ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*足*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -足-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[路, lù, ㄌㄨˋ] road, path, street; journey
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 305
[足, zú, ㄗㄨˊ] foot; to attain, to satisfy; enough
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  ?
Etymology: [pictographic] The leg 口 above the foot, Rank: 527
[跟, gēn, ㄍㄣ] heel; to accompany, to follow; with
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 541
[跑, pǎo, ㄆㄠˇ] to run, to flee, to escape
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 864
[跳, tiào, ㄊㄧㄠˋ] to hop, to skip; to jump, to leap; to vault; to dance
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 999
[促, cù, ㄘㄨˋ] to urge, to rush, to hurry; hasty; near, close
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [ideographic] Someone 亻 on your heels 足; 足 also provides the pronunciation, Rank: 1102
[距, jù, ㄐㄩˋ] distance, gap
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  巨 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1202
[跃, yuè, ㄩㄝˋ] to skip, to jump, to frolic
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  夭 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1516
[踪, zōng, ㄗㄨㄥ] footprints, traces, tracks
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  宗 [zōng, ㄗㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1532
[践, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to trample, to tread on, to walk over
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1578
[跌, diē, ㄉㄧㄝ] to stumble, to slip, to fall
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  失 [shī, ]
Etymology: [ideographic] To lose 失 one's footing 足, Rank: 1590
[踏, tà, ㄊㄚˋ] to trample, to tread on, to walk over
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  沓 [, ㄊㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1753
[跨, kuà, ㄎㄨㄚˋ] to straddle, to ride; to span, to stretch across
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  夸 [kuā, ㄎㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1774
[捉, zhuō, ㄓㄨㄛ] to clutch, to grasp, to seize
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1822
[跪, guì, ㄍㄨㄟˋ] to kneel
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2128
[踢, tī, ㄊㄧ] to kick
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2444
[躁, zào, ㄗㄠˋ] tense, irritable; rash, hot-tempered
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2451
[蹲, dūn, ㄉㄨㄣ] to squat, to crouch
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2497
[踩, cǎi, ㄘㄞˇ] to step on; to stamp
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2570
[蹄, tí, ㄊㄧˊ] hoof; pig's trotter
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  帝 [, ㄉㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2648
[蹈, dǎo, ㄉㄠˇ] to dance, to stamp the feet
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  舀 [yǎo, ㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2659
[蹦, bèng, ㄅㄥˋ] to jump, to bounce on; bright
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  崩 [bēng, ㄅㄥ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2839
[跋, bá, ㄅㄚˊ] to walk, to travel; epilogue, colophon
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  犮 [, ㄅㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2917
[趴, pā, ㄆㄚ] prone, lying down, leaning over
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2977
[踱, duó, ㄉㄨㄛˊ] to pace, to stroll, to walk slowly
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  度 [, ㄉㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3009
[趾, zhǐ, ㄓˇ] toe; tracks, footprints
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3164
[踉, liáng, ㄌㄧㄤˊ] to hop, to jump; hurried, urgent
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3244
[踌, chóu, ㄔㄡˊ] to falter, to hesitate; smug, self-satisfied
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3302
[躇, chú, ㄔㄨˊ] to hesitate, to falter; undecided
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  著 [zhe, ㄓㄜ˙]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3322
[跄, qiāng, ㄑㄧㄤ] to stagger, to stumble
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3330
[蹬, dēng, ㄉㄥ] to step on; to wear; to face bad luck
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  登 [dēng, ㄉㄥ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3349
[踞, jù, ㄐㄩˋ] to crouch, to squat; to occupy
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [ideographic] To sit 居 on one's feet 足; 居 also provides the pronunciation, Rank: 3651
[蹑, niè, ㄋㄧㄝˋ] to tip-toe, to walk quietly
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  聂 [niè, ㄋㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To walk 足 quietly 聂; 聂 also provides the pronunciation, Rank: 3665
