐるま, ubaguruma] Kinderwagen [Add to Longdo]
人力[じんりきしゃ, jinrikisha] Rikscha [Add to Longdo]
[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]
各駅停[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] Nahverkehrszug [Add to Longdo]
専用駐[せんようちゅうしゃじょう, senyouchuushajou] Privatparkplatz [Add to Longdo]
快速電[かいそくでんしゃ, kaisokudensha] Schnellzug [Add to Longdo]
[はくしゃ, hakusha] Sporn, Sporen (beim Reiten) [Add to Longdo]
揚水[ようすいしゃ, yousuisha] Schoepfrad [Add to Longdo]
[はぐるま, haguruma] Zahnrad [Add to Longdo]
[すいしゃ, suisha] Wasserrad [Add to Longdo]
[きしゃ, kisha] (Eisenbahn) Zug [Add to Longdo]
消防[しょうぼうしゃ, shoubousha] Feuerwehrauto [Add to Longdo]
[はっしゃ, hassha] Abfahrt [Add to Longdo]
[くうしゃ, kuusha] freier-leerer_Wagen (z.B. Taxi) [Add to Longdo]
[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]
自動[じどうしゃ, jidousha] Auto, Wagen [Add to Longdo]
自転[じてんしゃ, jitensha] Fahrrad [Add to Longdo]
[くるま, kuruma] Wagen, -Rad [Add to Longdo]
[しゃりょう, sharyou] Wagen, Fahrzeug [Add to Longdo]
[しゃこ, shako] Garage [Add to Longdo]
[しゃしょう, shashou] Schaffner [Add to Longdo]
[しゃそう, shasou] Wagenfenster [Add to Longdo]
[しゃじく, shajiku] Radachse, Wagenachse, Welle [Add to Longdo]
[しゃりん, sharin] Wagenrad [Add to Longdo]
[でんしゃ, densha] (elektrischer) Zug [Add to Longdo]
[でんしゃちん, denshachin] Fahrgeld [Add to Longdo]
[ちゅうしゃじょう, chuushajou] Parkplatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top