ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*费*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -费-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[费, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: , Decomposition:   弗 [, ㄈㄨˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 486
[镄, fèi, ㄈㄟˋ] fermium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  费 [fèi, ㄈㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6098

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer, #819 [Add to Longdo]
[xiāo fèi, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ, / ] to consume, #968 [Add to Longdo]
[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense, #1,238 [Add to Longdo]
[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] free (of charge), #1,241 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] to cost; to spend; fee; wasteful; expenses; surname Fei, #1,813 [Add to Longdo]
[shōu fèi, ㄕㄡ ㄈㄟˋ, / ] fee; charge, #1,922 [Add to Longdo]
[làng fèi, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] to waste; to squander, #2,737 [Add to Longdo]
[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ, / ] funds; expenditure, #3,770 [Add to Longdo]
[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585 [Add to Longdo]
[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition, #6,532 [Add to Longdo]
[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] consumer goods, #9,175 [Add to Longdo]
德勒[Fèi dé lè, ㄈㄟˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Roger Feder (Swiss tennis star), #9,250 [Add to Longdo]
手续[shǒu xù fèi, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; processing fee, #11,290 [Add to Longdo]
生活[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, / ] cost of living; living expenses; alimony, #11,496 [Add to Longdo]
[hào fèi, ㄏㄠˋ ㄈㄟˋ, / ] to waste; to spend; to consume; to squander, #13,156 [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn fèi, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] insurance fee, #13,777 [Add to Longdo]
[yùn fèi, ㄩㄣˋ ㄈㄟˋ, / ] fare, #14,648 [Add to Longdo]
[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] consumption tax; sales tax, #15,648 [Add to Longdo]
[zì fèi, ㄗˋ ㄈㄟˋ, / ] (be) at one's own expense, #16,080 [Add to Longdo]
[fèi lì, ㄈㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] great effort; to strain (oneself), #16,368 [Add to Longdo]
服务[fú wù fèi, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; cover charge, #18,015 [Add to Longdo]
[fèi jìn, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to require effort; strenuous, #20,064 [Add to Longdo]
[jūn fèi, ㄐㄩㄣ ㄈㄟˋ, / ] military expenditure, #20,583 [Add to Longdo]
[chē fèi, ㄔㄜ ㄈㄟˋ, / ] bus fare, #20,739 [Add to Longdo]
[shuǐ fèi, ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ, / ] water bill, #20,907 [Add to Longdo]
[bái fèi, ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ, / ] waste, #22,016 [Add to Longdo]
[gōng fèi, ㄍㄨㄥ ㄈㄟˋ, / ] at public expense, #22,776 [Add to Longdo]
[fèi jiě, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] hard to understand; unintelligible; incomprehensible, #23,783 [Add to Longdo]
[Fèi chéng, ㄈㄟˋ ㄔㄥˊ, / ] Philadelphia, Pennsylvania, #24,974 [Add to Longdo]
[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] due, #25,461 [Add to Longdo]
[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ, / ] incidental costs; sundries; extras, #26,179 [Add to Longdo]
卢杰[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
[fèi xīn, ㄈㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] to worry, #28,586 [Add to Longdo]
[yóu fèi, ㄧㄡˊ ㄈㄟˋ, / ] postage, #28,757 [Add to Longdo]
[xiǎo fèi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄟˋ, / ] tip, #30,004 [Add to Longdo]
铺张浪[pū zhāng làng fèi, ㄆㄨ ㄓㄤ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] extravagance and waste (成语 saw), #33,745 [Add to Longdo]
[fèi shì, ㄈㄟˋ ㄕˋ, / ] troublesome, #34,430 [Add to Longdo]
尽心机[fèi jìn xīn jī, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, / ] (set phrase); to rack one's brains (in scheming); to use all one's mental energies, #43,540 [Add to Longdo]
[pò fèi, ㄆㄛˋ ㄈㄟˋ, / ] to spend a lot of money, #44,098 [Add to Longdo]
孝通[Fèi Xiào tōng, ㄈㄟˋ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄨㄥ, / ] Fei Xiaotong, #44,837 [Add to Longdo]
丧葬[sāng zàng fèi, ㄙㄤ ㄗㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] funeral expenses, #49,835 [Add to Longdo]
吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, / ] as easy as blowing off dust; effortless; with ease, #50,089 [Add to Longdo]
赡养[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, / ] alimony; child support; maintenance allowance, #54,015 [Add to Longdo]
[lǚ fèi, ㄌㄩˇ ㄈㄟˋ, / ] travel expenses, #55,122 [Add to Longdo]
加罗报[Fèi jiā luó bào, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄠˋ, / ] Le Figaro, #67,572 [Add to Longdo]
尔巴哈[Fèi ěr bā hā, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄅㄚ ㄏㄚ, / ] Ludwig Feuerbach (1804-1872), materialist philosopher, #69,509 [Add to Longdo]
[Fèi xiàn, ㄈㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fei county in Shandong, #86,294 [Add to Longdo]
[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, / ] government funded; paid by state stipend, #112,028 [Add to Longdo]
[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] remittance fee, #112,517 [Add to Longdo]
维持[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ, / ] maintenance costs, #122,704 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top