[蹋, tà, ㄊㄚˋ] to step on, to tread on
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3678
[踵, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] heel; to follow; to visit, to call on
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  重 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3695
[蹭, cèng, ㄘㄥˋ] to shuffle; to procrastinate, to freeload, to dilly-dally
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3707
[跤, jiāo, ㄐㄧㄠ] to tumble, to fall; to wrestle
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3715
[跷, qiāo, ㄑㄧㄠ] to stand on tiptoe; stilts
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  尧 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3720
[跺, duò, ㄉㄨㄛˋ] to stamp the feet
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  朵 [duǒ, ㄉㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3738
蹿[蹿, cuān, ㄘㄨㄢ] to jump, to leap; to gush, to spurt
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  窜 [cuàn, ㄘㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3784
[蹂, róu, ㄖㄡˊ] to trample, to tread on
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  柔 [róu, ㄖㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3815
[躏, lìn, ㄌㄧㄣˋ] to trample, to oppress; to overrun
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  蔺 [lìn, ㄌㄧㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3821
[跛, bǒ, ㄅㄛˇ] lame
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3877
[踊, yǒng, ㄩㄥˇ] to leap
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  甬 [yǒng, ㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3884
[跚, shān, ㄕㄢ] to stagger, to limp
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  册 [, ㄘㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3888
[踝, huái, ㄏㄨㄞˊ] ankle
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3893
[蹊, qī, ㄑㄧ] trail, footpath
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  奚 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3935
[蹙, cù, ㄘㄨˋ] to frown, to knit the brows; distressed
Radical: , Decomposition:   戚 [, ㄑㄧ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] grieving, Rank: 3977
[跻, jī, ㄐㄧ] to ascend, to rise
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 4014
[蹒, pán, ㄆㄢˊ] to stagger, to limp
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]    艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  两 [liǎng, ㄌㄧㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 4016

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎn zú, ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ, / 滿] to satisfy; to meet (the needs of), #1,114 [Add to Longdo]
[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should, #1,321 [Add to Longdo]
[zú qiú, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ, ] football; soccer, #1,633 [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] foot; to be sufficient, #1,689 [Add to Longdo]
[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient, #2,366 [Add to Longdo]
[zú yǐ, ㄗㄨˊ ㄧˇ, ] sufficient to...; so much so that; so that, #4,865 [Add to Longdo]
[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, ] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color), #5,465 [Add to Longdo]
[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] adequate; sufficient; abundant, #5,711 [Add to Longdo]
[zú xié, ㄗㄨˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] soccer league; same as 球協會|球协会, #6,584 [Add to Longdo]
[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] content with one's situation; to know contentment (hence happiness), #11,470 [Add to Longdo]
[zú tán, ㄗㄨˊ ㄊㄢˊ, / ] soccer circles; soccer world, #12,528 [Add to Longdo]
[shè zú, ㄕㄜˋ ㄗㄨˊ, ] set foot in; to step into; to become involved for the first time, #13,050 [Add to Longdo]
[zú jì, ㄗㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] footprint; track; spoor, #13,710 [Add to Longdo]
球赛[zú qiú sài, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ, / ] soccer match; soccer competition, #16,600 [Add to Longdo]
球队[zú qiú duì, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] soccer team, #17,191 [Add to Longdo]
微不[wēi bù zú dào, ㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄉㄠˋ, ] negligible; insignificant, #17,965 [Add to Longdo]
球场[zú qiú chǎng, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] football field; soccer field, #18,559 [Add to Longdo]
[shǒu zú, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] movement, #19,266 [Add to Longdo]
[fù zú, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ, ] rich; plentiful, #24,039 [Add to Longdo]
[shī zú, ㄕ ㄗㄨˊ, ] to take a wrong step in life, #24,955 [Add to Longdo]
举手投[jǔ shǒu tóu zú, ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ ㄊㄡˊ ㄗㄨˊ, / ] lit. to lift a hand or move a leg (成语 saw); very easy; no effort at all, #27,042 [Add to Longdo]
[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc), #27,547 [Add to Longdo]
无措[shǒu zú wú cuò, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄨˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] at a loss to know what to do (成语 saw); bewildered, #29,500 [Add to Longdo]
手舞[shǒu wǔ zú dǎo, ㄕㄡˇ ㄨˇ ㄗㄨˊ ㄉㄠˇ, ] hands dance and feet trip (成语 saw); dancing and gesticulating for joy, #32,113 [Add to Longdo]
[lì zú diǎn, ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] foothold, #32,243 [Add to Longdo]
美中不[měi zhōng bù zú, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] (idiom) a small problem in what is othewise perfect, #33,799 [Add to Longdo]
自给自[zì jǐ zì zú, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗˋ ㄗㄨˊ, / ] self-sufficiency; autarchy, #35,469 [Add to Longdo]
不一而[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, ] by no means an isolated case; numerous, #43,815 [Add to Longdo]
[zì zú, ㄗˋ ㄗㄨˊ, ] self-sufficient; satisfied with oneself, #45,340 [Add to Longdo]
先登[jié zú xiān dēng, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄢ ㄉㄥ, ] (int) dibs, #47,514 [Add to Longdo]
心有余而力不[xīn yǒu yú ér lì bù zú, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak., #48,642 [Add to Longdo]
[Dà zú, ㄉㄚˋ ㄗㄨˊ, ] (N) Dazu (place in Sichuan), #51,193 [Add to Longdo]
智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, / ] resourceful; full of stratagems, #54,498 [Add to Longdo]
[bǎo zú, ㄅㄠˇ ㄗㄨˊ, / ] to be full (after eating), #54,500 [Add to Longdo]
[yuǎn zú, ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ, / ] excursion; hike; march, #54,559 [Add to Longdo]
捶胸顿[chuí xiōng dùn zú, ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] to beat one's chest and stamp one's feet (成语 saw), #55,719 [Add to Longdo]
[chì zú, ㄔˋ ㄗㄨˊ, ] barefoot; barefooted, #57,514 [Add to Longdo]
[dùn zú, ㄉㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] stamp (one's feet), #58,571 [Add to Longdo]
评头论[píng tóu lùn zú, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] lit. to assess the head and discuss the feet (成语 saw); minute criticism of a woman's appearance; fig. to find fault in minor details; nit-picking; over-critical, #60,441 [Add to Longdo]
画蛇添[huà shé tiān zú, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄗㄨˊ, / ] lit. draw legs on a snake (成语 saw); fig. to ruin the effect by adding sth superfluous; to overdo it, #60,799 [Add to Longdo]
丰衣[fēng yī zú shí, ㄈㄥ ㄧ ㄗㄨˊ ㄕˊ, / ] having ample food and clothing (成语 saw); well fed and clothed, #63,480 [Add to Longdo]
[chán zú, ㄔㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] foot binding, #70,795 [Add to Longdo]
情同手[qíng tóng shǒu zú, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] as close as one's hands and feet (成语 saw); loving one another as brothers; deep friendship; closely attached to one another, #71,643 [Add to Longdo]
品头论[pǐn tóu lùn zú, ㄆㄧㄣˇ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] lit. to assess the head and discuss the feet (成语 saw); minute criticism of a woman's appearance; fig. to find fault in minor details; nit-picking; over-critical, #75,001 [Add to Longdo]
一失成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow., #77,592 [Add to Longdo]
[fēng zú, ㄈㄥ ㄗㄨˊ, / ] abundant; plenty, #85,000 [Add to Longdo]
适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution, #98,036 [Add to Longdo]
之情[shǒu zú zhī qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄑㄧㄥˊ, ] brotherly affection, #98,942 [Add to Longdo]
[shé zú, ㄕㄜˊ ㄗㄨˊ, ] lit. legs on a snake; sth superfluous, #102,265 [Add to Longdo]
比上不比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster, #118,610 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ
[にそく, nisoku] (n) สองเท้า
[あし, ashi] (n) ขา, เท้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ていそくすう, teisokusuu] (n) องค์ประชุม
[はだし, hadashi] (adj, adv) เท้าเปล่า,ไม่ใส่รองเท้า, See also: S. shoeless
[ほそく, hosoku] (n, vt) การเสริม,เสริม Supplemantation eg. (อธิบาย)เสริม
違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (adv) อย่างหงุดหวิด
厳禁[どそくげんいん, dosokugen'in] (n) ถอดรองเท้าก่อนเข้า(บ้าน)
[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
の裏[あしのうら, ashinoura] (n) ฝ่าเท้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
過不[かふそく, kafusoku] TH: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี  EN: excess or deficiency
りる[たりる, tariru] TH: พอเพียง  EN: to be sufficient
りる[たりる, tariru] TH: มีพอแล้ว  EN: to be enough
[たす, tasu] TH: บวก(เลข)  EN: to add (numbers)
[たす, tasu] TH: ทำธุระ  EN: to do (e.g. one's business)
[あしくび, ashikubi] EN: ankle

Japanese-English: EDICT Dictionary
おみ;御御;御々[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
だく;諾;跑(oK)[だくあし, dakuashi] (n) (obsc) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
ばた脚;ばた[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash [Add to Longdo]
むずむず症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
アメリカ鰭[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor) [Add to Longdo]
イカ下;烏賊下[いかげそ(烏賊下足);イカゲソ;イカげそ(イカ下足), ikageso ( ika gesoku ); ikageso ; ika geso ( ika gesoku )] (n) squid tentacles [Add to Longdo]
カマアシムシ目;鎌虫目[カマアシムシもく(カマアシムシ目);かまあしむしもく(鎌足虫目), kamaashimushi moku ( kamaashimushi me ); kamaashimushimoku ( kama ashi mushi me )] (n) Protura (order of wingless insects) [Add to Longdo]
タコ配線;蛸配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
メモリ不[メモリぶそく, memori busoku] (n) {comp} low memory [Add to Longdo]
掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
衣食りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
遺言補[ゆいごんほそくしょ, yuigonhosokusho] (n) codicil [Add to Longdo]
一挙手一投[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
[ひとあし, hitoashi] (n-adv,n-t) pair (footwear); (P) [Add to Longdo]
[ひとあし, hitoashi] (n) (1) step; (2) short distance; short time; (P) [Add to Longdo]
違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (n) barely miss (meeting someone, catching a train, etc.) [Add to Longdo]
[ひとあしさき, hitoashisaki] (n) one step ahead [Add to Longdo]
早い[ひとあしはやい, hitoashihayai] (exp,adj-i) slightly early; just before [Add to Longdo]
飛び[いっそくとび, issokutobi] (n) (at) one bound [Add to Longdo]
[いっそく, issoku] (n) fast runner; excellence [Add to Longdo]
[みぎあし, migiashi] (n) (1) right foot; (2) right leg [Add to Longdo]
雨脚;雨[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain [Add to Longdo]
運び[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
運動不[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise [Add to Longdo]
[くもあし, kumoashi] (n) movement of clouds [Add to Longdo]
栄養不[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n,adj-no) malnutrition [Add to Longdo]
円満具[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]
[えんそく, ensoku] (n,vs) excursion; outing; trip; (P) [Add to Longdo]
[よこあし, yokoashi] (n) half-pass (horse gait) [Add to Longdo]
下げ[さげあし, sageashi] (n) (ant [Add to Longdo]
[げそく, gesoku] (n) (See イカ下) squid tentacles [Add to Longdo]
[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear [Add to Longdo]
[げそくしつ, gesokushitsu] (n) footwear room [Add to Longdo]
[げそくばん, gesokuban] (n) doorman in charge of footwear [Add to Longdo]
[げそくりょう, gesokuryou] (n) footwear-checking charge [Add to Longdo]
[かそく, kasoku] (n) (See 偽) pseudopodium; pseudopod (temporary protrusion of an ameboid cell) [Add to Longdo]
火脚;火[ひあし, hiashi] (n) spreading of a fire [Add to Longdo]
[にあし, niashi] (n) sale; ballast; lading [Add to Longdo]
り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]
過不[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little [Add to Longdo]
画蛇添[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily [Add to Longdo]
[かいそく, kaisoku] (n,adj-no) quick of foot; fast; nimble-footed [Add to Longdo]
灰色鰭[はいいろひれあししぎ;ハイイロヒレアシシギ, haiirohireashishigi ; haiirohireashishigi] (n) (uk) red phalarope; grey phalarope (Phalaropus lobatus) [Add to Longdo]
[かまあし, kamaashi] (n) legs bowed in; sitting with heels spread apart [Add to Longdo]
貫禄不[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
丸太[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding [Add to Longdo]
[がんそく, gansoku] (n) (See 草蘇鉄) ostrich fern; Onoclea orientalis [Add to Longdo]
願望充[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
机の[つくえのあし, tsukuenoashi] (n) legs of a table [Add to Longdo]
;擬[ぎそく, gisoku] (n,adj-no) pseudopodium; pseudopod (temporary protrusion of an ameboid cell) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll be back in a minute he added.「すぐ帰ってくるから」と彼は付けした。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は満しうる取り決めであった。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本は水と米不だった。
There is a page missing.1ページりない。
An old woman limped along the street.1人の老婆が不自由なで通りを歩いていた。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、は痛みました。
Ten thousand yen will not cover the expenses.1万円ではが出る。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子供のすと父親の年に等しかった。
Two stockings are called a pair of stockings.2枚の靴下は1の靴下と呼ばれる。
It is easy to add 5 to 10.5+10のし算はやさしい。
What do you have to add to 17 to get 60?60にするためには17に何をせばよいの。
After a six month period, his leg was healed and is normal again.6ヶ月後、彼のは治り、またいつものように戻りました。
Add six and four and you have ten.6と4をすと10になる。
Long on A and short on B.Aは十分にあるがBはりない。
Ouch! My foot!あいたっ!が!
There is no shortage of ideas.アイディアがりないということはない。
The impudent child extended her legs across my lap.あつかましいその子は私のひざの上に両を伸ばした。
I am feeling quite pleased about what you've said.あなたが言われたことについては全く満に感じています。
The reason for your failure is that you did not try hard enough.あなたが失敗したのは努力がりなかったからだ。
Your work is not altogether satisfactory.あなたの仕事はまったく満できるというわけではない。
No matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career.あなたの職業がなんであれ、また、その職業にどんなに満していても、何かほかの仕事を選べばよかったと思うときがあるものだ。
Your speech was far from satisfactory.あなたの話は全然満のいかない物だ。
Are you satisfied with your job?あなたは、あなたの仕事に満していますか。
Are you satisfied with the result?あなたはその結果に満していますか。
Can you make yourself understood in French?あなたはフランス語で用がせますか。
Are you content with your position in the company?あなたは会社での地位に満していますか。
Are you content with your present salary?あなたは現在の給料に満していますか。
You will just have to do with what you've got.あなたは自分の持っているもので満しなければならないだろう。
You are satisfied with the argument.あなたは自分の人生に満しています。
You are satisfied with your life, aren't you?あなたは自分の人生に満していますね?
Are you pleased with your new house?あなたは新しい家に満してますか。
You must watch your step all the way.あなたは途中ずっと元を見なければいけません。
You lack sincerity for her.あなたは彼女に対する誠意がりない。
You're not satisfied, are you?あなたは満していないんでしょう。
Are you satisfied or dissatisfied?あなたは満していますか、それとも不満ですか。
I was bitten in the leg by that dog.あの犬にをかまれた。
People notice every move he makes.あの人の一挙手一投が注目の的です。
Oh dear! I'm short of money.あらお金がりない。 [F]
A squid has ten arms.イカには10本のがある。
At any rate he was satisfied with the results.いずれにしても彼は結果に満していた。
If you always travel by subway, you seldom surface other than at your stop.いつも地下鉄を使っているなら元より高くなることはない。
If it is worth doing at all it is worth doing well.いやしくもなすにる事なら立派にやるだけの価値がある。
India is now short of food.インドは今、食料が不している。
My boy can't do addition properly yet.うちの息子はまだちゃんとし算ができない。
Australians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.オーストラリア人は全体として政治システムが安定していることによる恩恵に満している。
As a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.おたまじゃくしが大きくなるにつれ、尻尾が消えてが生えはじめる。
My grandma injured her leg in a fall.おばあちゃんが転んでにけがをしちゃたんです。
The picnic was canceled for lack of interest.おもしろみが不するので、そのピクニックはとりやめになった。
We must keep the customers satisfied.お客さんにはいつも満してもらわなければならない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
字句[じゅうそくじく, juusokujiku] satisfied token [Add to Longdo]
データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data [Add to Longdo]
[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part [Add to Longdo]
し算[たしざん, tashizan] addition [Add to Longdo]
[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
[ひとあし, hitoashi] ein_Schritt [Add to Longdo]
[ふそく, fusoku] Mangel [Add to Longdo]
[じゅうそく, juusoku] Hinlaenglichkeit, Genuege [Add to Longdo]
勇み[いさみあし, isamiashi] Uebereifer, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
[ひだりあし, hidariashi] der_linke_Fuss [Add to Longdo]
忍び[しのびあし, shinobiashi] verstohlene_Schritte [Add to Longdo]
[てあし, teashi] Haende_und_Fuesse, Glieder [Add to Longdo]
[まんぞく, manzoku] Zufriedenheit [Add to Longdo]
[ほっそく, hossoku] Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]
睡眠不[すいみんぶそく, suiminbusoku] mangelnder_Schlaf [Add to Longdo]
[だそく, dasoku] ueberfluessig, unnoetig [Add to Longdo]
[あし, ashi] Fuss, Bein [Add to Longdo]
[たす, tasu] hinzufuegen, addieren [Add to Longdo]
取り[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]
摺岬[あしずりみさき, ashizurimisaki] (Suedspitze Shikokus) [Add to Longdo]
止め[あしどめ, ashidome] Hausarrest, Einsperrung [Add to Longdo]
[たび, tabi] japanische_Socken (zum Kimono) [Add to Longdo]
[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]
[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]
踏み[あしぶみ, ashibumi] auf_der_Stelle_treten [Add to Longdo]
[あしおと, ashioto] Schritte [Add to Longdo]
運動不[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]
[えんそく, ensoku] Ausflug [Add to Longdo]
靴一[くついっそく, kutsuissoku] ein_Paar_Schuhe [Add to Longdo]
駆け[かけあし, kakeashi] das_Laufen, das_Rennen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top